Tělní tekutiny, krevní skupiny, oběhová soustava – otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Tělní tekutiny, kr. skupiny, oběhová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): blabla

 

 

 

 

–        extracelulární tekutiny (ECT) –  krev a míza (kolují v cévách), mozkomíšní mok, tekutina v oku (mimo cévy), tvoří 45% celkové tělesné vody

–        intracelulární tekutiny (ICT) – uvnitř buňky, obsahují Cl a K -> nahrazují moře, tvoří 55% c.t.v.

 

KREV ( haema, sanguis )

–        červená, neprůhledná, viskózní

–        asi 5 litrů, 8% váhy člověka

–        proudí v uzavřených trubicích

–        složení:

 1. plazma – 80% voda, vitamíny, bílkoviny – globulyn,
 2. eritrocyty – červené krvinky

– 4.5 * 1012 /l

– nemá jádro, nepravá buňka

– 33% – hemoglobyn ( hemo = krevní barvivo, globyn = bílkoviny )

– vznik v červené kostní dřeni – trnové výbeřky obratlů, pánevní oblast ( -> největší orgán lidského těla )

– retikulace – nezralý eritrocyt – má ještě jádro

– vydrží asi 120 dní

 1. leukocyty – bílé krvinky

– 4 – 9*109  /l

– životnost – několik hodin

a)     neurotrofily – schopné fagocztózy

– nejpočetnější

– améboibní pohyb

b)     eozinofily

c)     bazofilyl

d)     lymfocyty ( T, B ) – podílejí se na imunitě organismu

– schopné tvořit protilátky

e)     monocyty – oválné

– největší buňky v krvi

– makrofágy (velký, schopné fagocytózy)

 1. trombocyty – krevní destičky

– 100 – 300 *109  /l

–  přilnavé, křehké

– účastní se při srážení krve

– životnost – pár dnů

– při porušení cévy přijdou, u rány se srážejí a praskají -> vypouštějí látky, které způsobí stažení cévy -> omezí proudění krve

– nebezpečí vniknutí vláken do krve -> vysrážení destiček -> ucpání cév -> odumření orgánu -> infarkt

 

CÉVY ( vasa)

–        stavba: 3 vrstvy – vazivový obal – elast. a kolagenní  vlákna, vlákna vystupující slouží v uchycení svalová tkáň – hladká, šroubovitě postavena

vrstva vnitřní = endotel

– vznik některých druhů tuku

– žláza s vnitřní sekrecí

 

druhy cév:     tepny – vedou krev od srdce

žíly – vedou krev k srdci

 • tepny – arterie -> arteriole -> metarteriole ( aorta – nejmohutnější arterie, odvádí krev ze srdce )
 • ·             kapilare – výměna látek – odchází živiny, kyslík, přibírá zplodiny, CO

– odstoupení látek -> zředění -> schopnost nasávat látky zpět

 • žíly – prevenuly -> venuly -> veny (vena cavum inferior et anterior – dolní a horní dutá žíla)

 

SRDCE ( cor )

 • velikost – jako mužská pěst
 • hmotnost 200 – 300g
 • umístěno lehce vlevo
 • dolní část srdce sdrce se nazývá hrot
 • atrium dextrum et sinistrum ( pravá a levá komora )
 • ventriculus ( síň )
 • 2 chlopně – pravá je trojcípá, levá je dvojcípá
 • poloměsíčité chlopně – mezi komorami a tepnami

-septum – jakási přepážka

-epicardium, pericardium – vazivové vrstvičky, obaly

-endocard, myocard

–        aorta – při stahu srdce se vypudí krev do celého těla

–        sinus – rozšíření na aortě

–        arteriae coronalis – u sinu

–        3 tepny zásobující nejprve horní končetiny a pak se dělí i na dolní

–        arteria carotis – zásobuje mozek

–        arteria subclavia – zásobuje pravou část

–        chemoreceptrory – složení, rozložení rozp. látek

–        baroreceptory – kontrolují tlak

– můžou ovlivnit činnost srdce

– vegetat. nerv. sys.

–        arteria hepatica – zásobí játra

–        stehenní tepny -> krev projde kapilarami -> dostává se zpět žílami

–        vena cava superior et inferior -> ústí do pravé komory

–        truncus pulmunalis – plicní kmen………arteria pulmunalis dextra et sinistra

–        plicní žíly

–        arteria radialis, femuralis….

 

Převodní systém srdce

– nervový autonomní systém -> srdce si samo vytváří vzruch, samo si ho vede, vzniká na chem. bázi -> sinoatriální uzlík – při naplňování síně se zvyšuje napětí na stěny -> podráždí uzlík -> vyšle výboj ( impuls )  -> běží do celého srdce -> to provede stah, vzruch musí proběhnout jen do síní – izolátor

-> atrioventriculární uzlík – nervový vzruch – stovky m/s -> hissův svazek -> P+L Tawarovo znaménko -> Purkyňova vlákna

 

FCE srdce

kontrakce – dají se změřit:

–        tepová frekvence – 65 -75 tepů/min – mění se zátěží, věkem

–        tlak – systola ( stah komor ) – 120 mm Hg

pokud nebude céva schopná se pořádně vyklenout, budou hodnoty vyšší – u 140 hypertenze

– diastola ( stah síní ) – 80 mm Hg

nízký tlak – hypotenze pod 70 – nebezpečí omdlívání, nedá se léčit

 

Systema cardiovasculare = krevní, oběhový systém

fce oběh. sous.:

 1. zásobování tkání – kyslíkem, živinami, vitamíny…
 2. odvod zplodin, metabolismu
 3. pomáhá předávat informace ( hormony )
 4. pomáhat udržovat – stálou koncentraci iontů

– stílou acidobasickou rovnovahu ( kyselo-zásaditou )

– stálou teplotu

 

Velký (tělní) a malý (plicní) krevní oběh

PK -> (trojcípá chlopeň) PS -> truncus pulmunalis -> plicní vlásečnice -> plicní sklípky -> plicní žíly -> LK -> (dvojcípá chlopeň) LS -> aorta -> arteria subclavia/věnčité tepny/ arteria carotis -> do celého těla -> vena cava superior et inferior -> PK

 

Vrátnicový oběh – krev ze žaludku, sleziny, střev a slinivky -> vrátnicová žíla -> hepar -> jaterní lalůčky – vstřebané látky do krve

Ledvinný oběh – zásobeny krví přes arteriu renalis (vychází z aorty)

 

choroby:

srdeční infarkt (jedná se o jednu z forem ICHS) – odúmrtí části srdce při úplném uzávěru některé srdeční tepny,

mozková mrtvice – uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odúmrtím části mozkové tkáně.

ateroskleróza – je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém se v porušené cévní stěně ukládají tukové látky, především cholesterol -> zužování nebo dokonce uzávěru postižených cév.

hemofilie – geneticky podmíněné onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve; zpravidla se projevuje u mužů, protože se vadný gen váže na chromozom X -> ženy bývají přenašečky

chudokrevnost (anémie) – pokles počtu č.k. způsobený jejich nedostatečnou výrobou nebo zvýšenou ztrátou

leukémie – nádorové bujení bílých krvinek; v kostní dřeni se hromadí velké množství nefunkčních b.k. -> potlačení tvorby č. k i b. k.

systema lymphatici

– část oběhového systému

– mízní oběh – vyúsťuje do horní duté žíly

 • lymfatické cévy – z kapilár odstupují živiny atd. -> vrací se zplodiny.

ICT – inter-celulární tekutina- dostávají se odsaď látky do buněk i naopak

lymf. kapiláry – slepá zakončení -> lymf. cévy -> lymf. kolektory – odvádí lymfu z větších ústrojí (orgánů), mízní uzliny

ductus lymphaticus (mízovody) – ductus thoracitus – konečný mízovod

 • nodi lymphatici (mízní uzliny) drobné orgány umístěné na lymf. cévách

– mají velikost rýže

– na povrchu je vazivové pouzdro

– vystupují z něj vazivové provazce

– uvnitř dřeň

– krev protéká lamelami

– na provazcích jsou makrofágy, lymfocyty

-> pokud je zde virus dochází ke zmnožení lymfocytů a uzliny se zvětší

 • brzlík ( thymus ) – při narození má 35 g -> kolem 50 let má 12 g

– pravý a levý lalok

– tvořen vazivem ( tvorba protilátek )

– tukové vazivo

– funkce: tvorba T-lymfocytů, makrofágy, plasmat. buňky, žírné buňky

T- lymfocyty – obranyschopnost, protilátky, buněčná paměť

 • slezina ( lien, splen ) – 150 g

– těsně pod bránicí

– bohatě prokrvena

– končí zde erytrocyty, zbytky bílých krvinek, neúplné buňky -> fagocytóza

– za den zde proteče od 250 – 300 l krve

 

Krevní skupiny

–        podle existence antigenů – aglutinogeny – A a B (v membráně č. k.)

–        podle existence protilátek proti těmto antigenům – aglutininy – anti A a anti B (v krevní plasmě)

-> kombinace aglutinogenů tvoří 4 skupiny :

–        krev. sk. : A – aglutinogen A + aglutinin anti-B (nejběžnější varianta – 43%)

B –  aglutinogen B + aglutinin anti-A

                                   AB –  aglutinogen A i B + chybí aglutinin (nejméně častá varianta – 6%)

0 – chybí  aglutinogen + aglutinin anti-A i anti-B

– při transfúzi se provádí křížová zkouška, zjišťuje se kompatibilita krví -> AB je univerzální příjemce, 0 je univerzální dárce

Další podobné materiály na webu: