Pneumonie – otázka k maturitě

lekarstvi

 

Otázka: Pneumonie

Předmět: Somatologie a ošetřovatelství

Přidal(a): bobinka

 

 

Obsah

 • Anatomie a fyziologie
  • Plíce
  • Stavba plic
 • Charakteristika onemocnění
  • Lobární pneumonie
  • Bronchopneumonie
  • Intersticiální pneumonie
 • Příčiny onemocnění
 • Příznaky onemocnění
 • Vyšetřovací metody
 • Léčba
 • Komplikace
 • Ošetřovatelská péče
  • Umístění, poloha, pohybový režim
  • Co sledujeme
  • Hygienická péče
  • Vyprazdňování
  • Výživa
  • Spánek, odpočinek
  • Psychosociální potřeby
  • Rehabilitace
  • Domácí péče

 

Anatomie a fyziologie

a) Plíce

Plíce jsou párové orgány uložené v hrudní dutině. Na povrchu jsou hladké, zdravé jsou narůžovělé. Mají houbovitou konzistenci. Už po prvním nádechu se naplní vzduchem, část tohoto vzduchu se už nikdy nedostane z plic ven.

Hrudní dutina je vystlána pleurou, tenkou vazivovou blánou, která pokrývá hrudní stěnu a nazývá se pleura parietalis (pohrudnice). Pleura přechází na plíce a pokrývá je jako pleura visceralis (poplicnice). Mezi pohrudnicí a poplicnicí je úzký prostor, který je vyplněn malým množstvím tekutiny, která umožňuje hladký pohyb. V pohrudniční dutině je také podtlak, který zabraňuje kolapsu měkkých plic a umožňuje jejich naplnění vzduchem při nádechu.

Při proděravění pohrudnice se tlaky v pleurální dutině vyrovnají a plíce zkolabuje. Tento stav se nazývá pneumothorax.

Mezi plícemi je pleurou obalený prostor, nazývané středohrudí, ve kterém je uloženo srdce a ve kterém procházejí důležité cévy, nervy a jícen.

 

b) Stavba plic

Každá plíce má trojúhelníkovitý tvar, levá plíce je menší než pravá.

Plicní základna se dotýká hlavního dýchacího svalu savců, bránice. V plicní brance do plíce vstupuje bronchus (průduška), plicní žíly a plicní tepna, mízní žíly a nervy.

Plíce jsou rozčleněné na laloky, u člověka má pravá plíce laloky tři, menší levá má dva. V průměrných plicích se udrží okolo 3 litrů vzduchu.

Vnitřek plic se skládá z rozvětvujících se průdušek, tedy dolních cest dýchacích, a dýchacího oddílu, části, kde dochází k výměně plynů.

V průběhu větvení v bronchiální strom se mění stavba stěny průdušek, hlavní průduška má podobnou stavbu stěny jako průdušnice, je tvořena chrupavkou, s každým dalším větvením chrupavky ubývá a relativně přibývá hladké svaloviny. Sliznice je pokrytá řasinkovým epitelem, řasinky kmitají směrem ven a pomáhají odstraňovat nečistoty.

Průdušinky se několikrát rozvětví, až na bronchioli respiratorii (respirační průdušinky). Tyto průdušinky ústí do plicních sklípků, alveolů. Každý respirační bronchiolus zásobuje vzduchem asi 200 alveolů.

 

Charakteristika onemocnění

Pneumonie neboli zánět (zápal) plic je časté akutní onemocnění. Lze charakterizovat jako zánětlivé změny v plicní tkáni.

 

Dělení onemocnění (dle rozsahu zánětu)

 • LOBÁRNÍ PNEUMONIE
  • zánět postihuje celý plicní lalok
 • BRONCHOPNEUMONIE
  • zánět postihuje drobnější okrsky plic
  • obvykle přestupuje z bronchů (průdušek) na plicní tkáň
 • INTERSTICIÁLNÍ PNEUMONIE
  • postihuje převážně vmezeřenou plicní tkáň

 

Příčiny onemocnění

 • mikroorganismy
  • respirační viry
  • bakterie
  • chlamydie
  • kvasinky
  • plísně
 • inhalace dráždivých plynů a par
  • například chlór
 • okolnosti podporující vznik onemocnění
  • prochlazení
  • suchý vzduch
  • nepříznivý celkový zdravotní stav
 • vdechnutí zvratků či potravy
  • pneumonie aspirační
 • po ozáření
  • pneumonie postradiační

 

Příznaky onemocnění

 • náhlý kašel
  • zpočátku suchý, později s expektorací (vykašlávání)
 • febrilie (horečka)
  • často s třesavkou a zimnicí
 • tachypnoe (zrychlené dýchání)
 • dyspnoe (dušnost)
 • stenokardie (bolest na hrudi)
 • únava
 • bolesti hlavy a kloubů
 • někdy i opar na rtu

 

Vyšetřovací metody

 • anamnéza
  • osobní (naše nemoci)
  • farmakologická (naše léky)
  • rodinná (dědičnost)
  • pracovní (námaha a stres v práci)
 • fyzikální vyšetření
  • poklep, pohled, poslech
 • odběry biologického materiálu
  • výtěry
  • sedimentace (usazování, např. erytrocytů)
  • CRP (c – reaktivní protein, ukazuje hladinu zánětu v těle)
  • bakteriologické vyšetření sputa (hlenu)

 

