Selhání ledvin, urémie, nefrolitiáza – obecná patologie (VŠ)

Téma: Selhání ledvin, urémie, nefrolitiáza, karcinom ledvin

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Selhání ledvin, urémie

Dělí se na

 • Akutní
 • Chronické

 

Akutní selhání ledvin

 • stav, kdy ledviny v důsledku těžkého poškození přestanou plnit své funkce, přičemž tento stav se rozvíjí akutně během hodin či dnů.

 

Podle příčin se ASL dělí na:

– prerenální, tzn. z příčin mimo ledvinu, a to „před“ ledvinou, v podstatě jde o stavy s poruchou prokrvení ledvin v důsledku šoku různého původu (např. velké ztráty tekutin)

– renální, tzn. příčina je přímo v ledvině, např. některé otravy či velmi rychle probíhající nemoci ledvin

– postrenální, tj. „za“ ledvinou, obvykle jde o stavy, kdy je zablokován odtok moči a stagnující moč poškodí ledvinu a zastaví glomerulární filtraci

 

(příčiny – infekcí, jako septikémie a akutní pyelonefritida, poruchy způsobuje srážení krve v ledvinách, nízký krevní tlak vyplývající z popáleniny nebo jiného traumatu, krvácení nebo dehydratace. It may also manifest from obstruction of the urinary tract due to kidney stones, cancer of the bladder or prostate enlargement.Také zvětšení prostaty.)

 

Vývoj:

Při ASL dojde k zástavě močení (nazývá se anurie), v těle se hromadí voda, vznikají otoky vč. závažného otoku plic a mozku, nevylučuje se draslík, prostředí se výrazně okyseluje. To ohrožuje jedince selháním srdce, poruchami srdečního rytmu, těžkou dušností a hypoxií, křečemi a smrtí. Po překonání fáze anurické dochází naopak k nadměrnému močení (polyurii), kdy je nemocný opět ohrožen dehydratací a ztrátou iontů.

 

U chronického selhání ledvin se stav rozvíjí po dobu měsíců či let a funkce ledvin se postupně snižují. Nejprve vzniká tzv. renální insuficience, kdy ledviny zvládají udržení bazálních funkcí za klidových podmínek, ale k poruchám může dojít při vyšší zátěži. Při renálním selhání již ledviny tyto funkce neplní ani v klidových podmínkách, při normální zátěži a při normálním fungování celého organismu.

 

Příčiny chronického selhávání

K Chronickému selhání ledvin dochází z důvodu onemocnění způsobující zhoršení funkce ledvin. Onemocnění srdce, diabetes a hypertenze jsou nejčastějšími podmínky zodpovědnými za chronické onemocnění ledvin. According to the National Kidney Foundation, heart disease is the leading cause of death among those with CKD.

 

Vývoj chronického selhávání

Stav se rozvíjí postupně a je charakterizován několika závažnými poruchami:

 • nedostatečná tvorba erytropoetinu, která způsobí, že se tvoří méně červených krvinek a vzniká anémie
 • zadržování kyselých látek v těle a vznik metabolické acidózy
 • neschopnost udržet stálost vnitřního prostředí, vázne zejména vylučování draslíku (stoupá jeho koncentrace v krvi – hyperkalémie), ale i hospodaření se sodíkem a dalšími látkami
 • klesá vylučování fosfátů, proto v krvi klesá množství vápníku, stoupá tvorba parathormonu, který se snaží vápník získat z kostí, takže se rozvíjí porucha kostí (osteopatie, resp. renální osteodystrofie)
 • není dostatečně aktivován vitamin D, což rovněž vede k nedostatku vápníku a přispívá k výše uvedenému stavu
 • vázne vylučování vody
 • špatně se vylučují a proto se hromadí zplodiny metabolismu, což má závažné nežádoucí důsledky pro fungování mnoha orgánů
 • vázne vylučování cizorodých látek a léků, proto hrozí jejich předávkování
 • stoupá tlak krve, pravidlem je arteriální hypertenze

 

Urémie je konečný stav selhání ledvin, kdy se k uvedeným příznakům přidávají ještě průjmy, záněty pohrudnice, event. pobřišnice, zvýšená krvácivost, zhoršuje se dušnost a rozvrat vnitřního prostředí může vést k smrti.

 

Příčiny :

Kromě selhání ledvin , hladiny močoviny v krvi může být také zvýšen o:

 • Zvýšená produkce močoviny v játrech, v důsledku:
  • vysokým obsahem bílkovin stravy
  • zvýšené protein členění (chirurgie, infekce, trauma, rakovina)
  • krvácení do gastrointestinálního traktu
  • léky (např. tetracykliny a kortikosteroidů )
 • Snížení vylučování močoviny, v důsledku:
  • snížení průtoku krve ledvinami (např. hypotenze , srdeční selhání)
  • močových obstrukcí odtoku
 • dehydration dehydratace
  • chronické infekce ledvin, jako je chronická pyelonefritida

 

Nefrolitiáza

Definice: vzniklé kameny v ledvinové pánvičce

 

Příčina

Příčina vzniku je nejasná. Důležitou roli však hraje zvýšená koncentrace kamenotvorné látky v moči (uráty, oxaláty.), městnání moči, změny Ph, léky…

 

Velikost kamenů je různá, malé kameny se označují jako močový písek, některá velké kameny jsou odlitkem ledvinové pánvičky a kalichů ledvin- odlitkové kameny

Při prostupu kaménku ureterem vznikají svalové spazmy – projevuje se jako prudká bolest (renální kolika)

Oxalátové kameny jsou ostré a mohou způsobovat poranění moč cest

 

Komplikace

 • Při zablokování kamenem se vyvíjí hydroureter nebo hydronefróza (roztažení co utiskuje okolí)

 

Karcinom ledvin

 • maligní nádorové onemocnění, vycházející z epitelu ledvin

 

Karcinom ze světlých buněk – nejčastější

 • Bývá větši, neohraničený, prokrvácený a zčásti nekrotický
 • Má tendence vrůstat do ledvinné pánvičky a žíly
 • Metastazuje krevní cestou – plíce, kosti, mozek

 

Příznaky:

 • Často může být – HEMATOURIE (mikroskopická i makroskopická)
 • Velice podezřelá je hematourie bezbolestná
 • případně bolest v bederní oblasti
 • zvětšení jater, anemie
 • častá je patologická zlomenina (tj. zlomenina, ke které dojde při nevinném pohybu, např. došlápnutí)

 

Komplikace

 • anemie, metastázy, polyglobulie


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!