Prvoci – maturitní otázka z biologie

prvoci

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Dok

 

 

Charakteristika:

Živočichové

Samostatná říše

Jednobuněčná eukaryota

živočišná buňka viz otezka č.1

Heterotrofní výživa – organické látky z vnějšího prostředí

Někteří- mixotrofní- Jsou schopni fotosyntézy i heterotrofní výživy  př) krásnoočko

 

Výživa:

Zdroj C  a energie- organické látky

 

Povrch

a) Plazm. membrána – fosfolipidy (dvou vrstva) bílkoviny (přenašeče)

b) Pelikula-pevná plazm. membrána měňavka

c) Schránky- křemičité nebo vápenaté

Mřížovci a dírkonožci

d) Pancíře- štítovci obrněnky

e) Cysty- při nepříznivých podmínkách

 

Pohyb

a)Panožky – vzniká přeléváním měňavka

b)Bičíky – bičíkovci a bičenky

1 či vice bičíku

c)Brvy- krátké na povrchu (když srostou -ciry)

d)Řasinky

e)Undulující membrána- bičík jakoby srostly s tělem

 

Axostyl– organela opory -elastická tyčinka , jen u některých bičenka

 

Příjem potravy

A)Osmóza- voda putuje tam a zpátky přes membránu

B)Fagocytóza – příjem pevných části panožkami  v důsledku toho se vytvoří – potravní valkuola

C)Pinocytóza – příjem kapiček panožkami

D)Potravní vakuola -obsahuje enzymy trávení

 

Rozmnožování

A)Nepohlavní

a ) pučení – rozdělení DNA , vznikne pupen DNA (kvasinky)

b)dělení – rozdělení DNA a následné dělení buňky

c)schizogonie – 1 buňka se rozděluje na 10 a více jedinců

 

B) Pohlavní

a) konjugace – Složitý proces (nálevníci)

b) kopulace – Buňky si jen vymění DNA

 

Trávící organely

a)trávící vakuoly-trávení obsahu

b)buň. ústa

c)buň. hltan

d)řiť

 

Vylučování

Pulzující vakuola– tvar hvězdy

Obsahuji kanalky-odvod přebytečné tekutiny ven- kdyby se ji nezbavila praskne

 

Smyslové orgány

a)Stigma- světločibná skvrna – fotocitlivé částečky- pohyb za světlem(fototaxe)- krásnoočko

b)Chemoreceptory-na chem.prostředí

c)brvy a bičíky-hmat

 

Výskyt

Voda

Půda

Parazité

V těle –neparazitují nevadí nám

Symbionti

 

Bičíkovci

Společným znakem je jeden nebo více (až několik tisíc) bičíků,

Nalézáme je v nejrůznějších prostředích, žijí prakticky všude

Oba typy rozmnožování

Příjem potravy– osmóza pinocytóza

 

Bičivky

 

Jsou to jak volně žijící, tak i parazitické jednobuněčné organizmy

-undulující membrane

 

Trypanosoma spavičná

Hostitel- člověk

Název- Spavá nemoc

Nákaza – šíří se krví

–             Hubnutí slábnutí malátnost koma smrt

–             V Africe

 

Trypanosoma brucei

Přenašeč- Bodalka

Hostitel- dobytek

Název- Nagana

Průběh- dobytek hubne a vymírá

 

Leishmania

Viscerální choroba- postihuje vnitřní orgány

Přenašeč- dvoukřídlí

Hostitel- člověk

Název- leishmanióza

Průběh- kožní projevy vředy

Výskyt- Tropické oblasti

 

Bičenky

-anaerobní prvoci, vetší počet bičíků

 Lamblie střevní

2 obrovské přísavky

 

Přenos- kontaminovaná potrava

Hostitel- člověk

Název- Lamblioza

Průběh- průjem, křeče, bolest břicha

 

Bičenka poševní

Přenašeč- muž (bez příznaků)

Hostitel- člověk (žena)

Název- Trichomonáza

Průběh- výtok, zánět, potrat

 

Brvitky

V těle dřevokazného hmyzu – Trávení celulózy

 

Kořenonožci

Charakteristika-proměnlivý tvar těla

Tvoří panožky, někteří schránky (uhličitan vápenatý)

Příjem potravy- fagocytóza

Rozmnožování- Dělením

 

Měňavky

-tvoří panožky, proměnlivý tvar těla

Výskyt- voda půda

Zástupci -měňavka velká, zemní  ,  zubní

 

Měňavka úplavičná

Přenos- potrava voda

Hostitel- člověk

Název- úplavice měňavková

Průběh onemocnění- křeče bolesti břicha průjem

 

Negleria fowleri– nový druh, v teplé vodě, horečky, u nás nehrozí,

Inkubační doba- 4-5 dní

 

