Charakteristika živočišné říše – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Charakteristika živočišné říše

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Charakteristika živočišné říše

 • Živočichové mají kosmopolitní rozšíření – jakýkoli biotop (arktické oblasti, hory, tropy, oblasti pouští a polopouští, oceán, ovzduší, horká vřídla, vysoce slané vody, sirné prameny, potrubí jaderných reaktorů)
 • Velikost – mikroskopická velikost až obří kytovci, dosahující délky přes 30 metrů a hmotnosti kolem 120 – 130 tun
 • Délka života – oproti rostlinám podstatně nižší, želvy (300 let), kytovci (100 let), velcí dravci a papoušci (do 100 let), perlorodka (až 60 let)
 • Počet živočichů – objeveno 1,5 milionu druhů (zhruba 1 milion = hmyz), odhadují se 2 miliony, na našem území objeveno přibližně 30 tisíc druhů, odhad 50 tisíc
 • Tvar těla – podle něj rozdělujeme živočichy na tři základní skupiny
  • Nesouměrní – nelze rozdělit podle žádné osy
  • Paprsčitě souměrní – vedeme – li paprsčitý řez, můžeme jejich tělo rozdělit na stejné části
  • Dvoustraně souměrní – bilaterálně – souměrní podle střední osy (levá a pravá polovina)
 • Způsob výživy – až na nepatrné výjimky se vyživují heterotrofně – organismus získává hotové organické látky (masožravci, býložravci, všežravci)
 • Pohyb – drtivá většina živočichů má umožněný volný pohyb a k tomu mají vyvinuté pohybové orgány, pohyb umožňuje změnu stanoviště (jsou ale i výjimky – existují živočichové bez pohybu)
 • Věda zabývající se studiem živočichů – zoologie, názvy živočichů složeny ze dvou jmen – rodové a druhové (dvousložkové názvosloví)

 

Porovnání rostlin a živočichů

 • Rostliny většinou pevně fixovány k podkladu
 • Rozdíl ve výživě – rostliny převážně autotrofní
 • Buňka – rostlinná buňka má buněčnou stěnu z celulózy, živočichům chybí
 • Dráždivost – živočichové jsou podstatně dráždivější a mají vyvinuté dráždivé orgány a tkáně (např. nervová tkáň)
 • Rozdíl v růstu – u rostlin většinou neomezený růst – rostlina roste po celý život
 • Rozdíl v množení – pro rostliny typické především nepohlavní rozmnožování, pro živočichy především pohlavní
 • Rozprostření do plochy – rostlinné tělo rozprostřeno navenek – má velkou plochu, pro živočichy typické zřasení a rozšiřování plochy dovnitř

 

Vztah živočichů a člověka

Tento vztah se vytváří už od pradávna (užitkový pohled: zdroj jídla, zdroj oblečení, pomoc při práci, domácí zvířata)

 • Užitkoví živočichové – užitkovost dána zvláštností metabolismu – tyto živočichy využívá člověk např. pro práci (kůň, velbloud, osel), zdroj obživy (mléko, maso, med), zdroj ošacení (kůže, peří, vlna), jiné účely – estetické (kočka, pes)
 • Užiteční živočichové – skýtají svým způsobem života nepřímý užitek – podílejí se na půdotvorných procesech, opylují, ničí škůdce
 • Škůdci – jejich činnost škodlivě zasahuje do zájmů člověka – ničí nebo znehodnocují výsledky práce (napadají obilí, úrodu, ohrožují zdraví, parazitují na užitkových živočiších)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!