Soustava oběhová – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Soustava oběhová

Předmět: Biologie

Přidal(a): Monn

 

Tělní tekutiny

 • Obsahují hlavní složku vodu
  • U dospělého člověka činí její podíl na tělesné hmotnosti asi 53%

 

VODA

 • Je v ní rozpuštěno mnoho organických a anorganických látek
 • Prostředí, ve kterém probíhají všechny biologické děje
 • Větší část vody -> v buňkách nitrobuněčná tekutina (32 %)

Mimobuněčná tekutina – 21 %:

 • Krev
 • Míza
 • Tkáňový mok

Krev, míza a tkáňový mok -> vnitřní prostředí

 • Krev – prvořadý význam
  • -> vzniká z ní tkáňový mok -> z tkáňového moku se vytváří míza (míza se vrací do krve)
 • Buňky tkání neustále odčerpávají z krve živiny + odevzdávají do ní zplodiny metabolismu
 • Každá změna je rychle upravována -> vnitřní prostředí se udržuje stálé
 • Stálost vnitřního prostředí -> homeostaze

 

KREV

 • Funkce krve – mnohostranné:
  • A) specifické
   • Udržování homeostázy (osmotického tlaku, pH)
   • Obranné (imunita = obranyschopnost)
   • Schopnost srážení
  • B) transportní
   • Přenášení dýchacích plynů
   • Rozvod živin a odvádění zplodin
   • Účast na řízení (přenášením hormonů, vitamínů)
   • Rozvod tepla po těla po těle (vyrovnává tepelní rozdíly mezi orgány)
  • Složení krve
   • Krev je červená, neprůhledná kapalina
   • Složená z krevní plazmy (nebuněčná složka) a z krevních tělísek (buněčná složka)
   • U člověka tvoří 8% z celkové hmotnosti
   • Tělo muže obsahuje 5-6 litrů krve, tělo ženy obsahuje 4,5 l krve
   • Organismus snese ztrátu asi 0,5 litrů krve
  • Krevní plazma
   • Tekutá složka krve
   • Průhledná, slabě nažloutlá barva
    • 91 % vody
    • 8 % rozpuštěných organických látek: bílkoviny – (albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen) a glukózu (výživa – vyživuje buňky -> glykemie = stálá hladina glukózy v krvi)
    • 1% rozpuštěných anorganických látek (NaCl, NaHCO3, inty Ca, K)
   • Anorganické látky -> udržují stálé pH + stálou osmotickou hodnotu plazmy (= 0,9% roztok NaCl = fyziologický roztok)
    • Stálá hodnota pH plazmy = 7,4

 

Krevní tělíska

Červené krvinky (ERYTROCYTY)

 • Malé, ploché, bezjaderné buňky, uprostřed ztenčené
 • Velikostí 7 mm odpovídají průměru vlásečnic
 • Krvinka dokáže měnit tvar
 • V 1 mm3 krve je:
  • U mužů – 5 až 5,5 mil
  • U žen – 4,5 mil
 • -> jejich počet kolísá
 • nadmořskou výškou (zmenšuje se obsah kyslíku ve vzduchu) -> jejich počet se zvyšuje
 • Novorozenci -> větší počet erytrocytů (7 mil v 1mm3)

Tvar -> umožňuje absorpci – vstřebávání plynů

Obsahují krevní barvivo hemoglobin (součást FeII) ->na který se váže kyslík za vzniku dioxyhemoglobinu, z něhož se ve tkáních kyslík opět uvolňuje

 

HEMOGLOBIN = krevní barvivo

 • * hem – anorganická složky -> obsahuje železo
 • * globin – bílkovinná složka -> strukturální
 • -> váže kyslík i oxid uhličitý
 • V krevní plazmě do 1% rozpuštěného kyslíku
 • Tvoří se a dozrávají v kostní dřeni
 • Po 90 – 120 dnech zanikají ve slezině
  • -> z uvolněného hemoglobinu se tvoří žlučové barvivo bilirubin (železo je využito k tvorbě hemoglobinu, část železa se z těla vylučuje ven a musí být doplněna v potravě)
 • Vitamín B12 a hormon erytropoetin (vznikající v ledvinách) -> jsou nutné v kostní dřeni ke vzniku červených krvinek