Dírkonošci

Výskyt- moře

Stavba těla- schránky (jako ulita) velmi malé, když umřou schránky klesnou na dno- tvoří se vápencové bahno

 

Mřížovci

Stavba těla- schránky – když umřou – radiolariové bahno

Výskyt  – moře

 

Krytenky-  schránky, nitkovité panožky

Výskyt- edafon (půdní společenstvo) sladká voda mech

Zástupci –štítovka

Rozlitka hruškovitá- schránka jako hruška z písku

 

Výtrusovci

Endoparazit

Bezobratlí

Onemocnění

 

Složitý vývoj. Cyklus – prvok do těla – sporoid-odčerpává živiny  – roste –schizogonie –rozpad na 10 a více jedinců

Střídání pohlavní a nepohlavní generace

Hromadinky

Charakteristika- parazite trávicího traktu

Hostitel – bezobratlí

 

Krvinkovky

Charakteristiky- napadají erytrocyty

 

Zimnička

Přenašeč- komár rodu Angeles

Hostitel- člověk

Název – malárie

Způsob nákazy- teploty schvácenost

 

Horečky se střídají

a) Terciální- co 3 dny

b) Kvartální – co 4

c) Tropika- každý den

 

vývoj-  do hostitele prvok sporozoid (dostane se přes komára) odčerpává živiny –roste –schizogonie –rozpad na 10 a více jedinců

 

Kokcidie

napadají střeva, ledviny, játra obratlovců

 

Kokcidie Jaterní

Přenašeč- Potrava

Hostitel- zajíc

Název- Kokcidióza

Nákaza- zasahuje játra ,  králík skleslý , tečou mu oči

 

Toxoplazma gondii

parazituje na bílých krvinkách, je přenosná ze zvířat (koček) na člověka

žije v jejich zažívacím traktu, způsobuje nemoc toxoplazmózu

projevuje se: dlouhodobé teploty, zduření mízních uzlin, bolesti kloubů a svalů

velice nebezpečná pro těhotné ženy – může dojít poškození plodu (mozku a očí)

 

Hmyzomorky

Červomorky

Rybomorky

Nálevníci

povrch pokrytý brvami, patří mezi nejsložitější prvoky

má buněčná ústka, buněčný hltan a buněčnou řiť

obsahuje pulzující vakuoly ( kontraktilní)-  vylučování tekutin

Potravní vakuola- příjem potravy- trávení, enzymy

 

má 2 jádra:větší = makronukleus (vegetativní)

menší = mikronuklaus (rozmnožovací funkce)

Povrch- pelikula brvy

Rozmnožování – konjugace

Bachořci – v bachoru u přežvýkavců (část žaludku), pomáhají jim štěpit celulózu

 

Rournatky

Trepka-  ve vodě k životu potřebuje org. Látky

 

Kožovec rybí – Parazit ryb

Lezounek– brvy

Vířenka– tvar trychtýře

 

Krásnoočka

sladkovodní prvoci, ve stojatých vodách, které jsou silně znečištěné

tvoří zelený povlak na dně a na povrchu vod

obsahují chloroplasty

Autotrofní- sami vyrábí živiny

jejich povrch kryje pelikula, obsahují stigma ,která reaguje na světlo (má červenou barvu)

 

Obrněnky

Většinou jsou to bičíkovci,

s velkým množstvím specifických rysů – mají pancíř

Jsou podstatnou složkou mořského planktonu, ale vyskytují se i ve sladkých vodách.

Mnohé druhy jsou velmi toxické.

Zástupci- Svítilka- způsobuje světélkování mořské vody

Trojrožec- sladké vody

 

Paprskovci

vytvářejí si panožku s vnitřním osním vláknem

jsou to predátoři, sladkovodní nebo mořští, loví bakterie nebo jiné prvoky

 

Slunivky

v rašeliništích, mají kulovité tělo, ukryti ve schránce z oxidu křemičitého nebo chitinu

ze schránky vystupují tenké panožky

 

Nádorovky

parazitické organismy, napadají buňky řas nebo cévnatých rostlin

napadají kořenové buňky, vznikají nádorovité kořeny (kapusta, zelí,…)

zástupce: Nádorovka kapustová

 

Hlenky

rozmnožují se:dělením

živý se:bakteriemi nebo saprofyticky

vyskytují se jednotlivě nebo vytvářejí shluky

prvoci houbovitého charakteru

kdysi patřili mezi houby

nemají buněčnou stěnu, mají plazmodium

heterotrofní výživa

výskyt: tlející dřevo, listí, odumřelé lodyhy bylin, pařezy

Zástupci

  • Vlčí mléko (pařezy)
  • Slizovka -bochnikove útvary -kolonie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy