Opěrná soustava – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Opěrná soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): chichi78

 

 

 

 

Fce: -spolu s kosterní soustavou vytváří opěrnou soustavu
-umožňuje lokomoci (pohyb z místa na místo)
-pohyb vnitřních orgánů

původ:
-mezodermální


druhy:
1.Kosterní svalstvo
(Příčně pruhované svalstvo)
objem: 40-50% tělesné hmotnosti
struktura:        svalové vlákno =vzniká splývaním svalových buněk
-je vícejaderné
-20-150mikrom šířka, 0,5-20cm na délku
-umí se zkracovat
miofirbyly
– jemná bílkovinná vlákna podélně umístěná v cytoplazmě
a) aktin
b) myozin
stah vláken      -musí k tomu být nrvový vzruch → pohyb
-molekuly musejí vydat energii
-musíme mít dost Ca2+
* motorická ploténka (nervsvalová ploténka)
-napojení nervového a svalového vlákna
acetyncholin=mediátor -vzruch se přenáší jeho vylitím z neuronu do svalového vlákna → změna napětí na membráně a sarkoplazmatické rétikulum vylije vápnk do cytoplazmy → mitochondrie uvolní ATP → zkrátí se vzdálenost mezi svaloými vlákny a dojde ke stahu
-viz výše

hybná motorická jednotka =soubor svalových vláken, které jsou inervovány jendím nervovým vláknem (stovky až tisíce)

glykogen =polysacharid
-zásobní látka v cytoplazmě svalového látka, odkud bereme E

 

stavba kostního svalu:
-každý sval se upíná alespoň na 2 kosti

svalová únava nedostatek glykogenu -při dlouhodobé zátěži
nahromadění kyseliny mléčné (neprocvičení se, pak se kysleina musí odbourat, když to při předchozím výkonu nestihla)
atrofie svalů    =ochabnutí svalstva (při nepoužívání)

 

 2.Hladké svalstvo
3% tělesné hmotnosti
kde:
-stěna trávící trubice
-stěna močových cest
-stěna dělohy
-stěna močového měchýře a cest
-stěny cév
-něco málo v kůži

svalové buňky:
tvar: podlouhlé, vřetenovité
délka: 100-200mikrom dlouhé, 6-10mikrom široké,
-jednojaderné
-netvoří sarkomery (stah je dlouhotrvající, pomalý)
vegetativní nervy
-je jimi inervováno
-neovládáme jej svou vůlí
a)motorické
b)vegetativní

 

 3.Srdeční svalstvo
-jen srdce
-280-320g =0,4% tělesné hmotnosti
=obdoba příčně pruhovaného svalstva
-svalová vlákna
-krátká
-splynutí 2-3 buněk → 1-2 jaderná
šikmé můstky
-mezi svalovými vlákny
-ku rychlejšímu šíření vzruchů (impulzů)
vlastní automacie srdce
→ pracuje neustále
-okrsky nervové tkáně → šíří se po nich vzruch
=impulz srdce vzniká v srdci, ne v mozku
vegetativní nervy
                                   -je jimi inervováno
→ neodkážeme ovlivnit činnost srdce vůlí

 

přehled svalů:
-svaly (musculi)
-přes 600 svalů
-názvosloví svalů není jednotné
1) dle fce
-ohybače=flexory
-dvojhlavý sval pažní
-natahovače= extenzory
-přitahovače=adduktory
-odtahovače=abduktory
-svěrače=sfinktery
-rozvětače=dilatátory
2) dle směru svalových snopců
-přímé, šikmé, příčné
3) dle krajiny (kde leží)
-např.: spánkový, lícní, atd..
4) dle obrysu
-kruhový, čtyřhranný
5) dle počtu hlav
-biceps (dvojhlavý), triceps (trojhlavý), kvadriceps (čtyřhlavvý)
6) dle tvaru
-dlouhý, plochý, krátký

svaly umožnjící pohyb
v jednom směru =synergisté
            proti sobě = antagonisté

 

SVALY HLAVY
1) žvýkací
-upínají se z kosti na kost
-vedou z oblasti spánkové k dolní čelisti → přitahování čelisti
např.: Sval spánkový, Zevní sval žvýkací, Zevní a vnitřní sval křdlový
2) mimické
-nejvíce lidé
-začínají na kosti, upínají se do kůže
Sval čelní a týlní
-spojeny vazivovou blánou galeou aponeuroticou =šlacha
→ rpaucjí proti sobě → mimika čela
Kruhový sval oční, kruhový sval ústní, Sval tvářový (trubačský), Lícní sval, Svrašťovač oční, Zdvihač horního rtu a nosního křídla, Zdvihač ústního koutku, Stahovač ústního koutku, Bradový sval

SVALY KRKU
-umožňují pohyby hlavy
Dlouhý sval krku, Dlouhý sval hlavy
-vedou hluboko podél páteře  a pnou se na krční a hrudní obratle
-Svaly kloněné (fce: pomocné svaly dýchací, zvedají hrudník při hlubokém nádechu)
Svaly nadjazylkové, jazylkové, podjazylkové (hlouběji za hrtanem,připojeny na kost hrudní)
Zdvihač hlavy (od kosti hrudní, přes kost klíční ke spánkové kosti)
Podkožní sval krku (začíná na žebrech, končí v mimických svalech; =platysma; tenký; umožňuje pohyby svalstva krku, u nás jen pohybů při žvýkání)

 

SVALY HRUDNÍKU
Velký prsní sval (upíná se na kost pažní, umožňuje pohyby paže; se širokým svalem zádovým tvoří podpažní jamku)
Malý prsní sval (pod velkým; stejný jako velký)
Přední pilovité svaly (zvedají žebra, pomocné svaly dýchací)
Mezižeberní svaly       → vnitřní (výdech-dýchací svaly)
→ vnější (nádech, rozpínají hrudník, dýchací svaly)
Bránice=Diastyma (vede vnitř těla;=hlavní dýchací sval, pří nádechu dolů a plí s eplíce, při výdechu nahoru a vzduch se vytlačuje z plic; má 3 otvory pro jícen, dolní dutou žílu a aortu; tvořena hlavně vazivem; nasedá na ni hrot srdce)

 

SVALY BŘICHA
-uložené ve více vrstvách
fce.: tvoří břišní lis (drží vnitřní orgány na svých místech)
-účastní se pohybu trupu
Přímý sval břišní -1; vedou přes něj šlachy → vyrýsování břicha
-pne se od žeber ke soně stydké
-zatínáme při předklonu
Šikmé svaly břišní -2; vzanořené pod přímým
-umožňují úklony
Příčný sval břišní -podílí se na břišním lisu
-je nejspodněji
Čtyřhranný sval bederní -pne se od žeber ke kyčlím, má tvar obdélíku
-je hluboko

 

SVALY ZAD
-ve více vrstvách
Sval trapézový -upíná se na drsnatinu kosti týlní, přes kost pažní a kolem páteře
-umožňuje pohyb(y hlavy a pohyby pažní
Široký sval zádový -vede od křížové oblasti a upíná se na kost pažní → tvoří podpažní jamku
-podílí se na pohybech trupu, paže
Rombický sval -stahuje lopatky k sobě (vede od lopatky k lopatce) → rovný postoj
Vzpřimovač páteře -vede kolem obratlů

 

SVALY HORNÍ KONČETINY
Deltový sval -umožňuje pohyby paže,určuje tvar ramene
-upíná se od lopatky a  kosti klíční ke kosti pažní
Dvojhlavý sval pažní
                        -umožňuje flexi (ohnutí) v lokti → flexor
-pne se od kosti pažní na kost vřetenní
Trojhlavvý sval pažní
=extenzor → umožňuje natažení (extenzi) předloktí
-dvojhlavý a trojhlavý jsou spolu Antagonisté
Hluboký sval pažní
-flexor
-hluboký a dvojhlavná jsou spolu Synergisté
svaly předloktí:
-štíhlé svaly
-upínají se na kosti ruky a umožňují pohyby ruky
Vřetenní sval-flexe ruky, Loketní sval-extenze ruky(dva nejmohutnější)
svaly ruky:
-štíhlé rkátké svaly
-pnou se od kosti zápěstní až na články prstů → umožňují pohyby prstů
-spojeny poutky (drží svaly ruky pohromadě, fixují je)

