Břišní stěna – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Břišní stěna

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Břišní stěna

 

Anatomie:

 • “ Svaly:
  • “ Musculus rectus abdominis – podélné snopce
  • “ Musculus obliqus abdominis externus – šikmé snopce – zhora laterálně – dolů mediálně
  • “ Musculus obliqus abdominis internus – příčné snopce – vějíř
  • “ Musculus transversus abdominis – příčné snopce
 • “ Fascie:
  • “ Pochva přímého svalu
  • “ Nad pupkem – 2 přední a 2 zadní listy
  • “ Pod pupkem – 2 přední listy, zadní vrstva jen transversální fascie a peritoneum
  • “ Linea alba – od processus xiphoideus k symphysis pubis
  • “ Intersectiones tendineae – vezivové pruhy mezi snopci m. rectus
  • “ Linea semilunaris – aponeuroza šikmých svalů
  • “ Linea arcuata – zakončení zadního listu pochvy přímého svalu, tvořené zadním listem aponeurozy vitřního šikmého svalu
  • “ Ligamentum inguinale – od spina iliaca anterior superior k tuberculum pubicum – upíná se na něj aponeuroza zevního šikmého svalu – inguinální kanál
 • “ Pupek:
  • Nejslabší místo břišní stěny – v průběhu vývoje tudy prostupují 2 aa. umbilicales a 1 vena umbilicalis

 

Anatomické dělení:

 • ˘ Střední čára
 • ˘ Medioclaviculární čára

 

˘ Transversální linie:

 • “ v úrovni distálního konce žeberního oblouku
 • “ v úrovni crista iliaca
 • “ epigastrium
 • “ hypochondrium
 • “ mesogastrium
 • “ hypogastrium

 

Druhy laparotomií

 • Laparotomie = řez otvírající dutinu břišní
 • ˘ Podélné řezy:
  • “ Možnost libovolného prodloužení
  • “ Přerušení inervace – riziko pozdější atrofie břišní stěny
 • ˘ Příčné řezy:
  • “ Neporušují inervaci
  • “ Obtížné rozšiřování

 

Názvosloví:

 • “ Střední laparotomie – v linea alba – nejčastější
  • “ Horní
  • “ Střední
  • “ Dolní
  • “ Rozšířené
 • “ Transrectální řez:
  • Přes m. rectus – vyjímečně
 • “ Pararectální řez:
  • Přes linea semilunaris – podél zevního okraje m. rectus
  • “ Stomie
  • “ Appendectomie
  • “ Operace colon
 • “ Příčné řezy:
  • Ligovat vasa epigastrica
  • “ Epigastrium
  • “ Hypogastrium
  • “ Operace colon, pancreatu
 • “ Střídavý řez:
  • Střídavé protínání vrstev – aponeuroza m. obl. externus, snopce m. obl. internus + transversální fascie, peritoneum
  • “ Appendectomie
 • “ Kulisový řez:
  • V hypogastriu – přes pochvu přímého svalu – odhrnutí svalu mediálně
 • “ Subcostální řez:
  • Šikmo pod žeberním obloukem
  • Kocherův řez – subcostální vpravo – pro CHCE

 

Operace:

 • “ CHCE
 • “ Žlučové cesty

 

 

Ostatní řezy

 • “ Pfannenstielův řez:
  • V hypogastriu – příčně nad sponou
  • Extraperitoneální přísltup k děloze při sekci
 • “ Lumbotomie:
  • Šikmo v podžebří z laterální proximální strany mediálně a distálně – extraperitoneální přístup k ledvině – nefrectomie, plastika pánvičky…

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!