Obecné vlastnosti živých soustav – maturitní otázka

 

   Otázka: Obecné vlastnosti živých soustav

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): monika

 

 

Obecné vlastnosti živých soustav:

 • složené alespoň z 1 buňky – prokaryotická, eukaryotická
 • přítomnost DNA/ RNA -) dědičnost = přenášení genet. informace na potomky
 • dráždivost = schopnost reagovat na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí (udržování homeostázy)
 • metabolismus= soubor enzymatických reakcí v org., přeměna látek a E (pro růst, vývoj)

 

– druhy- zdroj C

 • autotrofní – zdrojem C je CO2 (rostliny)
 • heterotrofní – zdrojem C je org. látka (živočichové)

 

– zdroj E

 • fototrofní –  sluneční světlo
 • chemotrofní – chem. látka

 

anabolismus = z jednoduch. látek vznikají látky složitější (syntéza), spotřeba E, např. při FTS; deltaG>0

katabolismus = rozklad složitějších látek na jednoduché l., zisk E, např. kvašení, dýchání; deltaG<0

 • otevřenost = výměna látek a E s okolím
 • podobné chemické složení
 • autoregulace – např. v zimě – klepání = ohřívání

 

 • rozmnožování = k zachování druhu, přizpůsobování podmínkám

nepohlavní – dělení (příčné, podélné)

pučení

rozpad na více jedinců = schizogonie

fragmentace = rozpad -> dorůstání

vegetativní rozmnož.(řízkování)

pomocí výtrusů

 

pohlavní – produkce gamet (nesou ½ genet. inf.) -> splynutí -> zygota

– kopulace = jedinci se přemění na pohl. b. -) splynou

– konjugace = přiložení buň. úst -) výměna genet. inf.

 

 • vývojontogenetický = vývoj jedince

fylogenetický = vývoj druhu

 

 • růst a vývin – zvětšování buněk, mění se podoba (ontogeneze),…

 

 1. chemické složení živých soustav :
 • organické l.

sacharidy – zdroj E (nejrychlejší) – glykogen (u živoč.), škrob (u rostlin), glukóza, laktóza, fruktóza, stavební fce – celulóza (dřevo, v buň. stěně), chitin (houby)

lipidy – zdroj E (dlouhodobější), izolační, stavební ( fosfolipidy v membráně), ochraná fce (vosky), rozpouštědla pro vitamíny (A,D,E,K)

proteiny – stavební (kolagen, keratin, elastin, aktin, myozin)

– katalytická (enzymy)

– regulační (hormony)

– obranná (protilátky)

– transportní fce (hemoglobin)

– obsahují i nebílk. složku- fosfáty

NK – DNA, RNA (genet. informace), z nukleosidů -> nukleotid -> cukr + báze

alkaloidy = jedy – nikotin, kofein, solanin

vitamíny, silice, barviva (xantofyl, karoteny,…)

 • anorganické l.soli – rozpustné – ionty (K+, Na+, Cl+, Ca2+, Mg2+), nerozpustné – schránky (CaCO3, SiO2, Ca3(PO4)2), stabilní pH

plyny – N, O, CO2, H

 

 • voda – 60-70%, rozpouštědlo, transportní l., drží tvar, prostředí pro metabol. a jiné děje, termoregulač. fce, prakticky se účastní všech dějů

sušina (to, co zbyde z org. l. bez vody)

popelina (jen anorg. l.)

 

 • biogenní prvky prvky – C, H, O, N, P, S, Ca– 0,1-50% sušiny

mikrobiog. prvky –  K, Na, Cl, Cu, Mg, Mo, I, Co, Mn, Zn, Fe – méně

stopové prvky – F, B, Br, Se, As, Ci, Al, Li, Ti, V, Ni, Au – důležité, ve větším množství nebezpečné

 

 1. stupně organizovanosti živých soustav :

= organismy mají schopnost se hierarchicky uspořádat

 • nebuněčné org. – viry (nemají vlastní buňky, nejsou schopny samostat. existence,..)
 • jednobuněčné org. = tělo je tvořeno 1 buňkou (prokaryotická, eukaryotická), zajiťuje všechny fce, např. nálevníci, krásnoočka, sinice, bakterie,..
 • kolonie buněk = soubor buněk, který vznikl rozpadem a zůstal pohromadě (řetízovka,..)
 • cenobium = kulovitého tvaru, naplněné slizem, jednotlivé buňky jsou přizpůsobené k určité funkci (váleč koulivý,..)
 • mnohobuněční – z více buněk, které jsou funkčně i tvarově odlišeny, nedokážou žít odděleně, např. rostliny, houby a živočichové (ploštěnky,..)
 • obligátní společenstvo – každý jedinec má jinou fci, např. mravenci, včely, termiti

 

 • nebo rozdělení
  • nebuněční (viry, viroidy, virusoidy, priony)
  • prokaryota (bakterie, sinice, archea)

 

eukaryota (živočichové, rostliny, houby, prvoci)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!