Prvoci – maturitní otázka z biologie

prvoci

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Dok

 

Charakteristika:

 • Živočichové
 • Samostatná říše
 • Jednobuněčná eukaryota
 • živočišná buňka
 • Heterotrofní výživa – organické látky z vnějšího prostředí
 • Někteří- mixotrofní – jsou schopni fotosyntézy i heterotrofní výživy  př) krásnoočko

 

Výživa:

 • Zdroj C  a energie- organické látky

 

Povrch

 • a) Plazm. membrána – fosfolipidy (dvou vrstva) bílkoviny (přenašeče)
 • b) Pelikula-pevná plazm. membrána měňavka
 • c) Schránky- křemičité nebo vápenaté
  • Mřížovci a dírkonožci
 • d) Pancíře- štítovci obrněnky
 • e) Cysty- při nepříznivých podmínkách

 

Pohyb

 • a)Panožky – vzniká přeléváním měňavka
 • b)Bičíky – bičíkovci a bičenky
  • 1 či vice bičíku
 • c)Brvy- krátké na povrchu (když srostou -ciry)
 • d)Řasinky
 • e)Undulující membrána- bičík jakoby srostly s tělem

 

Axostyl– organela opory -elastická tyčinka , jen u některých bičenka

 

Příjem potravy

 • A) Osmóza- voda putuje tam a zpátky přes membránu
 • B) Fagocytóza – příjem pevných části panožkami  v důsledku toho se vytvoří – potravní valkuola
 • C) Pinocytóza – příjem kapiček panožkami
 • D) Potravní vakuola -obsahuje enzymy trávení

 

Rozmnožování

 • A) Nepohlavní
  • a ) pučení – rozdělení DNA , vznikne pupen DNA (kvasinky)
  • b) dělení – rozdělení DNA a následné dělení buňky
  • c) schizogonie – 1 buňka se rozděluje na 10 a více jedinců
 • B) Pohlavní
  • a) konjugace – Složitý proces (nálevníci)
  • b) kopulace – Buňky si jen vymění DNA

 

Trávící organely

 • a)trávící vakuoly-trávení obsahu
 • b)buň. ústa
 • c)buň. hltan
 • d)řiť

 

Vylučování

 • Pulzující vakuola– tvar hvězdy
 • Obsahuji kanalky-odvod přebytečné tekutiny ven- kdyby se ji nezbavila praskne

 

Smyslové orgány

 • a) Stigma- světločibná skvrna – fotocitlivé částečky- pohyb za světlem(fototaxe)- krásnoočko
 • b) Chemoreceptory-na chem.prostředí
 • c) Brvy a bičíky-hmat

 

Výskyt

 • Voda
 • Půda
 • Parazité
 • V těle –neparazitují nevadí nám
 • Symbionti

 

Bičíkovci

 • Společným znakem je jeden nebo více (až několik tisíc) bičíků,
 • Nalézáme je v nejrůznějších prostředích, žijí prakticky všude
 • Oba typy rozmnožování
 • Příjem potravy– osmóza pinocytóza

 

Bičivky

 • Jsou to jak volně žijící, tak i parazitické jednobuněčné organizmy
  • undulující membrane

 

Trypanosoma spavičná

 • Hostitel- člověk
 • Název- Spavá nemoc
 • Nákaza – šíří se krví
  • Hubnutí slábnutí malátnost koma smrt
  • V Africe

 

Trypanosoma brucei

 • Přenašeč- Bodalka
 • Hostitel- dobytek
 • Název- Nagana
 • Průběh- dobytek hubne a vymírá

 

Leishmania

 • Viscerální choroba- postihuje vnitřní orgány
 • Přenašeč- dvoukřídlí
 • Hostitel- člověk
 • Název- leishmanióza
 • Průběh- kožní projevy vředy
 • Výskyt- Tropické oblasti

 

Bičenky

 • anaerobní prvoci, vetší počet bičíků
 •  Lamblie střevní
  • 2 obrovské přísavky
  • Přenos- kontaminovaná potrava
  • Hostitel- člověk
  • Název- Lamblioza
  • Průběh- průjem, křeče, bolest břicha
 • Bičenka poševní
  • Přenašeč- muž (bez příznaků)
  • Hostitel- člověk (žena)
  • Název- Trichomonáza
  • Průběh- výtok, zánět, potrat
 • Brvitky
  • V těle dřevokazného hmyzu – Trávení celulózy

 

Kořenonožci

 • Charakteristika-proměnlivý tvar těla
 • Tvoří panožky, někteří schránky (uhličitan vápenatý)
 • Příjem potravy- fagocytóza
 • Rozmnožování- Dělením

 

Měňavky

 • tvoří panožky, proměnlivý tvar těla
 • Výskyt- voda půda
 • Zástupci -měňavka velká, zemní, zubní

 

Měňavka úplavičná

 • Přenos- potrava voda
 • Hostitel- člověk
 • Název- úplavice měňavková
 • Průběh onemocnění- křeče bolesti břicha průjem

 

