Příprava destilované vody – protokol 

ošetřovatelství

 

Otázka: Příprava destilované vody – protokol

Předmět: Chemie

Přidal(a): Maty

 

Úkol:

Příprava destilované vody.

 

Princip úlohy:

Principem úlohy je vytvořit chemicky čistší láku na základě různé teploty varu. V praxi se využívá při výrobě alkoholu anebo zpracování ropy.

 

Reakce, které dokazují přítomnost nečistot:

KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

ANEBO

K2SO4 BaCl2 → BaSO4 + 2KCl

 

Schéma aparatury:

  1. Zdroj tepla (kahan, topné hnízdo)
  2. Destilační baňka
  3. Destilační hlava (nástavec)
  4. Teploměr
  5. Chladič
  6. Přívod chladící vody
  7. Odtok chladící vody
  8. Předloha (jímadlo na destilát)
  9. Přívod vakua (vodní vývěva nebo motorová vývěva)
  10. Nástavec (alonž)

 

Postup:

Začal jsem stavbou destilační aparatury. Přinesl jsem si vše potřebné na stavbu aparatury. Nastavil jsem si stojan dle potřeby a umístil na něj klemu. Do klemy jsem ještě da l nastřiženou hadičku. Do připravené klemy jsem dal destilační baňku. Pod destilační baňku jsem umístil kahan, a trojnožku s keramickou mřížkou. Na druhý stojan jsem dal klemu s hadičkou a do ní umístil chladič. Ten jsem oparně připojil k destilační baňce. Na konec chladiče jsem dal alonž, který směřoval do předlohy. Následovala příprava roztoku chloridu draselného se síranem draselným. Ten jsem nalil do destilační baňky, ale část jsem si ještě nechal stranou. Do baňky jsem ještě dal dva destilační kamínky a na hrdlo baňky dal teploměr se zátkou. Na závěr jsem připojil hadičky do chladiče a pustil vodu. Následovalo zapálení kahanu a započatí vlastní destilace. Předestiloval jsem asi polovinu roztoku a skončil s destilováním. Do dvou zkumavek jsem nalil původní roztok a do dvou vydestilovanou vodu. Do jedné zkumavky s původním roztokem a do druhé s vodou jsem přidal dusičnan stříbrný a zbylých dvou jsem dal chlorid barnatý.

 

Pozorování:

Při přidání sloučenin dusičnanu stříbrného nebo chloridu barnatého do vydestilované vody, tak uvidíme, že se s vodou nice nestane, ale když tyto sloučeniny dáme do původního roztoku, tak uvidíme, že se roztok zakalí do běla. To dokazuje přítomnost nečistot v látce.

 

Naměřené hodnoty:

Tabulka závislostí teploty na čase

t/min 0 1 2 3 4 5 6 7
t/C° 20 42 61 81 98 99 99 99

 

t/min 8 9 10 11 12
t/C° 100 100 101 102 102

 

První kapka destilátu odkápla v 4:30 min.

 

Závěr:

Vydestilovaná látka je čistší a nemůžeme u ní prokázat žádné nečistoty. Úlohu jsem zvládl velmi dobře a ani po testech jsem neobjevil nečistoty ve vydestilované vodě. Nečistoty/sraženiny byli pouze v původním roztoku látky. Sraženiny tvořily tyto látky: BaSO4, anebo AgCl. Ty vznikli podvojnou záměnou, která je ztvárněna v reakci nahoře.

 

Přílohy:

 

Toxikologické informace:

Název Vzorec M / g mol-1 H-věty P-věty
Chlorid draselný KCl 74,55 Žádné Žádné
Síran draselný K2SO4 158,26 Žádné Žádné
Voda H2O 18,016 Žádné Žádné
Dusičnan stříbrný AgNO3 169,01 H272, H314, H410, P220
Chlorid barnatý BaCl2 208,25 H301, H332 P301, P310

 Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!