Léčba

 • antibiotika
 • klid na lůžku
 • symptomatická léčba
  • antipyretika (proti horečce)
  • antitusika (proti kašli)
  • expektorancia (k odstranění sputa)
  • vitamin C a zinek – zvyšují imunitu
  • bronchodilatancia (na rozšíření průdušek) při dyspnoe
  • kyslík
  • dostatek tekutin

 

Komplikace

 • respirační insuficience
  • dechová nedostatečnost
 • pleurální výpotek
  • nadměrné množství tekutiny v pleurální (pohrudniční) dutině
 • empyém
  • hnisavý proces v pleurální dutině
 • plicní absces
  • ohraničená, chorobná dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem
 • plicní gangréna
  • jedná se o takzvanou druhotně změněnou odumřelou tkáň
 • atelektáza
  • nevzdušnost plíce
 • následné bronchiektázie
  • chronické plicní onemocnění
  • dýchací cesty jsou širší, než je obvyklé
 • sepse
  • lidovým termínem ,,otrava krve‘‘
  • celková reakce organismu na infekci
  • může se rozvinout do těžké sepse a dále do septického šoku spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů

 

Ošetřovatelská péče

Umístění, poloha, pohybový režim

Nutný je klid na lůžku ve Fowlerově (polosed) poloze v dobře větratelné místnosti s vyšší vlhkostí vzduchu.

 

Co sledujeme

Sledujeme fyziologické funkce, jako je pulz a krevní tlak, ale hlavně tělesnou teplotu, která většinou přesahuje 38 °C. Snižovat ji můžeme až po poradě s lékařem. Do FF patří i stav dýchání, kontrolujeme jak kvalitativní, tak kvantitativní, což znamená, jestli je dýchání mělké či hluboké a dechová frekvence nemocného.

Dále jsou velmi důležité projevy onemocnění a stav hydratace klienta – hlídáme bilanci (příjem a výdej tekutin). Projevy, jako je kašel, charakter sputa, dyspnoe – o zhoršení informujeme lékaře.

 

Hygienická péče

Jako první zhodnotíme úroveň soběstačnosti a podle stavu dopomůžeme. Zajistíme častou výměnu prádla, protože se pacient většinou hodně potí. Dbáme na prevenci prochlazení při mytí. Klientovi vysvětlíme nutnost častého smrkání a kašlání a kontrolujeme – poskytneme emitní misku s buničinou.

U klientů připoutaných na lůžko přecházíme vzniku opruzenin a dekubitů (proleženin). Zajistíme prevenci přenosu nákazy.

 

Vyprazdňování

Bojujeme proti zácpě. která může vzniknout kvůli omezené pohyblivosti, nedostatku tekutin, zvýšenému pocení či změně prostředí.

 

Výživa

Zajistíme dostatek tekutin, ale také bereme v potaz možnou ztrátu žízně u starších lidí, nejlepší je čaj, minerální vody, ovocné šťávy. Nesmíme podávat mléčné výrobky, protože zvyšují tvorbu hlenu. Při nedostatku tekutin zajistíme doplnění tekutin infuzemi. Vedeme záznam o bilanci tekutin.

Podáváme lehkou stravu, při nechutenství klienta nenutíme do jídla. Výživu obohatíme o vitamin C a zinek – posílení imunity.

 

Spánek, odpočinek

Před spaním zajistíme čerstvý, vlhký vzduch a klid. Při nespavosti odstraníme možné příčiny.

 

Psychosociální potřeby

Poskytneme informace, na které máme právo. Poučíme klienta o prevenci nakažení –  musí smrkat do papírových kapesníků, zakrývá si při kašlání a kýchání ústa a myje si často ruce.

Klientovi umožníme kontakt s rodinou a zajistíme psychickou pohodu.

 

Rehabilitace

Nejlepší jsou dechová cvičení zhruba 5 – 10 minut nejméně 5x denně. Můžeme přidat i lehká kondiční cvičení.

 

Domácí péče

Většina klientů s tímto onemocněním je ošetřována doma. U starších lidí je většinou nezbytná hospitalizace nebo při lepším stavu je možná návštěva nemocného sestrou a lékaře, kteří zhodnotí průběh onemocnění, úroveň soběstačnosti a hydrataci.

 

Zdroje

 • Lenka Slezáková, Ph.D. a kolektiv, učebnice Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I Interna, 2. doplněné vydání Praha : Grada 2012, ISBN 978-80-247-3601-3
 • https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/assets.asthmafoundation.org.nz/images/_fit640/Lobar_pneumonia_illustrated.jpg
 • https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomieIII/pics/3obr-36.jpg
 • https://www.wikiskripta.eu/w/Pneumonie#Komplikace
 • https://www.wikiskripta.eu/w/Pleurální_výpotek
 • https://www.europeanlung.org/assets/files/czech/cz-bronchiectasis.pdf
 • https://www.wikiskripta.eu/w/Empyém
 • https://www.wikiskripta.eu/w/Gangréna
 • https://www.anamneza.cz/nemoc/Atelektaza-282
 • https://www.leky-poradna.cz/_images/CRP/10.png
 • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Empyema.jpg
 • https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BRtA13kS2eUIahS-GGPm-XArS54zV75faLNswGrRBEv-VdKsLjvLMCSo7QqwfJDoG_U464MUvPfDUCmJRBWErMNhp5amRtZekyjmAx8c30REOBw
 • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Bronchiectasis.png


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!