Ošetřovatelská péče na urologickém oddělení

ošetřovatelství

 

Otázka: Ošetřovatelská péče o nemocné na urologickém oddělení

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Martina Kudrnová

 

Anatomicko–fyziologická část

 LEDVINY – RENES/NEPHROS

 • Párová žláza fazolovitého tvaru
 • Uloženy retroperitonálně při zadní stěně DB, výše L1-L3
 • Velikost 12 x 16 x 3 cm
 • Obaleny tukovým polštářem
 • Připojeny renálními tepnami na břišní aortu, renálními žílami na dolní dutou žílu
 • Skládá se z korové a dřeňové vrstvy (medulla renalis)
 • Čistí a filtrují krev -> vytvářejí z tělesných odpadních produktů moč
 • Zajišťují homeostázu – udržování stálosti vnitřního prostředí organismu

 

Ledvinná kůra (cortex renalis)

 • Těsně pod vazivovým pouzdrem ledviny
 • Obsahuje jeden milion nefronů
 • Vstupují do ní renální tepny -> přívodné cévy (vas afferens) -> glomerulum

-> krev je odváděna odvodnými cévami (vas efferens) -> kapiláry ledvinových kanálků-> krev do renálních žil-> dolní dutá žíla

 

Nefron

 • Základní stavební a funkční jednotka ledvin
 • Skládá se z přívodné a odvodné cévy, cévního klubíčka (glomerulum), Bowmanova pouzdra, Henleovy kličky a proximálního+ distálního kanálku
 • Bowmanovo pouzdro + glomerulum= Malpighiho tělísko -> glomerulární filtrace
 • -> primární moč (150ml/den): složení jako plazma, bez bílkovin-> odvodný kanálek (tubulus)
 • -> tubulární resorpce= vstřebávání vody, minerálů, aminokyselin, cukrů-> definitvní moč

 

MOČOVOD – URETER

 • 30 cm dlouhé trubice
 • Probíhají retroperitonálním prostorem do pánve
 • Prorážejí stěnu močového měchýře

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ – VESICA URINARIA

 • Dutý svalový orgán
 • Uložen v malé pánvi za sponou stydkou
 • Stavba se liší podle pohlaví
 • Svalovina stěny brání návratu moči
 • Náplň obvykle nepřesahuje 400 ml moči
 • Pro pohmatové vyšetření musí být naplněn aspoň 200ml moči

 

MUŽSKÁ MOČOVÁ TRUBICE – URETHRA

 • Probíhá prostatou -> pánevní dno-> pohlavní úd
 • Je dlouhá 20-22 cm
 • Stěna trubice obsahuje drobné žlázy (produkují hlen-> chrání povrch sliznice)
 • Konec prostaty má stejný vývod pro močovou trubici a pohlavní orgány
 • Na močové trubici jsou dva kruhové svěrače, které ovládají mikci

 

ŽENSKÁ MOČOVÁ TRUBICE- URETHRA

 • Je dlouhá 3 – 4 cm -> velké riziko infekce
 • Pokrytá přechodným epitelem
 • Sliznice je zvrásněna v řasy, má hvězdicovitý průřez

 

MIKCE – MOČENÍ

 • Začátek je vyvolán podrážděním stěny močového měchýře (nervová zakončení)
 • Uvolňují se svaly pánevního dna-> smršťuje se zevní vrstva zevní stěny-> vypuzení obsahu do močové trubice-> uvolnění zevního svěrače (ovládán vůlí)

 

Onemocnění:

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST

 • Vstup zánětu nejčastěji vzestupně
 • Poškozený epitel krvácí
 • Odumřelé leukocyty + bakterie-> pyurie, hematurie
 • Kyselá moč dráždí epitel-> bolesti

Diagnostika:

 • Anamnéza, FV
 • K+C, hemokultura (chemické vyšetření moči a močového sedimentu)
 • Hladina U-kreatininu ( ↑ 14,7 mol/l)
 • [ SONO ledvin+ močového měchýře ]

Léčba:

 • Dolní močové cesty: ATB, chemoterapeutika
 • Horní močové cesty: ATB

Oš. Péče:

 • Klid na lůžku
 • Nepotlačovat mikci, ochrana před prochladnutím
 • Sledovat P+V, bolest
 • Dieta: výluka dráždivých látek, bez alkoholu

1) Zánět dolních močových cest:

 • Chronický, akutní
 • Asymptomatické záněty: náhodný výskyt bakterií
 • Uretritida, cystitida: dysurie, polakisurie, pyurie, hematurie, subfebris

2) Zánět horních močových cest:

 • Akutní: trvá několik hodin-> přestupuje na intersticium (vmezeřená tkáň), pyelonefritida
 • Chronický: hojení-> fibróza ledviny-> neúplný zánik glomerulu
 • Pyelonefritida, intoxikace, TBC ledvin
 • Vazikoureterální reflux= zpětný tok moči, močový měchýř-> močovod

