Onemocnění dýchacích cest – ošetřovatelství

ošetřovatelství

 

Otázka: Ošetřovatelská péče u dospělých s onemocněním plic

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Markéta Bartoňová

 

Lékařská diagnóza: CHOPN

1) Charakteristika onemocnění

 • Stav způsobený chronickou bronchitidou (vlhký kašel 3 měsíce v roce po dobu 2 let)
 • Chronická bronchitida je dlouhodobé zánětlivé onemocnění sliznice průdušek → postupné zúžení (obstrukce) bronchů → snížení průchodnosti průdušek → to má za následek strukturální a funkční změny alveolů + destrukce sept mezi alveoly →PLICNÍ EMFYZÉM (rozedma plic)
 • Odpor v DC

 

2) Příčiny

 • Kouření
 • Znečištěné ovzduší
 • Práce v prašném prostředí
 • Chemické výpary
 • Opakované respirační infekce- neléčená akutní bronchitida
 • Rizikové faktory – genetická predispozice, častěji u mužů, věk – stoupá s věkem…

 

3) Příznaky

 • Kašel – nejvíce v ranních hodinách
 • Expektorace (vykašlávání hlenu) – chronická tvorba sputa
 • Dušnost (nejdříve namáhavá, poté klidová)
 • Bolest na hrudi
 • Snížení tolerance fyzické námahy (navazuje na dušnost)
 • Kachexie (hubnutí, chátrání – v pokročilém stádiu)
 • Svalová atrofie
 • Cyanóza, pocení, únava
 • při poslechu – pískoty, vrzoty, vlhké chropy
 • U emfyzému soudkovitý hrudník

 

4) Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření (pohled, poslech, poklep – zvučný poklep u emfyzému)
 • Saturace hemoglobinu kyslíkem
 • Nativní RTG hrudníku – plic
 • CT
 • Spirometrie
 • Vyšetření krevních plynů
 • Laboratorní vyšetření (CRP, krevní obraz, kultivace sputa)

 

5) Léčba

 • Absolutní zanechání kouření– bezpodmínečně
 • Farmakoterapie bronchodilatancia (Ventolin, Atrovent, Berodual), Kortikoidy (Hydrocortizon, Prednison, Solumedrol), Expektorancia+mukolytika (Mucosolvan, Ambrobene), ATB
 • Dlouhodobá domácí oxygenoterapie
 • Preventivní opatření – vakcinace – chřipka, pneumokoky
 • Rehabilitace (dechová gymnastika – posilování bránice, respirační fyzioterapie)
 • Chirurgická léčba–b bulektomie (chirurgické odstranění plicní buly při emfyzému), popř. ulektomie (chirurgické odstranění plicní buly při emfyzému), popř. transplantace plic
 • Lázeňská léčba (Luhačovice, Mariánské Lázně)

 

6) Ošetřovatelská péče

 • Ošetřovatelské problémy
  • Dýchací obtíže z důvodu CHOPN projevující se dušností
  • Bolest na hrudi z důvodu CHOPN projevující se verbálními i neverbálními znaky
  • Nedostatečné okysličení krve z důvodu CHOPN projevující se cyanózou
  • Riziko průjmu z důvodu ATB
  • Riziko zácpy z důvodu nedostatečného pohybu
 •  Uložení, poloha, pohybový režim
  • Plicní x interní odd., při zhoršení stavu JIP nebo ARO
  • Fowlerova poloha
  • Lůžko u okna, větratelná místnost
  • Nemocní s horečkou klid na lůžku, jinak volný pohybový režim¨
 • Sledujeme
  • FF (saturace, dýchání)
  • Průchodnost DC
  • Odkašlávání sputa, množství a charakter
  • Hmotmost
  • Celkové příznaky
  • Dodržování léčebného režimu
  • Správnost použití inhalátorů
  • Dodržení zákazu kouření
 • Výživa
  • Energeticky vydatná, biologicky hodnotná – bohatá na proteiny, Ca, Fe, maso, ovoce
   a zelenina – vitaminy a vláknina,
  • Dostatek tekutin
  • Mléčné výrobky –NE!
  • Alkohol je absolutně zakázán!
 • Vyprazdňování
  • Sledujeme vyprazdňování moče a stolice
  • Prevence zácpy (zácpa v důsledku omezeného pohybu, nedostatek tekutin, zvýšeného pocení)
  • Dostatek tekutin (dle věku a stavu)
 • Hygienická péče
  • Dostatečná hygiena
  • Zhodnotit úroveň soběstačnosti
  • Výměna prádla při pocení
  • Vykašlávání sputa – dostatek buničiny, emitní miska
 • Rehabilitace
  • Po odeznění akutní fáze provádíme rehabilitaci – dechová a kondiční cvičení
 • Psychosociální problematika a domácí péče
  • Domácí kyslíková léčba
  • Edukace do domácí péče – dodržování léčebného režimu = NEKOUŘIT!
  • Aktivně odkašlávat, provádět dechová cvičení (5krát denně 5 – 10 minut), užívat správně léky podle ordinace lékaře
 • Komplikace
  • Akutní exacerbace CHOPN (zhoršení)
  • Život ohrožující exacerbace se zástavou dýchání a oběhu
  • Karcinom plic

 

Lékařská diagnóza: PNEUMONIE

1) Charakteristika onemocnění

 • Zápal plicneboli pneumonie je akutní onemocnění se zánětlivými změnami v plicní tkáni
 • Primární: vznik z plného zdraví
 • Sekundární: nozokomiální nákaza, komplikace jiných onemocnění
 • Dělení pneumonie:
  • Lobární pneumonie – postižen plicní lalok
  • Bronchopneumonie – zánět z bronchů postihne drobnější okrsky plic
  • Intersticiální pneumonie – postihuje vmezeřenou tkáň

 

2) Příčiny

 • Zejména na základě infekce způsobené bakteriemi či viry
 • Aspirace cizího tělesa, jídla, zvratků (= vzniká aspirační pneumonie)

 

3) Příznaky

 • Kašel – zpočátku suchý, později s expektorací
 • Horečka doprovázená zimnicí
 • Dyspnoe
 • Bolest na prsou – pleurální bolest, bolest hlavy, bolest kloubů, únava, schvácenost
 • Thorakalgie– bolest na hrudi vázaná na dýchání, kašel
 • Pískoty a vrzoty při poslechu
 • Tachykardie
 • V KO obraz zánětu

 

4) Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření (pohled, poslech, ev. poklep)
 • Mikrobiologické vyšetření (sputum na kultivaci + citlivost)
 • Zánětlivé markery (FW, KO+dif., CRP, Prokalcitonin)
 • Rentgenové vyšetření –nativ RTG plic

 

5) Léčba

 • Antibiotika – dle citlivosti (Penicilin – Augmentin, Amoksiklav)
 • Antipyretika (Paralen, Paracetamol, Panadol)
 • Analgetika při pleurální bolesti
 • Antitusika (Codein, Stoptussin)
 • Expektorancia + mukolytika (ACC, Mucosolvan, Ambrobene)
 • Inhalace, Oxygenoterapie – zvlhčený kyslík
 • Dechová rehabilitace – vibrační masáž k mobilizaci hlenu z dolních cest dýchacích
 • Dostatečný přísun tekutin a vitamínů
 • Klid na lůžku

 

6) Ošetřovatelská péče

 • Ošetřovatelské problémy
  • Bolest z důvodu pneumonie projevující se verbálními znaky
  • Dýchací obtíže z důvodu stagnace hlenu projevující se dušností, zadýcháváním
  • Deficit sebepéče z důvodu zhoršeného stavu projevující se neschopností umýt se
  • Riziko dehydratace z důvodu TT (pocení)
  • Riziko zácpy z důvodu nedostatečného pohybu
 • Uložení, poloha, pohybový režim
  • Fowlerova poloha
  • Klid na lůžku
  • Domácí prostředí, v případě komplikací příjem na standartní interní odd.
  • Větratelná místnost – lůžko u okna
  • Zvlhčovat vzduch
  • Polohování pacienta na bok (prevence nevzdušnosti plic)
 • Sledujeme
  • FF (hlavně saturace, TT)
  • Stav dýchání
  • Sekreci z DC, charakter kašle
  • Hydratace
  • Výskyt bolesti
  • Dodržování léčebného režimu – nekouřit
  • Celkový stav, psychický stav
 • Výživa
  • Dostatek tekutin (čaj, minerálka, ovocná šťáva
  • BT
  • Dle ordinací podání infuze
  • Lehká strava, vyloučit mléčné výrobky
  • Dostatek zinku a vitamínu C
 • Vyprazdňování
  • Prevence zácpy
  • Zhodnotit soběstačnost
 • Hygienická péče
  • Dle aktuálního stavu dopomoc
  • Častá výměna prádla
  • Prevence prochlazení při hygieně
  • Prevence vzniku opruzenin
  • Nutnost odkašlávat a smrkat – dostatek kapesníků
 • Rehabilitace
  • Lehká kondiční cvičení a dechová cvičení (5-10 min asi 5x/den)
 • Odpočinek a spánek
  • Zajistit vlhký a čerstvý vzduch
 • Psychosociální problematika a domácí péče
  • Psychická pohoda
  • Kontakt s rodinou
  • Dostatek informací
  • Dostatečná hydratace
  • Sledovat změny v oblasti sebepéče
  • Zapojení rodiny do péče nemocného


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!