Negleria fowleri

 • nový druh, v teplé vodě, horečky, u nás nehrozí,
 • Inkubační doba- 4-5 dní

 

Dírkonošci

 • Výskyt- moře
 • Stavba těla- schránky (jako ulita) velmi malé, když umřou schránky klesnou na dno- tvoří se vápencové bahno

 

Mřížovci

 • Stavba těla- schránky – když umřou – radiolariové bahno
 • Výskyt  – moře

 

Krytenky

 • schránky, nitkovité panožky
 • Výskyt- edafon (půdní společenstvo) sladká voda mech
 • Zástupci –štítovka
 • Rozlitka hruškovitá- schránka jako hruška z písku

 

Výtrusovci

 • Endoparazit
 • Bezobratlí
 • Onemocnění

 

Složitý vývoj. Cyklus – prvok do těla – sporoid-odčerpává živiny  – roste –schizogonie –rozpad na 10 a více jedinců

Střídání pohlavní a nepohlavní generace

Hromadinky

Charakteristika- parazite trávicího traktu

Hostitel – bezobratlí

 

Krvinkovky

Charakteristiky- napadají erytrocyty

 

Zimnička

Přenašeč- komár rodu Angeles

Hostitel- člověk

Název – malárie

Způsob nákazy- teploty schvácenost

 

Horečky se střídají

a) Terciální- co 3 dny

b) Kvartální – co 4

c) Tropika- každý den

 

vývoj-  do hostitele prvok sporozoid (dostane se přes komára) odčerpává živiny –roste –schizogonie –rozpad na 10 a více jedinců

 

Kokcidie

napadají střeva, ledviny, játra obratlovců

 

Kokcidie Jaterní

Přenašeč- Potrava

Hostitel- zajíc

Název- Kokcidióza

Nákaza- zasahuje játra ,  králík skleslý , tečou mu oči

 

Toxoplazma gondii

parazituje na bílých krvinkách, je přenosná ze zvířat (koček) na člověka

žije v jejich zažívacím traktu, způsobuje nemoc toxoplazmózu

projevuje se: dlouhodobé teploty, zduření mízních uzlin, bolesti kloubů a svalů

velice nebezpečná pro těhotné ženy – může dojít poškození plodu (mozku a očí)

Hmyzomorky

Červomorky

Rybomorky

 

Nálevníci

 • povrch pokrytý brvami, patří mezi nejsložitější prvoky
 • má buněčná ústka, buněčný hltan a buněčnou řiť
 • obsahuje pulzující vakuoly ( kontraktilní)-  vylučování tekutin
  • Potravní vakuola- příjem potravy- trávení, enzymy
 • má 2 jádra:
  • větší = makronukleus (vegetativní)
  • menší = mikronuklaus (rozmnožovací funkce)
 • Povrch- pelikula brvy
 • Rozmnožování – konjugace
 • Bachořci – v bachoru u přežvýkavců (část žaludku), pomáhají jim štěpit celulózu

 

Rournatky

 • Trepka-  ve vodě k životu potřebuje org. Látky

 

Kožovec rybí – Parazit ryb

Lezounek– brvy

Vířenka– tvar trychtýře

 

Krásnoočka

 • sladkovodní prvoci, ve stojatých vodách, které jsou silně znečištěné
 • tvoří zelený povlak na dně a na povrchu vod
 • obsahují chloroplasty
 • Autotrofní- sami vyrábí živiny
 • jejich povrch kryje pelikula, obsahují stigma ,která reaguje na světlo (má červenou barvu)

 

Obrněnky

 • Většinou jsou to bičíkovci,
 • s velkým množstvím specifických rysů – mají pancíř
 • Jsou podstatnou složkou mořského planktonu, ale vyskytují se i ve sladkých vodách.
 • Mnohé druhy jsou velmi toxické.
 • Zástupci- Svítilka- způsobuje světélkování mořské vody
 • Trojrožec- sladké vody

 

Paprskovci

 • vytvářejí si panožku s vnitřním osním vláknem
 • jsou to predátoři, sladkovodní nebo mořští, loví bakterie nebo jiné prvoky

 

Slunivky

 • v rašeliništích, mají kulovité tělo, ukryti ve schránce z oxidu křemičitého nebo chitinu
 • ze schránky vystupují tenké panožky

 

Nádorovky

 • parazitické organismy, napadají buňky řas nebo cévnatých rostlin
 • napadají kořenové buňky, vznikají nádorovité kořeny (kapusta, zelí,…)
 • zástupce: Nádorovka kapustová

 

Hlenky

 • rozmnožují se:dělením
 • živý se:bakteriemi nebo saprofyticky
 • vyskytují se jednotlivě nebo vytvářejí shluky
 • prvoci houbovitého charakteru
 • kdysi patřili mezi houby
 • nemají buněčnou stěnu, mají plazmodium
 • heterotrofní výživa
 • výskyt: tlející dřevo, listí, odumřelé lodyhy bylin, pařezy
 • Zástupci
  • Vlčí mléko (pařezy)
  • Slizovka -bochnikove útvary -kolonie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!