 

PYELONEFRITIDA

= hnisavý zánět ledvin, ledvinové pánvičky

1) Akutní pyelonefritida:

 • více ženy, vyšší věk
 • Příčina:
  • 80 % případů bakterie E. Coli
  • PMK, nefrostomie
  • Diabetes, urologické vyš.
  • Vazikoureterální reflux, hyperplazie prostaty
  • Anomálie ledvin, močových cest
 • Příznaky:
  • Bolesti- bedra+ břicho+ podbřišek
  • subferis-> febris-> zimnice, třesavka
  • dysurie, proteinurie, hematurie, strangurie
 • Diagnostika:
  • Anamnéza, FV
  • leukocytourie
  • moč- K+C pozitivní, biochemie, bakteriologie
  • krev- KO, biochemie, ASTRUP
  • SONO
 • Léčba:
  • ATB (Ampicilin), spasmolytika, antihypertenziva, chemoterapeutika (Biseptol)
  • Infuzní terapie
 • Oš. Péče:
  • Sledovat P+V, bolest, moč
  • Klid na lůžku, zvýšený příjem tekutin
  • Dieta: vyloučit dráždivé látky (koření, kouření, alkohol), omezení soli (otoky)

2) Chronická pyelonefritida:

 • Ložisková destrukce
 • Pomalé zhoršování renálních funkcí
 • Příznaky: mírnější, méně nápadné, dysurie, subfebris, únava, bolesti beder
 • Diagnostika: ↑leukocyty, K+C pozitivní, anamnéza+ FV
 • Léčba: ATB, chemoterapeutika
 • Oš. péče: stejná jako u akutní

 

GLOMERULONEFRITIDA

 • Autoimunitní, infekční, neinfekční
 • Organismus vytváří protilátky proti vlastním ledvinovým buňkám
 • snižování glomerulární filtrace-> renální selhání

1) Akutní glomerulonefritida:

 • Často vzniká po dříve prodělané streptokokové nebo nestreptokokové infekci
 • Náhlý začátek-> renální selhání
 • Postreptokoková glomerulonefritida: angína, spála (1-2 týdny), kožní infekce (3-6 týdnů)
 • Příznaky:
  • Otoky víček, tváří, DK
  • Hematurie, oligurie, strangurie, proteinurie
  • Nefralgie, hypertenze
 • Diagnostika:
  • Moč- M+S, clearance kreatininu, bakteriologie
  • Krev- KO, biochemie, ASTRUP, CRP
  • Biopsie ledvin, EKG, SONO
  • Anamnéza +FV
 • Léčba: ATB, diuretika, antihypertenziva
 • Oš. Péče:  stejná jako u pyelonefritidy + omezit sodík, sůl

2) Chronická glomerulonefritida:

 • Nefrotický syndrom:
  • Velké ztráty bílkovin -> albumin v moči
  • Edémy, ascites, hypercholesterolemie
  • Hydrothorax, hydroperikard
 • Diagnostika: stejná jako u akutní
 • Léčba: glukokortikoidy, dialýza, transplantace
 • Oš. Péče: stejná jako u pyelonefritidy

 

RENÁLNÍ SELHÁNÍ

1) Akutní renální selhání:

 • Rozvíjí se během hodin, dní
 • AKI= Acute Kidney Injury: ↑kreatinin o 50% a více procent, pokles diurézy
 • Příčiny:
  • Prerenální= snížení průtoků krve ledvinami (dehydratace, krvácení, popáleniny, srdeční selhání…)
  • Postrenální= obstrukce vývodných močových cest (karcinom dělohy, tumor prostaty a měchýře)
  • Renální= postižení parenchymu ledvin (ischemie ledvin, glomerulonefritida)
 • Příznaky 1.fáze:
  • Žízeň, pokles hmotnosti
  • Oligurie x Anurie, ortostatická hypotenze, tachykardie
 • Příznaky 2.fáze (1-4 týdny):
  • Oligoanurie, infekce (často plicní), krvácení (GIT)
  • Metabolický rozvrat (hyperkalemie, hyponatremie, metabolická acidóza)
  • Sepse, edém plic nebo mozku, selhání srdce
 • Diagnostika:
  • Anamnéza+ FV
  • M+S, diuréza (HD)
  • Koncentrace iontů, močoviny, kreatininu, acidobazická rovnováha
  • Renální biopsie, SONO
 • Léčba:
  • Úprava homeostázy
  • Výživa:
   • paranterální- CŽK (all in one)
   • enterální – později- nutričně definovaná strana s omezením bílkovin
  • Dialýza, transplantace
 • Oš. Péče:
  • Dieta: omezení solí, bílkovin
  • Bilance tekutin, sledovat P+V a bolest

