Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava

 

Téma: Tělní tekutiny, kr. skupiny, oběhová soustava

Předmět: Biologie, Lékařství

Přidal(a): blabla

 

Extracelulární tekutiny (ECT) –  krev a míza (kolují v cévách), mozkomíšní mok, tekutina v oku (mimo cévy), tvoří 45% celkové tělesné vody

Intracelulární tekutiny (ICT) – uvnitř buňky, obsahují Cl a K -> nahrazují moře, tvoří 55% c.t.v.

 

KREV ( haema, sanguis )

 • červená, neprůhledná, viskózní
 • asi 5 litrů, 8% váhy člověka
 • proudí v uzavřených trubicích

 

Složení krve:

 • plazma
  • 80% voda, vitamíny, bílkoviny – globulyn
 • eritrocyty – červené krvinky
  • 4.5 * 1012 /l
  • nemá jádro, nepravá buňka
  • 33% – hemoglobyn (hemo = krevní barvivo, globyn = bílkoviny )
  • vznik v červené kostní dřeni – trnové výbeřky obratlů, pánevní oblast ( -> největší orgán lidského těla )
  • retikulace – nezralý eritrocyt – má ještě jádro
  • vydrží asi 120 dní
 • leukocyty – bílé krvinky
  • 4 – 9*109  /l
  • životnost – několik hodin
  • a)     neurotrofily – schopné fagocztózy
   • nejpočetnější
   • améboibní pohyb
  • b)     eozinofily
  • c)     bazofilyl
  • d)     lymfocyty ( T, B ) – podílejí se na imunitě organismu
   • schopné tvořit protilátky
  • e)     monocyty – oválné
   • největší buňky v krvi
   • makrofágy (velký, schopné fagocytózy)
 • trombocyty – krevní destičky
  • 100 – 300 *109  /l
  • přilnavé, křehké
  • účastní se při srážení krve
  • životnost – pár dnů
  • při porušení cévy přijdou, u rány se srážejí a praskají -> vypouštějí látky, které způsobí stažení cévy -> omezí proudění krve
  • nebezpečí vniknutí vláken do krve -> vysrážení destiček -> ucpání cév -> odumření orgánu -> infarkt

 

CÉVY ( vasa)

 • stavba: 3 vrstvy
  • vazivový obal – elast. a kolagenní  vlákna, vlákna vystupující slouží v uchycení
  • svalová tkáň – hladká, šroubovitě postavena
  • vrstva vnitřní = endotel
   • vznik některých druhů tuku
   • žláza s vnitřní sekrecí

 

druhy cév:

 • tepny – vedou krev od srdce
  • arterie -> arteriole -> metarteriole ( aorta – nejmohutnější arterie, odvádí krev ze srdce )
  • kapilare
   • výměna látek – odchází živiny, kyslík, přibírá zplodiny, CO2
   • odstoupení látek -> zředění -> schopnost nasávat látky zpět
 • žíly – vedou krev k srdci
  • prevenuly -> venuly -> veny (vena cavum inferior et anterior – dolní a horní dutá žíla)

 

SRDCE ( cor )

 • velikost – jako mužská pěst
 • hmotnost 200 – 300g
 • umístěno lehce vlevo
 • dolní část srdce sdrce se nazývá hrot
 • atrium dextrum et sinistrum ( pravá a levá komora )
 • ventriculus ( síň )
 • 2 chlopně – pravá je trojcípá, levá je dvojcípá
 • poloměsíčité chlopně – mezi komorami a tepnami
  • septum – jakási přepážka
  • epicardium, pericardium – vazivové vrstvičky, obaly
  • endocard, myocard
 • aorta – při stahu srdce se vypudí krev do celého těla
 • sinus – rozšíření na aortě
 • arteriae coronalis – u sinu
 • 3 tepny zásobující nejprve horní končetiny a pak se dělí i na dolní
 • arteria carotis – zásobuje mozek
 • arteria subclavia – zásobuje pravou část
 • chemoreceptrory – složení, rozložení rozp. látek
 • baroreceptory – kontrolují tlak
  • můžou ovlivnit činnost srdce
  • vegetat. nerv. sys.
 • arteria hepatica – zásobí játra
 • stehenní tepny -> krev projde kapilarami -> dostává se zpět žílami
 • vena cava superior et inferior -> ústí do pravé komory
 • truncus pulmunalis – plicní kmen………arteria pulmunalis dextra et sinistra
 • plicní žíly
 • arteria radialis, femuralis….

 

Převodní systém srdce

 • nervový autonomní systém -> srdce si samo vytváří vzruch, samo si ho vede, vzniká na chem. bázi -> sinoatriální uzlík – při naplňování síně se zvyšuje napětí na stěny -> podráždí uzlík -> vyšle výboj ( impuls )  -> běží do celého srdce -> to provede stah, vzruch musí proběhnout jen do síní – izolátor
 • atrioventriculární uzlík – nervový vzruch – stovky m/s -> hissův svazek -> P+L Tawarovo znaménko -> Purkyňova vlákna

 

Funkce srdce

Kontrakce – dají se změřit:

 • tepová frekvence – 65 -75 tepů/min – mění se zátěží, věkem
 • tlak
  • systola ( stah komor ) – 120 mm Hg
   • pokud nebude céva schopná se pořádně vyklenout, budou hodnoty vyšší – u 140 hypertenze
  • diastola ( stah síní ) – 80 mm Hg
   • nízký tlak – hypotenze pod 70 – nebezpečí omdlívání, nedá se léčit

 

Systema cardiovasculare = krevní, oběhový systém

fce oběh. sous.:

 1. zásobování tkání – kyslíkem, živinami, vitamíny…
 2. odvod zplodin, metabolismu
 3. pomáhá předávat informace ( hormony )
 4. pomáhat udržovat
  1. stálou koncentraci iontů
  2. stálou acidobasickou rovnováhu ( kyselo-zásaditou )
  3. stálou teplotu

 

Velký (tělní) a malý (plicní) krevní oběh

PK -> (trojcípá chlopeň) PS -> truncus pulmunalis -> plicní vlásečnice -> plicní sklípky -> plicní žíly -> LK -> (dvojcípá chlopeň) LS -> aorta -> arteria subclavia/věnčité tepny/ arteria carotis -> do celého těla -> vena cava superior et inferior -> PK

 

Vrátnicový oběh

 • krev ze žaludku, sleziny, střev a slinivky -> vrátnicová žíla -> hepar -> jaterní lalůčky – vstřebané látky do krve

 

Ledvinný oběh

 • zásobeny krví přes arteriu renalis (vychází z aorty)

 

Choroby:

 • srdeční infarkt (jedná se o jednu z forem ICHS) – odúmrtí části srdce při úplném uzávěru některé srdeční tepny,
 • mozková mrtvice – uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odúmrtím části mozkové tkáně.
 • ateroskleróza – je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém se v porušené cévní stěně ukládají tukové látky, především cholesterol -> zužování nebo dokonce uzávěru postižených cév.
 • hemofilie – geneticky podmíněné onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve; zpravidla se projevuje u mužů, protože se vadný gen váže na chromozom X -> ženy bývají přenašečky
 • chudokrevnost (anémie) – pokles počtu č.k. způsobený jejich nedostatečnou výrobou nebo zvýšenou ztrátou
 • leukémie – nádorové bujení bílých krvinek; v kostní dřeni se hromadí velké množství nefunkčních b.k. -> potlačení tvorby č. k i b. k.

 

Systema lymphatici

 • část oběhového systému
 • mízní oběh – vyúsťuje do horní duté žíly
 • lymfatické cévy – z kapilár odstupují živiny atd. -> vrací se zplodiny.
  • ICT – inter-celulární tekutina- dostávají se odsaď látky do buněk i naopak
  • lymf. kapiláry – slepá zakončení -> lymf. cévy -> lymf. kolektory – odvádí lymfu z větších ústrojí (orgánů), mízní uzliny
  • ductus lymphaticus (mízovody) – ductus thoracitus – konečný mízovod
 • nodi lymphatici (mízní uzliny) drobné orgány umístěné na lymf. cévách
  • mají velikost rýže
  • na povrchu je vazivové pouzdro
  • vystupují z něj vazivové provazce
  • uvnitř dřeň
  • krev protéká lamelami
  • na provazcích jsou makrofágy, lymfocyty
  • -> pokud je zde virus dochází ke zmnožení lymfocytů a uzliny se zvětší
 • brzlík ( thymus ) – při narození má 35 g -> kolem 50 let má 12 g
  • pravý a levý lalok
  • tvořen vazivem ( tvorba protilátek )
  • tukové vazivo
  • funkce: tvorba T-lymfocytů, makrofágy, plasmat. buňky, žírné buňky
  • T- lymfocyty – obranyschopnost, protilátky, buněčná paměť
 • slezina ( lien, splen ) – 150 g
  • těsně pod bránicí
  • bohatě prokrvena
  • končí zde erytrocyty, zbytky bílých krvinek, neúplné buňky -> fagocytóza
  • za den zde proteče od 250 – 300 l krve

 

Krevní skupiny

 • podle existence antigenů – aglutinogeny – A a B (v membráně č. k.)
 • podle existence protilátek proti těmto antigenům – aglutininy – anti A a anti B (v krevní plasmě)
 • -> kombinace aglutinogenů tvoří 4 skupiny:
  • krev. sk.
   • : A – aglutinogen A + aglutinin anti-B (nejběžnější varianta – 43%)
   • B –  aglutinogen B + aglutinin anti-A
   • AB –  aglutinogen A i B + chybí aglutinin (nejméně častá varianta – 6%)
   • 0 – chybí  aglutinogen + aglutinin anti-A i anti-B
  • při transfúzi se provádí křížová zkouška, zjišťuje se kompatibilita krví -> AB je univerzální příjemce, 0 je univerzální dárce


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!