Genetika populací – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Genetika populací

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): –

 

 

 

 

Populace = soubor jedinců téhož druhu, kteří žijí na určitém území a kteří jsou prostorově oddělení od jiných jedinců téhož druhu

Genofond = soubor všech genů všech jedinců populace

 

Podle způsobu výběru partnera při rozmnožování rozlišujeme:

Populace autogamické

 • Její členové se rozmnožují autogamií (samoplozením), např. samosprašné rostliny
 • Heterozygotní jedinci produkují (podle II. Mendelova zákona) 50% heterozygotních, 25% homozygotně dominantních, 25% homozygotně recesivních potomků

 

Populace panmiktické

 • Její členové se rozmnožují panmixií, tzn. zcela náhodným párováním, které udržuje konstantní poměr mezi jedinci jednotlivých genotypů
 • Rovnováhu mezi homozygotně dominantními, homozygotně recesivními a heterozygotními jedinci této populace vyjadřuje Hardyho-Weinbergův zákon:
  • p2+2pq+q2 = 1
  • P…frekvence dominantní alely
  • Q…frekvence recesivní alely
  • Platí, že p + q = 1
 • Př. v rozsáhlé palmiktické populaci bylo zjištěno 16% jedinců s recesivní formou kvantitativního znaku (jde o recesivitu úplnou). Jaká je v této populaci:
  • A) frekvence obou alel příslušného genu
  • B) frekvence dominantních homozygotů
  • C) frekvence heterozygotů
  • A) frekvence recesivních homozygotů je 16 % … q2 = 0,16 q = 0,4 -> frekvence recesivní alely 40%, dominantní alely 60% …p = 1 – q = 1,0 – 0,4 = 0,6
  • B) p2 = 0,62 = 0,36…frekvence dominantních homozygotů
  • C) 2pq = 2 x 0,6 x 0,4 = 0,48 …frekvence heterozygotů
 • Př. Krvinky asi 84% obyvatel naší republiky mají Rh+, 16% obyvatel ho nemá Rh Jaká je četnost jednotlivých genotypů?
  • Frekvence recesivních homozygotů 16% … q2 = 0,16 q = 0,4
  • Četnost dominantní alely 60% … p = 1 – q = 1,0 – 0,4 = 0,6
  • p2 = 0,62 = 0,36…četnost dominantních homozygotů
  • 2pq = 2 x 0,6 x 0,4 = 0,48 …četnost heterozygotů

 

Základy genetiky člověka

 • Možnost studia dědičnosti člověka omezují:
  • Generační doba člověka je poměrně dlouhá (20-25 let), a proto je možné současně podrobit zkoumání max. 4 generace
  • Počet dětí v rodině je nízký, a proto nelze ze souboru sourozenců jedné rodiny určit způsob dědičnosti určitého znaku
  • Není možné provádět řízená křížení jedinců
  • Člověk je navíc ovlivňován řadou sociálních a biologických faktorů, např. výchovou společným životem, zaměstnáním, aj.

 

 • Metody výzkumu:
  • Metoda rodokmenová (genealogická)
   • Zabývá se sestavováním rodokmenů několika generací
   • Při sestavování rodokmenů se používají mezinárodně uznávané symboly:
  • Výzkum dvojčat
   • Zabývá se především výzkumem jednovaječných dvojčat, která vznikla oplozením jednoho vajíčka jedinou spermií
   • Mají stejný genotyp, jsou stejného pohlaví a jakákoliv odlišnost v jejich fenotypu by měla být způsobena nedědičnou složkou proměnlivosti
  • Výzkum chromozomů (cytogenetický)
   • Zabývá se studiem sestavy a morfologie chromozomů, tzn. studiem karyotypů
   • Jednotlivé chromozomy lze od sebe odlišit pomocí speciálních barvících technik, které umožňují určovat také změny jejich struktury (chromozomové mutace), podle těchto znaků se nepohlavní chromozomy (autozomy) řadí do 7 skupin A-G s označením 1-22, pohlavní chromozomy X a Y (gonozomy) se nečíslují


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: