Svaly hlavy a krku – maturitní otázka

 

   Otázka: Svaly hlavy a krku

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Svaly hlavy a krku

 

 Svaly hlavy – žvýkací

 Musculus maseter

 • žvýkací sval
 • plochý čtyřúhelníkový sval
 • začíná: aercus zygomatikucus
 • upá se: na úhel a rameno mandibuly
 • funkce: přitahuje dolní čelist
 • inervace: V. – nervus trigeminus

 

 Musculus temporalis

 • spánkový
 • začíná: os temporave
 • upíná se: na svalový výběžek mandibuly
 • funkce: rychlé přitažení mandibuly a její dorzální posun
 • inervace: V. – nervus trigeminus

 

 Musculus pterygoidei

 • křídlatý
 • medialis
 • lateralis
 • začínají na: maxila, kost klýnová
 • úpínají se: na mandibulu
 • funkce: pohyb dolní čelisti
 • inervace: V. – nervus trigeminus

 

 Svaly hlavy – mimické

 • od lebečních kostí na kůži obličeje

 

 1.Svaly klenby lební

 Musculus frontookcipitalis

 • 2 části: frontální a okcipitální
 • obě části spojeny aponeurózou – galea aponeurotika
 • funkce: posun kůže hlavy, zvedá obočí, vrásky na čele
 • inervace: VII. – nervus facialis

 

 2.Svaly štěrbiny oční

 Musculus orbicularis oculi

 • cirkulární snopce, obkružuje
 • část: orbicularis, pals palpebralis – horní víčko
 • funkce: uzavírá oční štěrbinu
 • inervace: VII. – nervus facialis

 

 Musculus procerus

 • u kořene nosu
 • příčná rýha kořene nosu

 

 Musculus corugator supercilli

 • táhne kůži čela dolů a obočí
 • vrásky kořene nosu

 

 3.Svaly štěrbiny nosní

 Musculus nasalis

 • od horní čelisti
 • upíná se na hřbet nosu a spojuje se s druhostranným
 • táhne chrupančitou část nosu dolů a mění tím průsvit nozder
 • inervace: VII. – nervus facialis

 

 4.Svaly štěrbiny ústní

 Musculus orbicularis oris

 • kruhový sval ústní
 • podklad rtů
 • obkružoje ústní štěrbinu
 • funkce: uzavírá ji a přitlačuje rty k zubům
 • inervace: VII. – nervus facialis

 

 Musculus levator labii superioris

 • zvedač horního rtu

 

 Musculus levator anguli oris

 • zvedač koutku

 

 Musculus depresor lebii inferioris

 • stahovač rtu

 

 Musculus depresor anguli oris

 • stahovač koutku

 

 Musculus risorius

 • smíchový sval
 • táhne okraj úst do stran

 

 Musculus zygomatikus major et minor

 • lícní sval
 • zvedá nasolabiální rýhu

 

 Musculus buccinator

 • tvářový, trubačský
 • umožňuje vyhánět vzduch z dutiny ústní
 • podklad tváře
 • od horní a dolní čelisti
 • upíná se do koutku a m. orbicularis oris
 • funkce: pomáhá žvýkacím svalům

 

 Musculus mentalis

 • bradový
 • odsouvá dolní ret v před

 

 Svaly krku

 Musculus platysma

 • rozsáhlý sval
 • vpředu na krku
 • od dolní čelisti na claviculu a hrudník
 • k mimickám svalům
 • inervace: VII. – nervus facialis
 • ovládá napětí kůže na krku

 

 Musculus sternokleidomastoideus

 • zdvihač hlavy
 • silný protáhlý sval
 • na clavicule a manubrium sterni
 • upíná se: na procesus mastoideus ma spánkové kosti
 • při oboustranné kontrakci zdvihá hlavu, sklání hlavu
 • při jednostranné kontrakci úklon a otáčení hlavy

 

 Suprahyoidní svaly

 • nadjazylkové
 • fixují jazylku
 • tvoří spodinu dutiny ústní
 • zdvihají jazylku a hrtan
 • stahují dolní čelist

 

 Infrahyoidní svaly

 • podjazylkové
 • stahují jazylku dolů
 • stahují hrtan

 

 Klonění svaly

 Musculus scaleni

 • 3 svaly
 • flexe krční páteře – předklon
 • zdvihají 1. žebro a tím pomáhají nádechu
 • pomocný dáchací sval

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!