Měkkýši – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Měkkýši

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

Celomata→ Schizocelní coelomata

kmen Měkkýši (Mollusca)

– asi 130 000 druhů

– vývojově starý kmen, už od prvohor

– velikost: milimetry až metry

– tělo: původně bilaterálně souměrné, vývojem došlo ke vzniku asymetrií

měkké, několik částí- hlava: různě vyvinutá, u mlžů chybí

noha: kýlovitá, prstovitá, svaly= pohyb

útrobní vak: nad nohou, obsahuje většinu vnitřních orgánů,

– plášť (pallium): překrývá část těla nebo tělo celé, mezi tělem a pláštěm je dutina= plášťová dutina (paliální)

v ní dýchací orgány a vývody vylučovací, trávicí a rozmnožovací soustavy

– na povrchu těla pokožka tvořená řasinkovým epitelem s hlenovými žlázami

– na vnější stranu pláště pokožka vylučuje ochranná a oporná zařízení- destičky, ulity, lastury

 

– oporná zařízení jsou tvořena ideálně třemi vrstvami:

1) peiostracum= tenká vrstva org. látky konchinu

2) ostracum= porcelánová vrstva, z kalcitové modifikace uhličitanu vápenatého, vytváří sloupečky kolmo nebo šikmo k povrchu skořápky

3) hypostracum= perleťová vrstva, šupinky rovnoběžné s povrchem schránky, často stmelena  org. hmotou, arganová modifikace

 

– trávicí soustava: ústní otvor→ ústní dutina, 2 slinné žlázy někdy škrabací páska radula→ hltan→ žaludek→

→ trávicí žláza (1. Slinivko-jaterní žláza= hepatopankreas), vylučuje trávicí enzymy→

→ střevo, ústí řitním otvorem do plášťové dutiny

– dýchací soustava: žábry (ctenidium)= hřebínkovité útvary, 100 i více

„plíce“ = dobře prokrvená část plášťové dutiny

– cévní soustava: otevřená= krev neproudí v cévách, lakuny= prostory pro krev

srdce= 1-4 předsíně, 1 komora, vakovité, uložené v osrdečníku

krev= barvivo hemocyanin (na bázi mědi), často bezbarvá

– vylučovací soustava: 1 pár metanefridií= obrvené nálevky, otvírají se do osrdečníkového vaky

vývodné kanálky různě dlouhé, ústí do plášťové dutiny

 

– nervová soustava: párové uzliny= ganglia, po celém těle, propojené

nervovými vlákny, mohou splývat (hlavonožci)

– smyslové orgány: soustředěné na tykadlech a na okraji pláště

mechanoreceptory= hmatová fce

chemoreceptory= kvalita okolí, u vodních osfradia

statocysty= rovnovážně ústrojí, poloha těla

oči= různě vyvinuté, od primitivních miskovitých,

přes váčkovité až po složité komorové oko s čočkou

– rozmnožovací soustava: gonochoristé (rozlišené pohlaví) X proterandričtí hermafrodité (vlastní vajíčko nemůže oplodnit vlastní spermie)

oplození= vnitřní

vývoj= u suchozemských přímý, u mořských přes obrvenou larvičku (veliger)

– výskyt: na souši i ve vodě

– význam: potrava, výroba perleťových předmětů, perly X škůdci v zemědělství, mezihostitelé parazitů

 

podkmen Paplži (Anphineura/Aulifera)

– mořští, živý se polypy a řasami

– tělo: ploché, protáhlé, na hřbetní straně kutikula

– velikost: max. 8cm

– nervová soustava: bez uzlin, 2 páry nervových pruhů

– zástupci: Chroustnatka, Červovec

 

podkmen Skořápkovci/Schránkovci (Conchifera)

– nervová soustava: gangliová

 

třída Přílipkovci (Monoplatophora)

– průměr schránky cca. 3cm

– plochá noha

– výskyt: mořská dna příkopových propadlin (3km a hlouběji)

– známí už od prvohor, dlouho pokládáni za vyhynulé

– zástupci: Přílipkovka lamcheova

 

třída Plži (Gastropoda)

– přes 100 000 druhů

– původně mořští, část přešla přes sladkou vodu na souš

– tělo: hlava- dva páry zatažitelných tykadel, delší= složité komorové oči,

kratší= mechanoreceptory a chemoreceptory

noha- silná svalovina, na spodní straně slizová žláza, u mořských po straně křídlovité

výběžky→ vznášejí se ve vodě

útrobní vak- vakovitý, do spirály

– schránka: ulita, může chybět, stočená do spirály, někdy se zavírá víčkem, trvalé= operkulem

– trávicí soustava: ústní otvor→ ústní dutina, radula→ hltan→ žaludek→ střevo→ řiť

hepatopankreas

– dýchací soustava: žábry= ktenidie, „plíce“

– rozmnožovací soustava: proterandričtí hermafrodité, oplození bývá vnitřní (v těle aragonitové

šípy, které zabodávají do partnera)

vývoj= u suchozemských a sladkovodních přímý, u vodních přes

obrvenou larvičku (veliger)

– nervová soustava: většinou 5 párů uzlin- centrální=mozková, nožní= pedální,

plášťová= pallialní, vnitřní= viscerální, parictální= čichový orgán

– výskyt: souš, sladká i slaná voda

– mezihostitelé parazitů, škůdci, potrava

 

podtřída Předožábří (Prosobranchia)

– převážně mořští

– žábry mají před srdcem

– zástupci: Přílipka misková, Ušeň mořská, Tritonka, Křídlatec velký

 

podtřída Zadožábří

– žábry za srdcem

– často redukovaná schránka

– zástupci: Zej, Valovka

 

podtřída Plicnatí (Pulmorata)

