Desatero dobré sestry

osetrovatelstvi

 

Otázka: Desatero dobré sestry

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Desatero dobré sestry

– 1 –

Nebuďte anonymní! Při prvním setkání s nemocným se představte plným jménem. Noste trvale jmenovku

– 2 –

Dohodněte se s nemocným předem, jak se budete oslovovat. Nezapomeňte, že každý člověk má své příjmení- nikdo není bezejmenný, ale ani pro vás není děda, babička či Frantík či Andulka/ s výjimkou dětí/a to bez ohledu na věk, nemoc či postižení. Teprve vzájemná dohoda vám umožňuje jiné oslovení! Oslovujte nemocné často, čekají na projev vašeho zájmu.

– 3 –

V kontaktu s dospělým člověkem vždy vykejte. Ani vy si nenechejte tykat.

– 4 –

Chovejte se vždy kultivovaně. Nepokřikujte, nebuďte vulgární. Pacient i veřejnost vás slyší, i když si to neuvědomujete.Buďte kolegiální. Nepomlouvejte ani neverbálně nedevalvujte své spolupracovníky.

– 5 –

Důvěryhodnost podporují i vaše neverbální projevy. Využívejte pozitivně všech forem neverbální komunikace.Nezapomeňte, že mnoho sdělujete fyzickým postojem, /“nestojím často nad nemocným či spolupracovnicí s rukama v bok,rozkročeně, s rukama v kapsách apod.?/, gestikulací / „nehrozím často či nevyhrožuji?“, proxemikou/“na jakou vzdálenost komunikuji?“/ haptikou/“pokládám občas laskavě ruku na pacienta? Podtrhuji svůj pokyn dotekem?“/ mimikou/“ mám ve tváři výraz vstřícnosti a porozumění?“/

Mluvte co nejčastěji očima. Nikdo nemůže chtít, abyste měla stále na tváři úsměv. Ale vaše oči mohou být pozorné, laskavé a vstřícné vždycky.

– 6 –

Pamatujte, že důležitou vizitkou důvěryhodnosti zdravotníka jsou jeho ruce.

– 7 –

Ošetřeným, přiměřeně dlouhým a čistým nehtům nevadí jemná barva laku. Tmavé dlouhé nehty, ale i zanedbané ruce důvěru nebudí.

– 8 –

Ve službě buďte vždy čistá a upravená. Přiměřená délka sukně mírně nad kolena působí seriozně. Nedoplňujte služební oděv obnošenými věcmi /svetry, triky, pantoflemi/. Neklapou zbytečně vaše boty?

– 9 –

Jen lehké nalíčení vás zkrášlí a vyvolá pocit důvěry.

– 10 –

Přiměřenost patří i k nošení šperků. Malé náušnice zpravidla nevadí, kroužky v nose a uchu vadí, stejně jako řetězy na krku a velké prsteny.

– 11 –

Před nástupem do služby se podívejte do zrcadla a po službě si položte otázku: „Vypadám a chovala jsem se tak, že kdybych byla pacientem, měla bych k této sestře důvěru?“

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!