Prvoci – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Koč

 

 

 

Charakteristika :

Živočichové

Samostatná říše

Jednobuněčná eukaryota

živočišná buňka viz otezka č.1

Heterotrofní výživa – organické látky z vnějšího prostředí

Někteří- mixotrofní- Jsou schopni fotosyntézy i heterotrofní výživy  př) krásnoočko

 

Výživa:

Zdroj C  a energie- organické látky

 

Povrch

a) Plazm. membrána – fosfolipidy (dvou vrstva) bílkoviny (přenašeče)

b) Pelikula-pevná plazm. membrána měňavka

c) Schránky- křemičité nebo vápenaté

Mřížovci a dírkonožci

d) Pancíře- štítovci obrněnky

e) Cysty- při nepříznivých podmínkách

 

Pohyb

a)Panožky – vzniká přeléváním měňavka

b)Bičíky – bičíkovci a bičenky

1 či vice bičíku

c)Brvy- krátké na povrchu (když srostou -ciry)

d)Řasinky

e)Undulující membrána- bičík jakoby srostly s tělem

 

Axostyl– organela opory -elastická tyčinka , jen u některých bičenka

 

Příjem potravy

A)Osmóza- průnik vody přes polopropustnou membránu

B)Fagocytóza – příjem pevných části panožkami  v důsledku toho se vytvoří – potravní valkuola

C)Pinocytóza – příjem kapiček panožkami

D)Potravní vakuola -obsahuje enzymy trávení

 

Rozmnožování

A)Nepohlavní

a) pučení – rozdělení DNA , vznikne pupen DNA (kvasinky)

b)dělení – rozdělení DNA a následné dělení buňky

c)schizogonie – 1 buňka se rozděluje na 10 a více jedinců

B) Pohlavní

a) konjugace – Složitý proces (nálevníci): dělení a vzájemná výměna jader dvou jedinců

b) kopulace – trvalé spojení dvou jedinců, kteří představují gamety

 

Trávící organely

a)trávící vakuoly-váček vzniklý v místě pohlcení částice (obsahuje trávicí enzymy)

některé potravní vakuoly při trávení putují po buňce-potravní cyklóza

b)buň. ústa

c)buň. hltan

d)řiť

 

Vylučování

Pulzující (kontraktilní)  vakuola– tvar hvězdy (odvodné kanálky-u nálevníků) nebo jednoduché (měňavky)

Obsahuji kanalky-odvod přebytečné tekutiny ven- kdyby se ji nezbavila praskne

 

Smyslové orgány

a)Stigma- světločibná skvrna – fotocitlivé částečky- pohyb za světlem(fototaxe)- krásnoočko

b)Chemoreceptory-na chem.prostředí

c)brvy a bičíky-hmat

Výskyt

Voda

Půda

Parazité

V těle –neparazitují nevadí nám

Symbionti

SYSTÉM:

Říše : Prvoci

Kmen:

 1. Bičíkovci                                       
 2. Krásnoočka
 3. Kořenonožci
 4. Hlenky
 5. Nádorovky
 6. Paprskovci
 7. Obrněnky
 8. Výtrusivci
 9. Nálevníci

 

Bičíkovci

Společným znakem je jeden nebo více (až několik tisíc) bičíků nebo undulující membrána

kinetoplast : pozměněná mitochondrie

 

Nalézáme je v nejrůznějších prostředích, žijí prakticky všude

Oba typy rozmnožování

Příjem potravy– osmóza,  pinocytóza, vzácně fagocytóza

 

Bičivky

Jsou to jak volně žijící, tak i parazitické jednobuněčné organizmy

-undulující membrane

Trypanosoma spavičná

Hostitel- člověk

Přenašeč: moucha tse-tse (bodalka)

Název onemocnění- Spavá nemoc

Nákaza – šíří se krví

–             Hubnutí,  slábnutí,  malátnost,  koma,  smrt

–             V Africe

 

Trypanosoma brucei (Trypanozoma dobytčí)

Přenašeč- Bodalka

Hostitel- dobytek, antilopy

Název- Nagana

Průběh- dobytek hubne a vymírá

 

Leishmania

Viscerální choroba- postihuje vnitřní orgány

Přenašeč- dvoukřídlí

Hostitel- člověk

Název- leishmanióza

Průběh- kožní projevy,  vředy, poškození vnitřních orgánů

Výskyt- Tropické oblasti

 

Bičenky

-anaerobní prvoci, vetší počet bičíků

 Lamblie střevní

 

2 obrovské přísavky, 2 jádra, 8 bičíků

 

Přenos- kontaminovaná potrava

Hostitel- člověk

Název- Lamblioza

Průběh- přisávají se na buňky tenkého střeva, průjem, křeče, bolest břicha

 

Bičenka poševní

Přenašeč- muž (bez příznaků)

Hostitel- člověk (žena)

Název- Trichomoniáza

Průběh- výtok, zánět, potrat

Brvitky

V těle dřevokazného hmyzu – Trávení celulózy (termiti)

 

Kořenonožci

Charakteristika-proměnlivý tvar těla

Tvoří panožky, někteří schránky (uhličitan vápenatý, oxid křemičitý)

Příjem potravy-chemoheterotrofní,  fagocytóza (vznik potravní vakuoly)

Rozmnožování- Dělením

Měňavky

-tvoří panožky, proměnlivý tvar těla

Výskyt- voda půda

Zástupci -měňavka velká,  půdní ,  zubní

Měňavka úplavičná

Přenos- potrava,  voda, mouchy

Hostitel- člověk (nejčastěji oslabený jinou chorobou)

Název- úplavice měňavková (amoebová dyzenterie)

Průběh onemocnění-zavrtává se do sliznice střeva-  křeče, bolesti břicha,  průjem, dehydratace

Léčba: chemoterapeutika

Negleria fowleri–  v teplé vodě, horečky, u nás nehrozí,

Inkubační doba- 4-5 dní (zánět mozkových plen)

Dírkonošci

Výskyt- moře (většinou u dna)

Stavba těla- schránky (jako ulita) velmi malé, když umřou, schránky klesnou na dno- tvoří se vápencové bahno

 

Mřížovci

Stavba těla- schránky – když umřou – radiolariové bahno

Výskyt  – moře

 

Krytenky-  schránky, nitkovité panožky

Výskyt- edafon (půdní společenstvo), sladká vod,  mech

Zástupci –Štítovka

Rozlitka hruškovitá- schránka jako hruška z písku

 

Výtrusovci

Endoparazit

Sporozoid: na špičce: apikální komplex (systém organel sloužících k přichycení na tkáně či buňky hostitele)

Složitý vývojový cyklus – prvok do těla – sporozoid-odčerpává živiny  – roste –schizogonie –rozpad na 10 a více jedinců

Tito jedinci –pohlavní: splynou- zygota- přeměna na sporu (klidové stadium)

Ve spoře se dělení tvoří sporozoidy

Střídání pohlavní a nepohlavní generace

Hromadinky

Charakteristika- parazite trávicího traktu

Hostitel – bezobratlí

Krvinkovky

Charakteristiky- napadají erytrocyty

Zimnička (Plasmodium)

 

Přenašeč- komár rodu Angeles (přenos ze slinných žláz při sání)

Hostitel- člověk

Název – malárie

Napadají játra a krvinky (stravují hemoglobin-pak jejich prasknutí)-produkují metabolity-zvýšení horeček v určitých cyklech

Způsob nákazy- teploty schvácenost

komár nasává pohlavní stadia s krví člověka

v těle komára-spojení gamet-zygota-spora

sporozoidy-do slinných žláz komára- se slinami komára- do člověka-zde napadají krvinky

Horečky se střídají

a)Terciální- co 3 dny

b) Kvartální – co 4

c) Tropika- každý den

 