– suchozemští, sladkovodní, mezihostitelé parazitů

– ulita: spirálně stočená, může být zakrnělá, nemá ocerculum, může mít epifragmu

-dýchají prokrvenou částí plášťové dutiny

-většinou býložraví

 

  1. řád Stopkoocí

– mají oči na delších tykadlech

– většinou suchozemské druhy

– zástupci: Hlemýžď zahradní, Plzák lesní, Páskovka keřová, Jantarka

 

  1. řád Spodnoocí

– jeden pár tykadel, oči při jejich bázi

– většinou vodní

– zástupci: Plovatka Bahenní, Okružák ploský

 

  1. třída Mlži (Bivalvia)

– mořské i sladkovodní druhy

– asi 20 000 druhů

– schránka: tvořena dvěma lasturami, nemusí být stejné, spojené pružným vazem, svaly, ve

velkém proudu→ zámek (výběžky a jamky, které do sebe zapadají),

periostracum a hypoostracum

– velikost: 0,1-135cm

– tělo: hlava= redukovaná na ústní otvor

noha= kýlovitá, jazykovitá, ze stran zploštělá, zpevní se nahromaděním krvomízy,

vysune se→ pohyb

plášť= velký

– dva typy svalů: rychlé= zavírají schránku, pomalé= otevírají schránku

– trávicí soustava: chybí radula, malý žaludek, střevo v noze, hepatopankreas

– dýchací soustava: žábry (ktenidie)

– cévní soustava: otevřená, krevní barviva= červená a modrá, srdce= dvě předsíně, jedna komora

– vylučovací soustava: bojanův orgán= dvě metanefridie, začíná v srdci obrvenou nálevkou

ústí do plášťové dutiny

– rozmnožovací soustava: jsou gonochoristé, mají gonády (párové), oplození je vnější,

vývoj přes larvu (glochidium), která parazituje na kůži ryb

– nervová soustava: gangliová= párové, navzájem spojené hlavové, nožní a útrobní uzliny

– smysly: málo vyvinuty, osfradia= chemoreceptory (kolem ústního otvoru), statocysty,

hmatové receptory na okraji pláště

– byssová žláza: jen některé druhy, vylučuje sekret, který ve vodě tuhne→ přichycení k podkladu

– výskyt: lezou na dně nebo jsou přisedlé

– význam: potrava, ozdobné předměty= perly, geologičtí činitelé

– zástupci: Škeble rybničná, Velevrub malířský, Perlorotka říční, Slávka jedlá, Ústřice jedlá,

Zéva obrovská

 

  1. třída Kelnatky (Scaphophoda)

– schránka: dutý kel

– velikost: 3-4cm

– tělo: redukovaná hlava, kolem ústního otvoru drobná tykadélka

– krátká jednoduchá trávicí soustava

– zástupci: Kelnatka obecná

 

  1. třída Hlavonožci

– vývojově nejpokročilejší, mořští

– 10 000 fosilních a 750 žijících druhů

– tělo: bilaterálně souměrné, dobře vyvinutá, velká hlava, velký útrobní vak, noha přeměněná

v chapadla a nálevku, ramena opatřena přísavkami→ uchvacování kořisti, pohyb

nálevka= odvádí vodu, stažení→ pohyb na opačnou stranu, rozšířený konec ústí do

plášťové dutiny, užší ven

– schránka: většinou redukovaná

– trávicí soustava: rohovité čelisti→ ústní otvor, jazyk s radulou, ústí slinné žlázy, mohou

obsahovat jedy→ jícen→ žaludek→ hepatopankreas→ střevo→ řiť

– dýchací soustava: žábry, jeden nebo dva páry

– cévní soustava: někdy téměř uzavřená, počet předsíní= počet žaber

– vylučovací soustava: mohutné nefridie

– nervová soustava: centralizace uzlin v hlavě= velká mozková uzlina

– smysly: oko= dokonalé komorové, čich= v obrvené jamce od okem, hmat= na chapadlech

statocysty a chemoreceptory

– rozmnožovací soustava: gonochoristé, vyvinutý pohlavní dimorfizmus= ♂ menší

nepárové pohlavní žlázy→ ústí do plášťové dutiny,

vajíčka= hodně žloutku, spermie= ukládají se do spermatoforu,

součást hektokotylového ramene→ odtrhne se→ vyhledá samičku

vývoj je vnitřní a přímý

– většinou dravci

– inkoustová žláza: u análního otvoru, vypouští tmavou tekutinu, význam= ochrana a únik

– výskyt: velké hloubky

– svalovina obsahuje hodně bílkovin X není metoda jak je lovit ve velkém

 

podtřída Čtyřžábří (Tetrabrancyata)

– 4 žábry= 4 předsíně

– 90 chapadel bez přísavek

– zástupci: Loděnka hlubinná

 

2 podtřída Dvoužábří (Dibranchyata)

– 2 žábry= 2 předsíně

– 8 nebo 10 ramen

 

  1. řád Desetiramenní (Decaphoda)

– dvě dlouhá ramena, na koncích rozšířeniny s přísavkami a háčky, v klidu stočená v pouzdrech pod ostatními

– v pokožce chromatofory= mění barvu

– zástupci: Sépie obecná, Oliheň obecná, Kalamár obrovský

 

  1. řád Osmiramenní (Octophoda)

– vakovité tělo, redukovaná schránka

– 8 stejných chapadel

– zástupci: Chobotnice pobřežní, Argonaut pelagický

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!