2) Chronické renální selhání

 • Nejčastější příčiny jsou diabetická nefropatie a hypertenze
 • Průběh může být až do terminálního stádia asymptomatický
 • Samotné snižování funkce ledvin je většinou postupné
 • Příznaky:
  • Únava, slabost, bledost, otoky DK
  • Nauzea, zvracení, anorexie, krvácení do GIT, průjmy
  • Svalové spasmy, nespavost, podrážděnost
  • Dušnost, stenokardie, hypertenze
 • Diagnostika:
  • Anamnéza + FV
  • ↑močovina, kreatinin
  • ↓hemoglobin, hematokrit, hypokalcemie
  • Renální biopsie, SONO
 • Léčba:
  • Konzervativní: antihypertenziva, korekce acidobazické rovnováhy, dialýza
  • Chirurgická: transplantace
 • Oš. Péče: bilance tekutin, sledovat P+V, bolest, péče o cévní vstup

 

Hemodialýza:

 • Nahrazuje funkci ledvin
 • Filtruje organismus od zplodin látkové přeměny
 • Prostup látek polopropustnou membránou= krev-> dialyzační roztok
 • Z těla se odstraní přebytečná voda
 • krev-> dialyzační přístroj-> filtrace -> vrací se zpět
 • 2-3 x týdně: 3-5 hod
 • Speciální dieta – omezit draslík
 • A-V shunt pro cévní přístup, katetr

 

Peritoneální dialýza:

 • Filtrace krve přes peritoneum
 • Dialyzační tekutina-> naplní se břišní dutina (katetr)-> filtrace-> vypuštění dialyzačním roztokem
 • Výměna: 2-2,5l/ 4x denně / 40 min
 • Komplikace: posunutí, ucpání katetru, peritonitida

 

UROLITIÁZA + Renální kolika

 • =přítomnost kamenů v močových cestách
 • Rozšířená nemoc (1% populace), ↑střední věk

Příčina+ etiologie:

 • Dědičnost, metabolické choroby, dlouhodobá imobilizace
 • Pitná voda, vnější prostředí, dieta
 • Změna pH moči, infekce

Příznaky:

 • Bledost, pocení
 • Dyspepsie (nauzea, zvracení, meteroizmus)
 • Tachykardie, hypotenze, tachypnoe
 • Úlevová poloha (stojí, chodí, neklid)
 • Dysurie, polakisurie, hematurie

Renální kolika:

 • Nejhlavnější příznak urolitiázy
 • Prudká, křečovitá bolest v oblasti ledviny
 • Objevuje se hlavně při pohybu kamene
 • Vystřeluje do malé pánve a genitálu
 • Nejčastěji v noci, po tělesné námaze, otřes = př. jízda autem
 • Může trvat až několik dnů
 • Ustane po vymočení

Diagnostika:

 • Anamnéza + FV
 • SONO, nativní RTG
 • Urografie, cystoskopie
 • Krev: KO, CRP, U-kreatinin, kys. Močová
 • Moč: M+S, bakteriologie

Léčba:

 • Infuze, spasmolytika, diuretika, chemoterapeutika, antiuretika (snižuje pH moči)
 • Ureteroskopie, PEK =perkutánní extrakce kamene
 • Litotripse- druh terapie, využívající tlakové rázové vlny

Oš. Péče:

 • Úlevová poloha, teplo, nic per os
 • Dieta: dle složení konkrementu
 • Péče o PMK, PŽK, močit přes sítko
 • Sledovat bolest, výdej, složení moči
 • Pomoc s hygienou

 

ADENOM PROSTATY

 • BPH= benigní prostatická hyperplazie
 • Nejčastější benigní nádor u mužů, ↑ věk nad 65 let

Příčina: není známá

Příznaky: jsou 3 stadia příznaků

 • Hematurie, časté močení
 • Nechutenství, žízeň, hubnutí, zácpa
 • Bolest hlavy, únava, někdy subfebris

1.Stadium:

 • Dysurie, nikturie
 • Proud moči je slabý, dlouho moč spouští i močí
 • Ve dne močí často a málo
 • Bolest za sponou stydkou
 • Příznaky se stupňují při delším sezení

2.stadium:

 • Předchozí příznaky ↑
 • 5-10 mikcí za noc
 • Močí s námahou, pocit neúplného vyprázdnění
 • Větší zdroj infekce

3.stadium: totální vystupňování všech příznaků

Diagnostika:

 • Anamnéza + FV (hlavně per rectum)
 • SONO, biopsie
 • Moč: M+S, kultivace, bakteriologie
 • Krev: KO, U-kreatinin, ionty, kys. močová, PSA (prostatický specifický antigen- onkomarker)

Léčba:

 • PMK, hormony, úprava diety
 • ATB, chemoterapeutika (infekce)
 • TURP= transuterální resekce prostaty

Oš. péče:

 • Péče o PMK
 • Sledovat P+V, bolest, moč
 • Dieta: vyloučit dráždivá jídla
 • Sledovat projevy infekce, pomoc s hygienou


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!