Nádorové onemocnění prsu – ošetřovatelská péče

 

   Otázka: Nádorové onemocnění prsu – ošetřovatelská péče

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Marek Braun

 

Anatomie ­

 • mléčná žláza je párová, laločnatá žláza ­
 • je rozdělena do 15-20 laloků, rozdělených do drobných lalůčků tvořených žlázovými buňkami ­
 • vývody několika lalůčků se spojují do společných mlékovodů a ty ústí na prsní bradavce 15­-20 drobnými otvory ­
 • po vrcholu je okrouhlý prsní dvorec

 

Nádory

 • benigní – fibrózně­cystická mastopatie
 • maligní – kar. mléčné žlázy – neohraničený uzel, často vpáčení bradavky, fixace a změna kůže, metastazuje do axilárních uzlin

 

Etiologie ­

 • věk 45­-60 let, genetika ­
 • počet a doba prvního těhotenství – čím dříve tím je menší riziko nádoru ­
 • dysplazie prsu – prekanceróza ­
 • prodloužená menstruace, karcinom v jiném orgánu, DM, obezita, hypertenze ­
 • úraz, úder do prsu ­
 • životní prostředí, životní styl ­
 • nedostatečná edukace – samo­vyšetření prsu ­
 • podceňování preventivních prohlídek

 

Příznaky ­

 • obvykle patrný hmatný nález v prsu, který si žena najde sama ­
 • hmatná neohraničená rezistence, kůže fixovaná  a má charakter pomerančové    kůže ­
 • bradavka je vpáčená ­
 • nejčastěji nalezen v zevním horním kvadrantu prsu ­
 • sekrece z prsu – jedná se o pokročilé stádium s výskytem metastáz   (do lymfatických uzlin – axila, krku,do kostí, játra a nejčastěji do mozku)

 

Vyšetřovací metody ­

 • anamnéza, fyzikální vyš., FF ­
 • mamografie, sono, punkční cytologie ­
 • laboratorní vyš. – tumorové markery, hematologoe, APTT,INR, biochemie ­
 • cytologie, histologie ­
 • duktografie = do prsní bradavky se vstříkne kontrastní látka ­> RTG ­
 • při nádorovém bujení může být chudokrevnost

 

Léčba

 • chirurgická jednoduchá mastektomie (ablace)             ­
 • parciální mastektomie             ­
 • radikální mastektomie = odstranění regionálních uzlin             ­
 • operace na zmrzlo – odebere se vzorek ­> zmrzne ­> lékař vyhodnotí

Konzervativní léčba po zahojení operační rány ­> paliativní terapie u terminálního stádia, hormonální terapie, cytostatika, radioterapie.

 

Předoperační péče ­

 • dlouhodobá, krátkodobá a bezprostřední předoperační péče péče o psychiku – porucha sebepojetí sentinelová uzlina = lymfatická uzlina je regionální uzlina, která je teoreticky jako 1. metastaticky postižena

 

Pooperační ošetřovatelská péče ­

 • v dalších dnech – bolest, mobilita, drény, RHB zaměřena na postiženou HK ­
 • na končetině se nesmí nic dělat (po parciální a totální ablaci) ­
 • u parciální ablaci 1. den podprsenka


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!