 

SVALY DOLNÍ KONČETINY
Hýžďové svaly -Malý, Střední, Velký
                        -nejmohutnější svaly těla
-umožňuje vzpřímení postavy a pohyby stehna
Bedrokyčlostehenní sval
-pojmenován dle úponů
-hluboko usazen
-ohýbání a vytáčení stehna
Čtyřhlavý sval stehenní
-pne se od kyčlí až na kost holenní
-fixuje čéšku, natažení bérce (extenzor),
Krejčovský sval
-nejdelší sval našeho těla
-extenzor bérce
-kost kyčelní až koleno
-krejčovský a čtyřhlavý jsou synergisté
Dvojhlavý sval stehenní
-ze zadní strany nohy
-umožňuje flexi bérce (flexor)
-krejčovský a dvojhlavý jsou antagonisté
Svaly pološlašitý a poloblanitý
                        –flexory -spolu s dvojhlavým jsou synergisté, oproti ostatním antagonisté
Přitahovač stehna-adduktor, spojuje stehna
Odtahovač stehna-abduktor stehna, drobnější, pne se ke kostem kyčelním
svaly bérce:
-větší množství štíhých svalů upínajících se na kosti nohy a umožňují pohyb nohy
Trojhlavý sval lýtkový -objímá lýtko; flexor nohy
Achillova šlacha -mohutná šlacha
Přední sval holenní -extezor nohy
-trojhlavý a přední jsou antagonisté
svaly nohy:
-skupina krátkých štíhlých svalů od kostí nártních a zanártních na články prstů
-pohyb nártů a článků prstů na noze
-pro tvorbu klenby přes ně vedou poutka a šlachy

 

Nemoci a úrazy svalové soustavy:
Svalová únava -svalstvo pracuje, ale nemá dostatek kyslíku, glykózy  aglykogenu
→ natažení nohy (při tvorbě kyseliny mléčné a jejím odbourávání)
Natažení a natržení svalů-v důsledku svalové únavy a neprotažení
-projevy jsou silná bolestivost i krevní výron nebo i utržení svalu od šlachy
→ šití a nehybnost svalu
Zánět svalů a šlach -kvůli virové nebo bakteriální infekci
Svalový revmatismus -důsledek častých či opakovaných zánětů; záněty přechází k chronické onemocnění
→ přiměřený klid, teploudržující zábaly, koupele, prohřívací masti

Svalové křeče a ochrnutí svalů
s.k.-důsledkem nedostatku Ca a Mg
s.o. -dočasné či trval=, není v pořádku svalsvo
Svalová dystrofie
-asi v 6 letech, nejdříve ochrnutí končetin a po ochabnutí plic většinou postižený umírá

Trichimelóza -způsobená svalovcem stočeným → bolestivost svalů, přenosný na člověka z divoké zvěře

 

= KOSTERNÍ SOUSTAVA
= Pasivní pohybový aparát

 

-206 kostí

 

fce:
1. pevná opora těla
2. pasivní pohybový aparát
3. ochrana životně důležitých orgánů (srdce, hrudní koš, plíce,..)
4. opora měkkých tkání a orgánů

 

rozlišujeme
OSOVOU KOSTRU (páteř, hrudní koš, lebka)
KOSTRA KONČETIN (kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny)

 

PÁTEŘ
Columna vertebralis

-33-34 obratlů (vertebrae)

 

OBRATLE
-tvoří pevný a ohebný celek
stavba obratle:
krční obratle (Vertebrae cervicales)
-7
C1 -C7
char.:
-nízké tělo, rozeklané trnové výběžky, otvory v příčných výběžcích (pro cévy)
C1 nosič
-nemá tělo, ale přední a zadní obratlový oblouk
-kloubní plošky nasedají na hrboly týlní → umožňuje kývavý pohyb
C2 čepovec
-má zub čepovce
-nasedá do nosiče → umožňuje otáčení hlavy
C7
-má hmatatelný trnový váběžek

hrudní obratle(vertebrae thoracicae)
-12
-Th1 -Th12
char.:
-trnové výběžky: ostré a šikmodolů skloněné výběžky
-kloubní ploška: pro kloubní spojení žebra

bederní obratle (vertebrae lumbalis)
-5
-L1-L5
char.:
-mohutné tělo obratle
-čtyřhranný trnový výběžek

fce: lumbální fce (odběr mozkomíšního moku)
křížové obratle (vertebrae sacralis)
-5
-S2-S5
-až v 25 srůstají v kost křížovou (os sacrum)
-4 páry otvorů, kudy prochází míšní nervy
-ženská je nižší a širší, mužská vyšší a užší (pohl.znaky)

kotrční obratle (vertebrae coccygeae)
-4-5
Co1-Co5
char.:
-neprochází jimi míšní kanál
-hrozí naražení nebo ulomení části kostrče


PÁTEŘ jako celek

-dvojesovitě zakřivená → odpružení páteře, zmírnění otřesů na lebku při chůzi
zakřivení
lordóza= prohnutí směrem dopředu
kyfóza= prohnutí směrem dozadu
-v důsledku napřímení člověka

vady páteře:
SKOLIÓZA = vybočení páteře vrpavo či vlevo (většinou kvůli slabému svalstvu, puberta)
KULATÁ ZÁDA = důsledek ochabnutí šíjového svalstva – hrbení se
PLOCHÁ ZÁDA = lordózy a kyfózy nejsou výrazné (důsledek ochablého svalstva)
PROHNUTÁ ZÁDA =přílíšná bederní lordóza (ochablé svalstvo)
VYHŘEZNUTÍ PLOTÉNKY =vysunutí meziobratlových plotének a zatlačení nervů
-v důsledku sportů, úrazů, ochablost svalů,..

HRUDNÍ KOŠ(Hrudník, Thorax)

hrudník je dorzovertrálně zploštělý= předozadně zploštělý

fce:
-chrání srdce a plíce
-připojení mezižeberních svalů na žebra → dýchání (roztažení hrudního koše)
stavba:
-12 hrudních obratlů
-12 párů žeber
=tenké, ploché, zahnuté kosti
-krvetvorba, ..
Pravá žebra = chrupavkou se upínají na kost hrudní
-7 páry
Nepravá žebra =chrupavkou se upínají na předchozí žebro
-3 páry
Volná žebra =končí ve stěně břišní dutiny; fixována vazivem
-2 páry
-kost prsní (Sternum)
rukojeť kosti hrudní= rozšířená část; kloubní spojení s klíčními kostmi,,..
tělo kosti hrudní
měčovitý výběžek kosti hrudní -konec k.h.; stlačitelný, přechází v chrupavku

 

LEBKA
(Cranium)
fce: chrání mozek a smyslové orgány
dělení:
1) MOZKOVÁ ČÁST (Neurocranium)
a). spodina lební (baze lební)
b). klenba lební
2) obličejová část (Splanchnocranium)

 

Mozková část- spodina lební
kost týlní (
os ocipitale)
-má otvor týlní-průchod míchy
2 týlní hrboly -kloubní spojení páteře a lebky → kývání hlavou
zevní hrbol týlní – pokryt drsnatinou → upínání svalů (trapézového,..)
-muži ho mají i s drsnatiou výraznější
kost klínová (os sphenoidale)
-tvarově složitá → tvoří tzv. Křídla
-nejdůležitější část spodiny lební
-rozděluje spodinu do přední, střední a zadní jámy lební
turecké sedlo =prohlubeň mezi středními jámami pro zapadnutí hypofýzy
vedlejší nosní dutiny -jsou zde velmi hluboko uložené

 

kost spánková (os temporale) -párová
-vytváří šupinu, která kryje spánkovou oblast
kost skalní (os petrosum) -součást os temporale
-uložení vnitřního ucha
-bodcovité výběžky -pomocí vaziva se na ně věší jazylka (kost pro podepření hrtanu)
-jařmový oblouk -tvořen výběžkem kosti spánkové a lícní
kost čichová (os ethmoidale)
-tvoří strop nosní dutiny → vytváří proděravělou ploténku (vedení čichových nervů)
vedlejší nosní dutiny

