Tělní pokryv živočichů – evoluce orgánových soustav

biologie

 

   Otázka: Evoluce orgánových soustav živočichů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): noupka24

 

 

Přehled evoluce orgánových soustav živočichů

 

TĚLNÍ POKRYV ŽIVOČICHŮ

 • vznik z ektodermu (pokožka) + mezodermu (ti co mají vícevrstevnou kůži – škára je mezodermální)
 • fce: ochrana těla, opora, dýchání, komunikace

 

Bezobratlí

prvoci

 • cytoplazmatická membrána
 • pelikula (zdvojená cytopl. membrána)
 • tvorba vnějších schránek – dírkonožci, mřížovci, slunivky

 

houbovci

 • žahavci + živočišné houby
 • pinakocyty – 1 vrstva buněk
 • porocyty – s otvorem

 

žahavci

 • ektodermální vrstva obsahuje knidocyty
 • tvorba pevných schránek (CaCO3) – koráli

 

ploštěnci

 • holá, výjimečně s brvami
 • kolagenní ochranná kutikula – parazitické druhy
 • motolice (holé), ploštěnky, tasemnice

 

hlísti

 • kolagenní kutikula

 

kroužkovci

 • epidermis (pokožka) holá, slizká
 • parapodia (výběžky) mnohoštětinatců

 

měkkýši

 • pokožka (plášť) vytváří schránku – ulita x lastura

 

členovci

 • epidermis produkuje chitinovou (=polysacharid) kutikulu, vosková vrstva
 • oporná funkce, úpon svalů, ochranná (krunýř – uhličitan vápenatý)
 • ekdyze – svlékání

 

obratlovci

 • kůže (derma) – vícevrstevný orgán
 • ektoderm – pokožka (epidermis)
 • mezoderm – škára (dermis), podkožní vazivo
 • kožní deriváty – chlupy, nehty, kopyta, rohy (parohy NE – to je kost), peří, šupiny

 

kruhoústí

 • holá kůže, slizká
 • sliznatky – hlenové žlázy (extra slizké) – imunitní fce

 

 

paryby

 • plakoidní šupiny – ukotvené ve škáře
 • stavba zubu (sklovina, zubovina, dřeň) – šupiny podobná struktura

 

ryby

 • jednobuněčné slizové žlázy
 • šupiny desmogenního původu
 • leptoidní: cykloidní, ktenoidní
 • ganoidní – jeseteři
 • plakoidní

 

obojživelníci

 • tenká holá kůže
 • mnohobuněčné slizové žlázy
 • granulární jedové žlázy
 • chromatofory – barvoměna
 • kůže – 75% dýchací fce

 

plazi

 • suchá šupinatá kůže, bez žláz
 • ektodermální štíty (osteodermy)
 • krunýř – z mezodermu (kosti)
 • svlékání svrchní pokožky
 • chromatofory ve škáře

 

ptáci

 • tenká suchá kůže
 • kostrční žláza
 • peří – ektodermální + mezodermální původ
 • peří – mrtvá struktura
  • vzniká jako výběžek, zanořuje se do škáry až postupně se zaškrcuje a odumírá
  • brk, osten, prapor
  • letky (asimetrické), rýdovací x prachové, obrysové
 • zbarvení peří – dle chemického složení -> odraz světla
  • pigmenty: melaniny, karotenoidy, porfyriny (sovy), psittacofulviny (papoušek)

 

savci

 • srst (u savců podsada)
 • kožní žlázy – pachová, mazová, potní, mléčná
 • kožní deriváty


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!