Eukaryotická buňka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Eukaryotická buňka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Karolína Málková

 

 • Obsahuje cytoskeletální systémStavba – obklopuje cytoplazmatickou membránu, která obklopuje vnitřek, je polopropustná: umožňuje komunikaci mezi buňkami
  •  cytoskelet – kostra buňky, je tvořen vlákenky – mikrofilamenty (tvořen bílkovinou aktinem) a trubičkami mikrotubuly (tvoří bílkovina tubulin), v buňce tvoří svazky, které se mohou zkracovat a natahovat a umožňovat tak pohyb cytoplazmy uvnitř buňky
  • hlavní funkcí je transport látek a buněčných komponent, opora buňky a účast na jejím dělení
  • Mikrofilamenty a mikrotubuly se podílejí na vzniku dělicího vřeténka při mitóze
  • Tyto trubičky a vlákna jsou v cytoplazmě všech buněk (ne u prokaryot)

 

 • Uvnitř rostlinných buněk se mohou ukládat některé často nápadné součásti – produkty jejich metabolismů jako např.: škrobová vlákna, mikrokapénky, tuků, krystalické inkluze (např.: krystalky šťavelanu vápenatého), u některých rostlin (např.: miskovitých hluchavkovitých) též sinicStěna buněčná – uzavírá vnitřek, je pevná, je z celulózy, udává tvar té buňky, je nepropustná
  • Na povrchu rostlinných buněk a hub je buněčná stěna
 • Hlavní chemickou složkou buněčné stěny je buničina (celulóza) u hub chitinPlazmodermy – jsou komůrky, která jsou ve stěně buňky, dochází ke komunikaci
  • buněčné stěny dřevin obsahují též dřevovinu (lignin)

 

Jádro:

 • jádro velké
  • vegetativní
  •  na povrchu biomembrána – blána jaderná
  • Ve vnitř je karyoplazma v nichž jsou chromozomy
  • Je v něm jedno nebo několik jadérek
  • jadérko malé – generativní

 

Vakuoly

 •  je v nich voda
 • Především u rostlinných buněk
 •  Tonoplast – biomembrána, která odděluje vakuolu od cytoplazmy
 • Vnitřek plný různých látek např.: enzymy, které se zúčastňují metabolických přeměn
 • Její obsah se nazývá buněčná šťáva

 

Mitochondrie

 • tyčinkovité až vláknité útvary, malá tělíska
 • v buňce jich je několik set
 • opatřeny dvěma biomenbránami
 • uskutečňuje se v nich buněčné dýchání = uvolňuje se chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP). Jako odpadní produkty štěpení vzniká oxid uhličitý (CO2) a voda.
 • energie uvolněná při dýchání zabezpečuje životní děje v buňce
 • mají energetickou funkci, ukládá se v nich energie při dýchání
 • Uvnitř se nachází matrix, hustá hmota s obsahem vody méně než 50%

 

Endoplazmatické retikulum

 • Membránový systém
 • Syntéza bílkovin
 • Na některé membrány jsou připojeny ribozomy (hrubé ER)
 • Hladké ER je bez ribozomů a je místem, kde se syntetizují glykolipidy

 

Galgiho aparát

 • Soustava plochých měchýřků
 • Probíhají zde biochemické reakce upravující látky dopravované sem z hrubého a hladkého ER v malých váčcích
  • V živočišných buňkách třeba bílkoviny, lipidy a steroidy
  • V rostlinných buňkách bílkoviny a složité sacharidy (celulóza)

 

Ribozomy

 • probíhá v nich proteosyntéza – zvětšování buňky

 

Lysozomy

 • měchýřky tvořené biomembránou, uzavírající trávicí enzymy

 

Další důležité organely rostlinné buňky:

 • plastidy: zelené chloroplasty, barevné chromoplasty, bezbarevné leukoplasti

 

Chloroplasty

 • ohraničené dvojitou biomembránou, která uzavírá bílkovinou plazmustroma

 

v níž je síť uzavřených biomembrántylakoidy když jsou na sebe stupňovitě uložené tak tvoří grama

 • obsahují zelený chlorofyl, asimilační barvivo

 

Chromoplasty

 • obsahují červená a žlutá asimilační barviva – karotenoidy a xantofyly
 • hojně obsaženy v červeně, žlutě a oranžově zbarvených plodech a květech
 • asimilační barviva jsou nerozpustná ve vodě

 

Leukoplasti

 • hromadí se v nich zásobní látky (škrob, bílkoviny, lipidy)
 • především v neosvícených částech rostlin


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!