Kokcidie

napadají střeva, ledviny, játra obratlovců

Kokcidie Jaterní

Přenašeč- Potrava

Hostitel- zajíc, králík

Název- Kokcidióza

Nákaza- zasahuje játra a žlučovody (bělavé skvrny) ,  králík skleslý , tečou mu oči

 

Toxoplazma gondii

parazituje na bílých krvinkách

Onemocnění : toxoplazmóza

Přenos:  ze zvířat (koček) na člověka, konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa

žije v jejich zažívacím traktu, způsobuje nemoc toxoplazmózu

projevuje se:

 1. teploty, zduření mízních uzlin, bolesti kloubů a svalů (jako při chřipce)
 2. velice nebezpečná pro těhotné ženy – může dojít poškození plodu (hydrocefalus, poškození nervového systému, oční poruchy)

 

Nálevníci

povrch pokrytý brvami, patří mezi nejsložitější prvoky

má buněčná ústka, buněčný hltan a buněčnou řiť

obsahuje pulzující vakuoly ( kontraktilní)-  vylučování tekutin

Potravní vakuola- příjem potravy- trávení, enzymy

má 2 jádra (jaderný dimorfismus)

   větší = makronukleus (vegetativní)

menší = mikronuklaus (rozmnožovací funkce)

Povrch- pelikula brvy

Rozmnožování – konjugace

Bachořci – v bachoru u přežvýkavců (část žaludku), pomáhají jim štěpit celulózu

Rournatky

Trepka-  ve vodě k životu potřebuje org. Látky

Kožovec rybí – Parazit ryb

Lezounek– brvy

Mrskavci

Vířenka– tvar trychtýře

Krásnoočka

sladkovodní prvoci, ve stojatých vodách s různým stupněm znečištění a výživy

tvoří zelený povlak na dně a na povrchu vod

obsahují chloroplasty (chlorofyl a+b), některé bez chloroplastů

odpočívající stadia : nepohyblivé buňky  žijící ve slizu

pohyblivá stádia: 2 bičíky + vchlípená dutina (z ní vyčnívají bičíky)

 

Autotrofní (sami vyrábí živiny), heterotrofní  i mixotrofní výživa

jejich povrch kryje pelikula (spirální proteinové proužky- tvarové změny buňky)

stigma ,která reaguje na světlo (má červenou barvu)

 

Obrněnky

Většinou jsou to mořští i sladkovodní bičíkovci

velké množství specifických rysů – mají pancíř

podstatná složka mořského planktonu, ale vyskytují se i ve sladkých vodách.

mnohé druhy jsou velmi toxické (vliv na populace ryb, konzumace

mixotrofní

Zástupci

 1. Svítilka- způsobuje světélkování mořské vody
 2. Trojrožec- sladké vody

Paprskovci

vytvářejí si panožku s vnitřním osním vláknem

jsou to predátoři, sladkovodní nebo mořští, loví bakterie nebo jiné prvoky

a)slunivky

v rašeliništích, mají kulovité tělo, ukryti ve schránce z oxidu křemičitého nebo chitinu

ze schránky vystupují tenké panožky

Nádorovky

parazitické organismy (vysoce specializované)

napadají buňky řas nebo cévnatých rostlin

napadají kořenové buňky, vznikají nádorovité kořeny (kapusta, zelí,…)

ve zvětšených buňkách nádorů-odpočívající výtrusy- po rozpadu napadeného pletiva-výtrusy do půdy-přezimují- zoospory (napadají kořenové vlásky hostitele)

zástupce: Nádorovka kapustová

Hlenky

prvoci houbovitého charakteru

rozmnožují se:dělením

živý se:

 1. bakteriemi
 2. saprofyticky (odumřelými organismy)

vyskytují se jednotlivě nebo vytvářejí shluky

kdysi patřili mezi houby

nemají buněčnou stěnu, mají plazmodium

heterotrofní výživa

výskyt: tlející dřevo, listí, odumřelé lodyhy bylin, pařezy

Zástupci- Vlčí mléko (pařezy)

                Slizovka -bochnikove útvary -kolonie

Další podobné materiály na webu: