Transfuze – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Transfuze

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Transfuze

 

Transfuze = převod krve zdravého dárce do oběhu nemocného příjemce

Dárce

 • 19 – 55 let
 • zdravý jedinec
 • 1 odběr = 400 – 450 ml krve
 • ročně 3 – 4 odběry plné krve

 

Transfuzní oddělení

 • Uzavřená soustava – sety na jedno použití
 • TECHNIKA ODBĚRU:
 • Odběr plné krve:
  • “ Zásady sterility a asepse
  • “ Vak s konzervačním roztokem ACD-R (Natrium citricum, Acidum citricum, glucosa, Aqua pro inj.)
  • “ Samospádem – hermetické uzavření vaku – zatavení
  • “ Chlazení 1-5 st. C – EXP 21 dnů
  • “ Pokojová teplota
  • – 40 min – 3 hod – EXP 48 hod
  • – déle než 3 hod. – nepoužitelná konzerva
  • “ Popis konzervy
  • – Název přípravku, datum odběru, datum EXP, číslo konzervy, krevní skupina, výrobce, množství krve, množství konzervačního roztoku
 • “ Odběr jednotlivých složek krve – HEMAFEREZA
  • “ Oddělení dané složky krve dárci a zbytek se vrací dárci- separátor
  • “ Cytafereza
  • – Erytrocytafereza
  • – Leukocytafereza
  • – Trombocytafereza
  • “ Plazmafereza
  • “ Krev pro mimozělní oběh:
  • “ Heparin jako antikoagulans místo ACD-R
  • “ EXP 48 hod
  • “ Nepoužitá – do 24 hod přidat ACD-R – EXP 12 dnů
  • “ Konvertovaná krev – původně s ACD-R – těsně před použitím přidat heparin a Ca

 

Transfuzní přípravky

 • “ Celulární krevní preparáty:
 • “ Plná krev
  • “ Odběr do ACD-R
  • “ Objem 100, 300, 500 ml
  • “ Uchováváno v chladu – 1-5 st C – sedimentace ( erytrocyty, leuko + trombocyty, plazma )
  • “ EXP 21 dnů
  • “ Čerstvá krev – použitá do 24 hod od odběru
 • Autotransfuze – odběr krve operantovi před plánovanou operací
 • Akutní řízená normovolemická hemodiluce – odběr krve těsně před operací a náhrada infuzním roztokem – podání odebrané krve před dokončením operace
 • “ Erytrocytární masa:
  • “ Sedimentované krvinky po odsátí plazmy – malý objem, stejné množství krvinek, bohatý zdroj bílkovin X malá hemostatická a protišoková aktivita
  • “ Erytrocytová suspenze:
  • “ Erymasa doplněná do původního objemu roztokem krystaloidů, nebo koloidů – snížení viskozity, koloidy zlepšují protišokový účinek
  • “ Promytá erytrocytární masa:
  • “ Trojnásobné promytí izotonickým roztokem NaCl
  • “ Odstranění plazmy, leukocytů a trombocytů
  • “ Nezpůsobuje reakce na komplementární systém a bílkoviny plazmy
  • “ Podat ihned
 • “ Koncentrát granulocytů:
  • “ Centrifugace – separace plazmy bohaté na leukocyty a trombocyty
  • “ Použití u sepse a granulocytopenií
 • “ Trombocytový koncentrát:
  • “ Separované trombocyty v autologní plazmě
  • “ EXP 5 dnů
 • “ Kontaminace ery – nutná ABO a Rh kompatibilita, vhodná kompatibilita HLA
 • “ Deriváty krevní plazmy:
  • “ Příprava z konzervované krve
  • “ Tekuté, sušené, zmrazené
  • “ Nativní tekutá lidská plazma:
  • “ Smíšená – odsátím plazmy z několika ( 10 – 12 ) krevních konzerv různých KS – Podání bez závislosti na KS
  • “ Zmrazená lidská plazma – Rychlé zmrazení nativní plazmy na -30 stupňů C – Před použitím rychle rozmrazit – vodní lázeň 38 stupňů C, podat do 2 hod.
  • “ Čerstvá zmrazená lidská plazma – Antihemofylická – určena k substituční terapii hemofyliků
  • “ Sušená lidská plazma -Žlutavý prášek, Skladování při pokojové teplotě, Ředění apyrogenní vodou – méně vody – koncentrovaná – zvyšuje onkotický tlak
  • “ Hyperimunitní plazma – Od imunizovaných dárců – velké množství požadovaných Pl
 • “ Frakce krevní plazmy:
  • “ Oddělené jednotlivé druhy bílkovin plazmy
  • “ Albumin
  • “ Globulin
  • “ Fibrinogen
  • “ Specifické Ig – od imunizovaných dárců
  • “ Antitetanický
  • “ RHEGA ( anti D ) – prevence hemolýzy u novorozenců s Rh inkompatibilitou
  • “ HEPAGA – proti VHB

 

Krevní skupiny

  • – Přítomnost antigenů na povrchu buněk – glykoproteiny, glykolipidy
  • – Některé Ag na všech bb., jiné jen na určitých – ery apod.
  • “ ABO systém:
  • “ Antigeny = aglutinogeny A, B – na povrchu bb.
  • “ Protilátky = aglutininy anti A ( alfa ), anti B ( beta ) – v plazmě
  • V plazmě jsou opačné aglutininy, než jsou aglutinogeny na povrchu bb.
Skupina (%) Aglutinogeny – buňky Aglutininy – plazma
A (42%) A anti B
B (18%) B anti A
AB (8%) AB nemá – univerzální příjemce
0 (32%) nemá anti A, anti B – univerzální dárce
 • Skupiny mají ještě další podskupiny – A1 – A4 …
 • Aglutinogen + aglutinin stejné skupiny – HEMOLÝZA!!!
 • Hrozba hemolýzy reakcí aglutininů příjemce proti aglutinogenům dárce, opačně zřídka (konzerva obsahuje jen málo aglutininů) – rychlý převod
 • “ Rh systém:
 • “ Antigen D na povrchu krvinek – Rh + , Rh –
 • “ Jedinec s Rh – tvoří rychle protilátky proti Ag D
 • “ Rh inkompatibilita – matka Rh- , plod Rh + – imunizace matky a ohrožení plodu
 • “ Ostatní skupinové systémy:
 • “ MNSs
 • “ P
 • “ Lewis
 • “ Kell
 • “ Duffy…
 • Pro praxi málo významné

 

Indikace transfuze

 • “ Absolutní – nutná pro terapii choroby – hemoragický šok…
 • “ Relativní – podpůrná terapie – chronické ztráty krvinek – colitis ulcerosa
 • “ Vitální – nutná k záchraně života
 • “ Léčebná – peroperační ztráty…
 • Příklady – krvácení, šok, popáleniny, podpora koagulace, nedostatek nosičů O2, příprava k operaci, MUGD, hemoragické diatezy, dřeňový útlum…

 

Kontraindikace transfuze

 • Relativní:
 • “ Srdeční dekompenzace
 • “ Flebotromboza
 • “ Alergická reakce

 

Technika provedení transfuze

 • Za podání a indikaci TRF odpovídá vždy lékař!!!
 • “ Odběr vzorku krve do označené zkumavky ( 5 – 8 ml srážlivé krve ) + žádanka – kontrola kopatibility konzervy
 • “ Kontrola stavu konzervy- separace krevních elementů, čirá plazma
 • “ Transport v chladícím boxu – 0 – 10 stC
 • “ Kontrola dokumentace a štítku konzervy
 • “ Číslo konzervy a vyšetření
 • “ Skupina
 • “ Datum odběru a EXP
 • “ Jméno a KS nemocného
 • “ Sanguitest u lůžka nemocného
 • “ Zahájení TRF: – před podáním zahřát konzervu ve vodní lázni na 38 stC
 • “ Biologický pokus – 10 – 20 ml rychle, pak zpomalit na 3-5 min. a kontrolovat pacienta – opakujeme 2x.
 • Bez patologické reakce – TRF kapat asi 80 kapek/min – 1.5 – 2 hod. – kontrola pacienta
 • “ Ukončení TRF:
 • 10 ml krve v konzervě uchovat v lednici 24hod na odd.
 • “ Dokumentace:
 • “ Datum a hodina TRF
 • “ KS příjemce
 • “ KS a číslo konzervy
 • “ Množství preparátu
 • “ Výsledek sanguitestu a biologického pokusu
 • “ Rychlost a doba trvání TRF
 • “ Komplikace
 • “ TT, P, TK před a po výkonu ( vyšetření moči před a po výkonu )
 • “ Jméno a podpis lékaře a sestry.
 • “ Chyby při provádění TRF:
  • “ Špatný odběr vzorku a označení zkumavky
  • “ Záměna zkumavek
  • “ Dlouhé přechovávání konzervy na odd za pokojové teploty
  • “ Záměna konzerv
  • “ Neúplně vyplněné průvodky a žádanky
  • “ Nedostatečná kontrola dokumentace
  • “ Špatně hodnocený a provedený sanguitest a biologický pokus
  • “ Nedostatečná kontrola pacienta
 • “ Přetlaková TRF:
 • “ Při nutnosti podat krev rychle
 • “ Stlačování vaku
 • “ Nebezpečí hemolytické reakce, intoxikace citrátem ( preventivně podat prokain a Ca ), podchlazení srdce, přetížení oběhu

 

Potransfuzní reakce a komplikace

 • Většinou důsledek špatné indikace, nebo chyby při podání
 • “ Hemolytická reakce:
  • – Podání inkompatibilní krve, sepse, mimotělní oběh, hemolytické sy.
  • “ Prudká bolest v zádech, třesavka, tak na hrudi, dušnost, úzkost, tmavá moč, anurie, hypotenze, icterus, poruchy vědomí, kardiorespirační selhání
  • “ Pacient v CA – zastření příznaků, někdy jen nadměrné krvácení
 • ˘ Důkladná kontrola, uvážlivá indikace
 • “ Bakteriálně toxická reakce: nejnebezpečnější
  • – Kontaminace konzervy
  • “ Třesavka, febrilie, zvracení, někdy průjem, rozvoj septického šoku ( teplý šok )
  • ˘ Protišoková Th, širokospektrá ATB
 • “ Pyretická reakce: nejčastější
  • – Pyrogeny- metabolity mikroorganismů
  • – Vznik za 0.5 – 6 hod po podání TRF
  • “ Vzestup teploty o více než 1 stC – většinou ne vyšší než 38 stC.
  • – Nebezpečí u pacientů s tumory, chorobami krve a ledvin – podávat erymasu, nebo promytou erymasu
  • ˘ Podávání antipyretik, kardiotonik, neuroleptik
 • “ Alergická reakce: vzácná
  • “ Urtika, angioneurotický ( Quinkeho ) edém, zvýšení teploty,…, astmatický záchvat, bolesti hlavy, průjem, … , anafylaktický šok
  • ˘ Prevence – u alergiků podávat erymasu, kortikoidy, antihistaminika
  • ˘ Tekutý pudr, antihistaminika, Ca, adrenalin, kortikoidy
 • “ Kardiovaskulární komplikace:
  • – U rychlých, nebo velkých převodů
  • “ Kardiální dekompenzace, plicní embolie trombem z konzervy při nefiltrovaném podání
  • ˘ Opatrné podávání, zvážení stavu pacienta
 • “ Přenos infekčních chorob:
  • – Infekční hepatitida ( C,B ), syfilis, AIDS, bruceloza, tularemie
  • ˘ Důkladné vyšetření dárce před každým odběrem a podáním dané konzervy
 • “ Ostatní – Flebotromboza, vzduchová embolie, hemosideroza, hemochromatoza, inkompatibilita plazmaických bílkovin, potransfuzní purpura…

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!