 

KRVETVORBA

 • Ke krvetvorbě je třeba příjem železa (list. zelenina, játra) a vitamin B12
 • Odbourávání krvinek (rozkládání) -> vzniká při rozkladu hemoglobinu -> vzniká látka bilirubin -> vylučována játry ve žluči -> způsobuje obarvení stolice)
 • Erytropoetin = hormon vylučovaný ledvinami
  • Regulace krvetvorby
  • Když je uměle dodán -> zvýšení hladiny -> doping pro sportovce -> vliv na HEMATOKRYT = poměr červených krvinek vůči krevní plazmě
 • Pro aktivní sportovce – hodí se více červených krvinek
  • Ovlivňují krvetvorbu trénováním ve vyšších nadmořských výškách
  • Když se k tomu přidá erytropoetin hrozí krevní sraženiny (krev je moc hustá) -> hrozí negativní vliv
 • Sedimentace červených krvinek
  • Zamezíme-li srážení krve (přidáním kyseliny citrónové, která vysráží Ca2+ ionty) -> rozdělí se součásti krevní plazmy podle své hmotnosti
   • -> červené krvinky klesají ke dnu zkumavky
    • U zdravých lidí je sedimentace pomalá (muži – 2 – 5 mm.h-1, u žen 3 – 8 mm.h-1)
    • Rychlost sedimentace závisí na složení krevní plazmy, zvyšuje se při infekčních zánětlivých onemocněních
   • = nespecifická zkouška, která informuje lékaře o vzniku nebo ústupu onemocnění
  • Hematokrit – vyjadřuje objemový podíl červených krvinek v krvi

 

Bílé krvinky (LEUKOCYTY)

 • Pravé buňky = obsahují jádro
 • Nemají stálý tvar
 • V 1 mm3 je 5 – 8 tisíc leukocytů (kolísající – ráno na lačno je jich méně než po najezení, při chorobných stavech se jejich počet snižuje i zvyšuje)
 • Podle vzhledu a původu:
  • GRANULOCYTY
   • Schopny fagocytózy
   • Mají v cytoplazmě zrníčka (granula) – dají se barvit různými barvami
   • Laločnatá nebo nepravidelně podkovovitá jádra
   • Tvoří se v kostní dřeni
   • Dělení:
    • Easinofilní – barví se kyselým eosinem (1–9 %)
    • Bazofilní – barví se zásaditými barvivy (0,5%)
    • Neutrofilní – barví se neutrálními barvivy (70 %)
   • Neutrofilní a basofilní fagocytují (pohlcují) cizorodé částice
   • Bazofilní krvinky obsahují protisrážlivou látku heparin
  • AGRANULOCYTY
   • Neobsahují barvitelná zrna

 

 • Dělení:
 • Monocyty
  • 5%
  • Největší leukocyty s ledvinovitým jádrem
  • Schopné fagocytózy
  • Uvolňují se do krve z endotelových výstelek (sleziny, jater, mízních uzlin, kostní dřeně) a z primitivních buněk (histiocytů) – roztroušených ve vazivu
  • Retikuloendotelová soustava (RES) = histiocyty a endotelové výstelky uvedených orgánů
  • Po výstupu z krve do tkání se monocyty mění na makrofágy a zde fagocytují
   • Lymfocyty
  • 20-40%
  • Velké okrouhlé jádro
  • *antigen = cizorodá částice schopna vyvolat imunitní odpověď
  • Pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně ->2 skupiny
 • Lymfocyty T
  • Dozrávají v brzlíku
  • Vykonávají buněčnou imunitu = proti buňkám transplantovaných tkání + proti pozměněným buňkám (nádorovým, napadeným viry) vlastního těla
 • Lymfocyty B
  • Humorální imunita
  • Obsahují na svém povrchu receptory pro vazbu antigenu
  • Vazbou s antigenem se dělí a přeměňují na:
   • plazmatické buňky -> vytvářejí protilátky (imunoglobuliny) obsažené v krevní plazmě, sekretech některých žláz a v mateřském mléce
   • Paměťové buňky – zajišťují sekundární imunitní odpověď
  • Při prvním setkání s antigenem -> primární imunitní reakce
  • Při druhém setkání s antigenem -> sekundární imunitní reakce (rychlá, účinná)
   • Díky buňkám s pamětí na první setkání