Mozková část- klenba lební
kost čelní
(os frontale)
-srůstá v 1 kost asi ve 2 letech, když nezaroste → metopismus (kost vypadá jako párová)
-z části tvoří i očnice
-ženy mají hrboly kosti čelní výraznější, muži více sklopené vzad
-muži mají výraznější nosní zářez a nadočnicové oblouky
vedlejší nosní dutiny
kost temenní (os parietale) -párová
švy (sutury)
-tvořené vazivem
-postupně kostnatí

Obličejová část
-14 kostí + jazylka
horní čelist (maxilla) párová
-vybíhá v oblouk čelisti horní –zuby
-obshauje vedlejší nosní dutiny

dolní čelist
-podkovitý tvar

stavba: tělo (oblouk dolní čelisti-zuby)
-2 výrazné výběžky
-bradový výběžek (jen lidé, muži větší)
kost patrová (os palatinum) .párová
-tvoří kostěný podklad tvrdému patru

-ódděluje nosn a ústní dutinu

kost nosní (os nasala) -párová
-tvoří kostěný podklad hřbetu nosu
kost radličná (vomer)
-tvoří kostěný podklad nosní přepážky
skořepý nosní -3 páry
-přední, střední a zadní drpbné kůstky rozdělující porstor nosní dutiny
kost lícní (os zygomaticum)-párové
-určují šířku a tvar obličeje (rasové znaky)
jařmový oblouk (kost lícní a spánková)
kost slzní (os lacrimale)- párová
-podílí se na stavbě očnice
-prochází jí slzný kanálek
kost jazylka (os hyoideum)
-hranatě podkovitý tvar
-pomocí vazů je zavěšena na bodcovité výběžky kosti spánkové
-podpírá hrtan
-tvoří oporu svalstvu jazyka
-nepatří ani k osové ani k lebeční části

 

KOSTRA KONČETIN
KOSTRA HORNÍ KONČETINY
pletenec horní končetiny = lopatkový
-fce.: připevňuje volnou horní končetinuk hrudníku
-složení:
lopatka (scapula)
-plochá kost trojúhelníovitého tvaru
-nahoře hřeben lopatky → nadhřebenová lopatka
→ podhřebenová lopatka
-hřeben vybíhá v nadpažkový výběžek (součást ramenního kloubu,
dotváří kloubní jamku)
-hákový výběžek = pozůstatek kosti krkavčí
-připojení lopatky ke kosti hrudní
-lopatka je připojena k žebrům pomocí svalstv a vaziv
klíční kost (clavicula)
-esovitě prohnutá kost
-v přední části připojena k rukojeti kosti hrudní
-je kloubně připojena k lopatce
volná horní končetina
kostra paže
kost pažní (
humerus)
-výrazná kulovitá hlavice
kostra předloktí
-spojeny mezikostní blánou
supinace -kosti jsou rovnoběžné, nekříží se a palce směřují ven
pronace-křížení kostí, palce směřují dovnitř
kost vřetenní
(radius)
-vede k palci
kost loketní
(ulna)
-vede k malíku
kostra ruky
kosti zápěstní (ossa carpi)
-8 ve 2 řadách
proximální řada (blíž k tělu a počítáme od palce)- loďkovitá, poloměsičitá, trojhranná, hráškovitá
distální řada (dál od těla, počítám od palce) -kost trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá
kosti záprstní (issa netacarpi)
-5
-tvoří kostěný podklad dlaně
články prstů (phalanges)
-3, 2 palec
klouby
kloub ramenní
-kulovitý, nejpohyblivější
-účastní se na něm lopatka, kost pažní, kost klíční
kloub loketní
-funkčně závěsný, ale tvarem kladkový (2kladky)
-kosti pažní, loketní a vřetenní
zápěstní kloub
-kosti loketní, vřetenní a 3 zápěstní kůstky

