Léčiva ovlivňující činnost srdce a cév

chemie-léčiv

 

Otázka: Léčiva ovlivňující činnost srdce a cév

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Srdce jeho činnost a struktura, typy cév

 • Oběhová soustava se skládá ze srdce a cév
 • Srdce je dutý svalový orgán uložený v hrudníku, který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh krve tělem, a tím i přenos dýchacích plynů, živin, odpadních látek a další funkce. Srdce savců má čtyři oddíly s chlopněmi (které fungují jako ventily), dva pro plicní oběh (zajišťující průtok krve plícemi a její okysličování) a dva pro oběh hlavní (zajišťující průtok okysličené krve tělem)

 

1) cípaté chlopně:

 • Chlopeň trojcípá = mezi pravou síní a pravou komorou
 • Chlopeň dvojcípá = mezi levou síní a levou komorou

 

2) poloměsíčité chlopně

 • mezi komorami a tepnami
 • Přívod okysličené krve zabezpečují věnčité = koronární tepny, odvod odkysličené krve srdeční žíly

 

ČINNOST SRDCE:

 • pracují současně obě poloviny srdce
 • 4 fáze:
  • 1. Fáze: diastola (období srdečního klidu) celého srdce – do síní a částečně i do komor vtéká ze žil krev
  • 2. Fáze: systola (stažení srdeční svaloviny) síní – otevřené cípaté chlopně – krev je vháněna do komor
  • 3. Fáze: systola komor – uzavření cípatých chlopní, přetlakem se otvírají poloměsíčité chlopně → krev je vypuzována do tepen
  • 4. Fáze: diastola komor – uzavření poloměsíčitých chlopní

 

Existují 2 krevní oběhy:

 • Malý – probíhá mezi srdcem a plícemi
 • Velký – vede ze srdce do celého těla (mozku, svalů, ledvin)

Cévy slouží pro proudění krve a dělí se na tepny, tepénky a vlásečnice (ty se dále ještě dělí na kapiláry a žíly)

 

Kardiotonika

 • Při srdeční nedostatečnosti zlepšují a posilují srdeční sval a tím zvyšují výkon srdce
 • Používají se při srdečním selhání nebo poruchách srdečního rytmu

Aplikace:

 • Mohou se aplikovat v podobě tablet, kdy odstraňují příznaky selhání srdce jako je únava, dýchavičnost, otoky dolních končetin, v kritickém stavu i injekčně

Nežádoucí účinky:

 • Zmatenost, nevolnost, zvracení, nadměrná únava…

Zástupci:

 • Používají se přírodní látky steroidního charakteru obsažené v léčivých rostlinách – náprstníku červeném, konvalince (z nich se izolují extrakcí) – jedná se o acetaly: které obsahují necukernou složku AGLYKON a cukernou složku GLYKON
 • Obecně platí, že čím méně sacharidů, tím jsou látky účinnější
 • Např. DIGOXIN, DIGITOXIN, ACETYLDIGOXIN

 

Vasodilatancia

 • Léčiva, která rozšiřují koronární i periferní cévy a tím zlepšují prokrvení tkání a snižují krevní tlak
 • Používají se při různých poruchách prokrvení tkání, zejména srdce – mezi nejvýznamnější poruchy patří ANGINA PECTORIS (snížení přítoku krve do srdce) a ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (nedostatečný přívod kyslíku k buňkám srdečního svalu, kdy konečným stádiem je infarkt myokardu)
 • Také se aplikují při porušení periferní cirkulace krve, při němž dochází k nedostatečné cirkulaci krve v končetinách
 • Podávají se i na hypertenzi

Aplikace:

 • Tablety, suspenze, injekčně (pod dohledem lékaře)

Zástupci:

 • 1. Skupina = ESTERY KYSELINY DUSIČNÉ A ESTERY KYSELINY DUSITÉ
  • Z esterů se v buňce uvolňuje oxid dusnatý, který dokáže regulovat hladinu vápenatých iontů v buňkách hladkého svalstva ovládajícího cévy
  • Zástupci kyseliny dusičné:glyceroltrinitrát, isosorbiddinitrát
  • Všechny estery kyseliny dusičné se připravují reakcí příslušných alkoholů s kyselinoudusičnou v přítomnosti kyseliny sírové a octové
  • Zástupci kyseliny dusité:amylnitrit- aplikovaný při angině pectoris, rychle nastupující inhalační vasodilatancium, připravuje se reakcí isoamylalkoholu s kyselinou dusičnou uvolněnou z dusitanu sodného minerální kyselinou
 • 2. Skupina = ARYLALKYLAMINY
  • Např. Trimepranol nebo Verapamil
 • 3. Skupina = DERIVÁTY DUSÍKATÝCH HETEROCYKLŮ
  • Kyselina nikotinová, nifedipin a etofyllin
  • Nifedipin se připravuje reakcí 2-nitrobenzaldehydu s methyl-3-oxo-butanoátem a amoniakem

Alkaloid v rostlinách, choroby CS

ALKALOIDY V ROSTLINÁCH:

 • Původem jsou to přírodní rostlinné látky. Ovlivňují metabolismus a ve větším množství jsou toxické.
 • Jsou většinou tuhé a krystalické.
 • Mají alkalický charakter (volný el. pár na dusíku), ale v organismech se vyskytují nejčastěji ve formě organický solí (jablečnan, citronan, šťavelan, jantaran). Ze solí se uvolňují reakcí se silnější anorganickou zásadou.
 • V rostlinné říši jsou alkaloidy značně rozšířeny a často mají velice silné fyziologické účinky.

Rostlinné jedy:

 • Patří mezi ně vůbec nejsilnější rostlinné jedy (např. kurarové alkaloidy, které jsou účinnou složkou šípových jedů, námelové alkaloidy, opiové alkaloidy, atropin, nikotin aj.) a mnohé z nich jsou v dnešním lékařství nepostradatelné.
 • Vyskytují se především u čeledí mákovité (mák, vlaštovičník), lilkovité (rulík, blín, durman), ocúnovité (ocún), kýchavicovité (kýchavice), pryskyřníkovité (oměj).
 • Používání alkaloidních drog v lidovém léčitelství je nezodpovědné a může spíše než k uzdravení vést k trvalému poškození zdraví nebo dokonce k smrti.

CHOROBY CÉVNÍ SOUSTAVY (SRDCE A CÉV) :

 • níže: Arytmie, angina pectoris, ateroskleróza, arterioskleróza, ischemická srdeční choroba, embolie, hypertenze
 • Vyskytuje se celá řada onemocnění oběhové soustavy
 • Nejvýznamnějším projevem poruchy je srdeční nedostatečnost, také může docházet k nepravidelné činnosti srdce (ARYTMII)
 • Další poruchou může být zúžení nebo ucpání cév (ATEROSKLEROZA) nebo ztráta elasticity cév (ARTERIOKLEROZA)
 • Častou poruchou oběhového systému je vysoký krevní tlak (HYPERTENZE)
 • Také může docházet k onemocnění krve samotné – nedostatek nebo nadbytek bílých krvinek (LEUKÉMIE), v případě nedostatku hemoglobinu dochází ke vzniku ANEMIE
 • Další poruchou krve je porušení její srážlivosti – cirkulace krve může být narušena tvorba krevních sraženin trombů, ty mohou být příčinou EMBOLIE


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!