 

 • -> aktivní imunizace = očkování (do těla se vpraví usmrcené nebo silně oslabené organismy nebo jejich upravený toxin) -> vytvořená imunita proti nim je i celoživotní X nebo již proděláním nemoci
 • -> pasivní imunizace = do těla se vpravují hotové protilátky vzniklé očkováním jiného zvířete (léčebné sérum)
  • Dvakrát opakované vstříknutí séra téhož druhu vyvolá -> sérovou nemoc (život ohrožující)
 • * například bakterie – hýbou se (nepolapitelné) -> protilátky je navážou -> na protilátku se naváže bílá krvinka a fagocytuje jí
 • Lymfocyty -> protilátky -> znehybnění -> bílá krvinka schopna fagocytózy-> fagocytuje -> úplná imunitní reakce
 • Onemocnění
  • LEUKOCYTÓZA
   • Zvýšený počet bílých krvinek
  • LEUKOPENIE
   • Příliš malý počet bílých krvinek
  • LEUKEMIE
   • Rakovina krve, porucha krvetvorby

Krevní cévy

 • TEPNY
 • ŽÍLY
 • VLÁSEČNICE

   

 • TEPNY (arterie)
  • Cévy vedoucí krev směrem ze srdce
  • Stěny – pružné, pevné
  • Uvnitř vystlány vrstvičkou plochých endotelových buněk -> okolo nich kruhovitě hladké svalstvo
  • Ve svalovině – vazivo s elastickými vlákny
  • Na povrchu – řídký vazivový obal – v něm se nachází jemná síť vegetativních nervů
  • Větvením se stěny tepen zeslabují -> větví se do vlásečnic

 

 • VLÁSEČNICE (kapiláry)
  • Průměr 5 – 20 mm, dlouhé asi 0,5 mm
  • Stěny – vrstva endotelových buněk (= 1 endotelová vrstva)
  • Prostupují většinu tkání – hustě
   • Chybí v pokožce, podkožových útvarech (nehtech, vlasech, chlupech, oční rohovce), chrupavkách
   • Jejich tenkou stěnou prostupují kyslík a živné látky z krve do tkání
    • Nepropustné: bílkoviny, červené krvinky, krevní destičky
    • Z tkání do krve: oxid uhličitý, odpadní látky metabolismu
    • Stěnou mohou prostupovat améboidní leukocyty do mezibuněčných prostor (DIAPEDÉZA) -> uplatňuje se při obraně proti infekci
   • *DIAPEDÉZE = schopnost bílých krvinek prostupovat přes stěnu endotelu a dostat se do tkání
    • -> bílé krvinky se dostanou do tkání -> pozitivní chemotaxe -> krvinka se na místo určení pohybuje na základě chemických parametrů ve směru infekce (krvinka ví kam se má vydat)

 

 • ŽÍLY (vény)
  • Stěny – stejní vrstvy jako tepny – ale jsou tenčí
  • Na stěnách dolních končetin-> CHLOPNĚ -> umožňují jednosměrný tok krve k srdci
  • Pohyb krve v žilách – pomoc od kontrakcí kosterních svalů, podtlak v hrudní dutině při vdechu, gravitace (v žílách nad úrovní srdce)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!