KOSTRA HORNÍ KONČETINY
pletenec dolní končetiny=pánevní
fce.: připojuje volnou dolní končetinu k páteři
kostpánevní (os coxae)-párová
-vznik srůstem 3 kostí
kost kyčelní (os ilium)
hřeben kosti kyčelní, tělo je lopata kosti kyčelní
kost stydká (os pubis) -párová
-napojuje se na kost kyčelní a vede dopředu
-jsou spojené sponou stydkou (chrupavka)-symphyza
kost sedací (os ischii)
-mezi kostí sedací a stydkou je otvor ucpaný vazivem
pánev(pelvis) =kost křížová a kost pánevní
-u muže je pánev užší a vyšší s obloukem stydkým <90°, pánev je kruhovitá
oblouk stydký =oblouk, který svírají kosti pánve
-u žen širší a nižší, šišatější, s obloukem větším než 90°
volná dolní končetina
kostra stehna
kost stehenní
(femur)
-nejdělší a nejmohutnější kost našeho těla
-typicky kulovitá horní epifýza
stehenní krček -úzké místo, hrozí zlomenina, i příčina smrti
velký a malý chocholík -2 hrboly, výrazná drsnatina, upnutí hýžďových svalů
kondily = 2 hlavice dolní epifýzy, nasedají na kost holenní
kostra bérce
kost holenní
(tibia)
-přední strana tvoří neosvalenou hranu a vnitřní kotník nohy
-mohutnější než lýtková
kost lýtková (fibula)
-spojena s kostí holenní
-vytváří vnější kotník nohy
-mezi nimi je vazivová kostní blána
kostra nohy
kosti zánártní
(ossa tarsi)
-7 kostí
-vytváří vnitřní a vnější paprsek
vnitřní paprsek: kost hlezenní, kost loďkovitá, 3 kosti klínové
vnější paprsek -kost patní (patní hrbol), kost krychlová
kosti nártní (osa metatarsalia)
-5 kostí
-tvoří nárt
-každá z ksotí vede k jednomu z prstů
články prstů (phalages)
-každý 3 kůstky, palec 2
nemoci: klenba nohy (podélná a příčná) -odpružení při chůzi
→ plochá noha (řeší se ortopedickými vložkami)
-otisk nohy je široký, nohy do x, hrbení páteře
→ vysoká noha -problém při chůzi, z vysokých podpatků, otisk paty se oddělí
klouby dolní končetiny
kyčelní kloub (acetabulum -jamka v kosti pánevní, kam jde epifýza femuru)
-2.nejpohyblivější kloub našeho těla
kolenní kloub
-složený
-kost stehenní, holenní, lýtková
-součástí je čéška (neotočíme nohu vpřed)
-hodně vazů
-nejsložitější kloub těla
menisky -vyrovnávají nerovnosti
hlezenní kloub
kost hlezenní, holenní, lýtková
-připojení bérce

 

Nemoci, vady, úrazy kosterní soustavy

vady
vady:
-páteře (vypsané)
-v klenbě nohy (vypsané)
rozštěpy-páteře (nárůst obrtalů)
-patra (může být rozštěpený ret až k nosu)
artróza=poškození kloubní chrupavky → degenerace kloubu
-bolest popř záněty a deformace kloubů
prevence: sport s mírou, kolagen v potravě
revmatická artritida=zánětlivé onemocnění kloubů
-v kloubním pouzdře v hlavici vzniká zánětlivé ložisko, které se dále šíří
-bolest a snížená hybnost
osteoporóza=řídnutí kostí
-zejména hlavice kostí
-častěji u žen
-hrbení páteře, snižování obratlů, náchylnost ke zlomeninám
prevence: pestrá strava bohatá na vápník avitamíny
dna (podagra)=metabolicky aktivní onemocnění
-v kloubních pouzdrech se ukládají soli kysleiny močové (vznik při trávení živočišných blkovin)
+ alkoholu (narušení kloubního pouzdra, záněty)
zlomenina:
=fraktura
1) jednoduchá -jeden zlom
2)vícečetná
3)tříštivá

a) vnitřní
b) otevřená -hrozí vykrvácení či infekce
podvrtnutí
=distorze
-dočasné
vykloubení
=euxace
-hlavice vypadne z jamky
Bechtěrova nemoc= zánět, zvětšování kostní hmoty

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!