Termografie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Termografie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Termografie

– informace o rozložení teploty na povrchu těla

– kontaktní (termoinfikátor) x bezkontaktní (termovize)

 

– termoindikátor

– kapalné krystaly (např. cholesterol)

= termoopticky aktivní látky – změna teploty mění prostorové uspořádání

– osvícení nepolarizovaným světlem => rozptyl (změna λ) závislý na struktuře

– změna λ mění barvu světla = výsledná pozorovaná hodnota

 

– termovize

– každé těleso je zdrojem IR záření (780-1mm)

– termografický detektor (měnič):

– tepelný

– termoelektrické – termočlánky

– bolometrické – tepelně závislé odpory

– pyroelektrické – změnou teploty se mění polarizace pyroelektrika => na kondenzátoru vzniká náboj

– kvantový

– interakce fotonů dopadajících na struktur senzoru

 

– fotonové – IR záření mění přímo na elektrický proud

– tepelné – IR záření vyvolá změnu teploty, která je snímána

– fotoelektrické, pyroelektrické – změna kapacity detekroru

 

– sledování vlastních biosignálů, prokrvení, termoregulace, metabolismus

– pouze doplňková metoda, neumožňuje diagnózu, musí se srovnávat


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!