Mimotělní oběh a dialýza – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Mimotělní oběh a dialýza

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– mimotělní oběh

– při operacích srdce a akutní nedostatečnosti

– krevní čerpadlo

– pružná trubice a rotor se dvěma kladkami

– kladky poháněné rotorem stlačují trubici => tlak pohání krev

– nesmí být stlačena úplně – mechanické poškození erytrocytů

– okysličovač

– nahrazuje plíce => dochází k výměně CO2 a O2

– kyslíkový okruh + propustná membrána => podle tlaku a koncentrací

– ohřívač

– ohřívá krev na teplotu tělesného jádra

 

– umělá ledvina

– mimotělní oběh

– krevní čerpadlo (rotační pumpy)

– vede krev do dialyzátoru za stejných podmínek jako in vivo

 

– dialyzátor

– dialyzační membrána (celofán, plast, …)

– ve formě listů nebo mnoha kapilár => co největší plocha

– krevní prostor

– laminární proudění krve => erytrocyty uprostřed, plazma na krajích

– 200-300ml min-1

– dialyzátový prostor

– protéká dialyzační roztok turbulentním prouděním 500ml min-1

– rozdíl proudění => koncentrační spád => difúze toxických látek

– ultrafiltrace

– jiný mechanismus – přímé řízení tlaku krve a podtlaku dialyzátu

– velká resorpce vody

 

– dialyzátový obvod

– příprava roztoku a jeho průtok dialyzátorem

– automatické míšení upravené vody a roztoku NaHCO3

– nutná stejná c hlavních iontů a pH jako v plazmě – kontrola konduktometricky

– kontrola teploty a úniku hemoglobinu do dialyzátu

– odvod do odpadu (spotřeba asi 30 l h-1) – tzn. 150 l

 

– peritoneální dialýza

– filtrace přes pobřišnici

– zavedení trvalých aseptických katetrů – pacient si sám může měnit roztok

 

– hemogiltrace

– speciální membrána s vysokou ultrafiltrační schopností

– 10-15l ultrafiltrátu za hodinu  x  náhrada Ringerovým roztokem

 

– hemoperfuze

– nucený průtok krve komorou s adsorbentem => odstranění toxinů

– např. otravy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!