Obojživelníci a plazi – maturitní otázka

 

Otázka: Obojživelníci a plazi

Předmět: Biologie

Přidal(a): juiced

 

1) Plazi

Systém plazů:

 • první plazi se vyvinuli během prvohor
 • Tyranosaurus
 • Stegosaurus, Brontosaurus
 • Ptarenodom
 • Ichtiosaurus

Řády: Haterie, krokodýli, želvy, šupinatí se dělí na ještěry a hady

 

Charakteristika:

 • studenokrevní
 • nejpokročilejší vývojově nejmladší
 • vajíčko s obalem
 • zdokonalená cévní soustava, dorůstající cévní soustava
 • ochrana proti vysychání těla (svlékání- hadi, ještěři)
 • smysly (dobrý zrak a čich):
  • čich – Jacobsonův orgán
  • zrak – vnímaní pohybu (3 víčka) , mžurka od vnitřního koutku
 • plazi jsou suchozemští obratlovci (plně přizpůsobení životu na souši, nepotřebují vodní prostředí ani při rozmnožování)
 • pokožka je pokryta rohovitými krycími útvary ektodermalního původu, je suchá (nejsou přítomny kožní žlázy), po čase dochází ke svlékání
 • kostra – plně osifikována, možnost otáčení hlavy (atlas, čepovec), pětiprsté končetiny (často redukovány)
 • dýchací soustava- dýchají plícemi, kořní dýchání chybí, u hadů většinou dochází k redukci levé plíce, nemají hlasové ústrojí
 • cévní soustava- srdce má dvě před síně a jednu komoru s neúplnou přepážkou (okysličená a odkysličená krev se mísí méně než u obojživelníků), nejdokonaleji je přepážka vytvořena u krokodýlů, je vytvořen vrátnicoví (jaterní) krevní oběh
 • trávicí soustava– ústní dutina s dlouhým, vysunovatelným jazykem (málo vyvinutu želv) zuby (u krokodýlů a hadů rozlišené), u hadů roztažitelné čelisti, slinné žlázy (u některých hadů a ještěrů přeměněny v jedové), u hadů roztažitelný žaludek, trávicí trubice ústí do kloaky
 • vylučovací soustava – pravé ledviny (metanefridie), močový měchýř (jen želvy a ještěři), ústí do kloaky
 • rozmnožování- párové gonády u obou pohlaví, oplození je vnitřní (samci mají kopulační orgán), u samiček párové vejcorody ústí do kloaky, vývoj přímí častá vejcoživorodost
 • vejce- kožovitá vejce nebo se skořápkou
 • obaly chránící před vyschnutím
 • samička vejce snáší na zem a zahrabává ho do půdy apod.
 • Dále se o něj až o výjimky nestará
 • Vývoj jedince- vývoj probíhá v těle matky → po nakladení vajec → vylíhnutí

 

Haterie

 • živoucí fosílie
 • Haterie Novozélandská– 3 oči (2 normální plus Temení oko (nefunkční)

 

Krokodýli

 • starobylá skupina plazů
 • vrcholoví predátoři- vyvinuly se u nich adaptace
 • krev se téměř nemísí s okysličenou (přepážka)
 • bránice-> napomáhá dýchaní
 • rozvoj svalstva
 • lov ze zálohy z vody: oči, uši a nozdry mají v jedné rovině
 • na nozdrách mají záklopky-> proti vodě a hrtanovou záklopku mezi trávící a dýchací soustavou
 • kůži nesvlékají, šupiny a rohovyté štítky
 • příjmaní potravy – potravu polikají po velkých kusech (kvůli zubům horní zapadají mezi dolní)
 • rozmnožování- vejcorodí- s vápenatou skořápkou pečují o potomstvo (hlídání a rozbíjení vajec před vylíhnutím)- teplotou se vivine různé pohlavý střední teploty(sameček) extremní teploty (samička)
 • rozšíření v tropických oblastech, všichni jsou chránění
 • zástupci:
  • Gaviál-  dlouhá tlama, tenké zuby, v Asii
  • Kajman- Jižní Amerika, nejmenší
  • Aligátor
  • Krokodýl – krokodýl mořský největší až 10 metrů

 

Želvy:

 • tělo spojené s krunýřem (páteří), horní a spodní, Kostěný krunýř který je krytý rohovinou
 • sladkovodní želvy mají plovací blány
 • suchozemské želvy mají drápy
 • dýchací soustava- svaly které tlačí na útruby a ty zmáčknou plíce
 • anální vaky (některé želvy)- vaky pro kyslík- přídavné dýchací orgány
 • rozmnožování- vajíčka s vápenatou skořápkou, nadprodukce potomků-při líhnutí spousta vajíček uhyne- do písku, nestarají se o ně
 • trávící soustava- všežravci, nemají zuby – rohovité čelisti
 • zástupci:
  • moře – Kareta, Kožatka (nemá krunýř)
  • sladká voda
   • Želva nádherná, Kajmanka Supí
   • Želva sloní a Želva obrovská
  • ČR – želva bahenní

 

Šupinatí:

 • kůže je tvořena plochými šupinami – svlékají ji po částech
 • suchá namá žlázy
 • kožovitá vejce
 • na lebce mají větší počet kloubních spojení

 

Ještěři:

 • mají pohyblivá oční víčka
 • schopnost autotomie (odlamovat ocas)
 • mohou mít rozeklaný jazyk a redukované končetiny
 • Varan komodský – je největší
 • Chameleon- barvoměna, chápavý ocas a končetiny, dívá se každým okem jinam
 • Korovec Jedovatý
 • Ropušník- vystřikuje krev z oka
 • gekon- má přísavky
 • leguáni- zuby na hřbetě
 • ještěrka živorodá a zelená v čr
 • slepýš křehký

 

Hadi:

 • vývojově nejmladší skupina plazů
 • při vývoji jim zakrněli končetiny, někteří mají zakrnělé zbytky výrůstky pánve, takže mají lebku, páteř, žebra
 • kinetická lebka- mají více kloubních spojů mezi horní a dolní čelistí, dolní čelist je rozdělena na dvě poloviny a spojena kloubní vazem
 • téměř všichni mají duté jedovaté zuby a jedové žlázy (vyvinuly se ze slinných)
 • párové orgány jsou uspořádany za sebou, nebo jeden z páru je zakrnělí, mají párový hemipenis
 • kůži svlékají celou dospělí až 2x za rok, mláďata cca 12x za rok
 • vyvinutý zrak, víčka srostlá, průhledná
 • Jakobsnův orgán- vnímání čichu a chuti
 • tepločivné jamky
 • sluch nerozvinutý
 • někdy se starají o vajíčka
 • typy jedu: neurotoxin- na NS- kobra
 • hemotoxin – krev- zmije
 • myotxin – svaly- vodnář
 • jedovatí jsou vývojově nejmladší než nejedovatí
 • zástupci:
  • jedovatí: zmije, kobra, vodnář, mamba, taipan, korálovec
  • škrtiči: hroznýš, anakonda, krajta

 

2) Obojživelníci

Charakteristika obojživelníků

 • přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci, larvy žijí ve vodě, dospělci žijí na souši a dýchají vzdušný kyslík
 • tělo – pokryto kůží se žlázami vylučujícími ochranný hlen, případně jedové výměšky, které působí dráždivě (mloci, kuňky, blatnice, ropuchy)
 • kostra – kosti převládají nad chrupavkou, lebka je spojena kloubně s páteří, u žab se vyvíjí hrudní kost, žebra nejsou spojena s hrudní kostí, není tedy vytvořen hrudní koš, jsou vyvinuté 4 až 5prsté končetiny
 • dýchací soustava – dospělci dýchají plícemi nebo kůží, larvy žábrami
 • cévní soustava- srdce má dvě předsíně a jednu komoru s neúplnou přepážkou, vyvinut mohutný lymfatický systém
 • trávicí soustava – v ústní dutině je jazyk (někdy vymrštitelný) a zuby, tvoří se žlučník, trávicí trubice ústí do kloaky
 • nervová soustava – vyvíjí se především přední mozek (hlavní řídící centrum zůstává ve středním mozku)
 • smysly – dokonalejší než u ryb, oko kryto víčky, schopnost akomoda, vyvinuto střední ucho
 • rozmnožování – vývoj je nepřímý, gonády ústi do kloaky, oplození vnější (žáby) i vnitřní (ocasatí)
 • vejce
  • většina obojživelníků snáší vajíčka do vody a dále se o ně nestará
  • je časté uchycování vajíček do vodních rostlin nebo řas
 • vývoj jedince → vajíčko → larva (ve vodě prodělává metamorfózu) → přeměna na dospělého jedince

 

Potřída: Ocasatí

 • dva páry končetin
 • hlava je zřetelně oddělena od protáhlého těla
 • ocas
 • převážně vejcorodí
 • zástupci:
  • Čolek obecný
  • Čolek skrvnitý – černé tělo se žlutými skvrnami

 

Podtřída: bezocasí

 • zkrácené a zploštěné tělo
 • bez krční části
 • bez ocasu
 • zadní končetiny jsou delší a mohutnější
 • larvy se označují jako pulci
 • zástupci:
  • Skokan hnědý – štíhlé tělo, dlouhé nohy, ozubené čelisti a patro
  • kuňka obecná- výrazné varovné zbarvení břicha a bradavočnatá kůže
  • blatnice skvrnitá
  • ropucha obecná
  • rosnička zelená


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!