Evoluce orgánových soustav živočichů – nervová soustava

biologie

 

   Otázka: Evoluce orgánových soustav živočichů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): noupka24

 

 

Přehled evoluce orgánových soustav živočichů

 

NERVOVÁ SOUSTAVA (vznik z ektodermu)

Nervové řízení diblastik

 • živočišné houby
  • síť neurofibril (nervová vlákna) – při podráždění se stahují
  • funguje krátkodobě na krátkou vzdálenost
 • žahavci a žabernatky
  • hustá síť multipolárních neuronů – NS rozptýlená, difuzní
  • šíření vzruchů je poměrně pomalé (4-15 cm/s) (u člověka desítky až stovky / s)

 

Nervové soustavy triblastik

 • souvisí se vznikem bilaterální souměrnosti těla a cefalizací (koncentrace zauzlin do hlavové části)
 • párové nervové pruhy (->redukce) a ganglia

 

ploštěnci

 • provazcovitá NS
 • párová hlavová zauzlina
 • 1-4 páry podélných pruhů
 • oči – rozezná světlo a tmu (stín)

 

kroužkovci

 • žebříčkovitá NS
 • párová ganglia jsou příčně spojena
 • nadřazeným centrem je nadhltanová zauzlina

 

členovci

 • nejvyšší stupeň rozvoje
 • nadhltanová zauzlina je řídícím centrem – instinkty
 • podhltanová zauzlina – řízení ústního otvoru
 • ganglia hrudních článků
 • další zauzliny -> řídí pohyb

 

měkkýši

 • 5 párů ganglií ovládajících hlavní tělní oblasti
  • cerebrální
  • bukální – pohyb raduly – při příjmu potravy
  • pedální – pohyb svaloviny nohy
  • viscerální – útrobní vak
  • pleurální – inervace pláště, dýchacích orgánů

 

hlavonožci

 • koncentrace neuronů nejvyšší ze všech bezobratlých
 • schopnost učení – využívají jiné předměty pro svou potřebu
 • tlustá nervová vlákna
 • každé chapadlo je inervováno vlastní uzlinou
 • slepá vývojová linie (mohly by to dotáhnout daleko)

 

trubicovitá NS

strunatci

 • na hřbetní straně zárodku vzniká neurální ploténka

 

pláštěnci

 • nervová trubice zachována pouze u larev salp a sumek (u dospělců vršenek zachována)
 • NT je neblíže k vnějšku (chorda je pod ní)

 

Bezlebeční

 • NT prochází celým tělem, rozšířena v mozkový váček

 

Obratlovci

 • přední část trubice se vychlípí ve 3 váčky
  • přední (čich) – koncový mozek (hemisféry), mezimozek
  • střední (zrak) – střední mozek
  • zadní (poloha a rovnováha) – mozeček, prodloužená mícha, Varolův most

 

kruhoústí

 • jednoduchý mozek s dobře vyvinutým koncovým mozkem (náznak hemisfér) krytý vazivovou blánou
 • čichový kyj (chemoreceptory)
 • střední mozek – dobře vyvinuté tectum (strop středního mozku), ústředí smyslů
 • mihule: pineální (epifýza) a parapineální orgán

 

paryby a ryby

 • dominantní částí koncového mozku – čichové centrum, hemisféry jsou nepatrné
 • rozvoj mozečku – kontroluje držení těla a rovnováhu
 • u žraloků je ve středním mozku nápadné zrakové centrum – tectum
 • u většiny ryb je přítomna epifýza u některých i pozůstatek parapineálního orgánu

 

obojživelníci

 • nejvyvinutější čichové laloky
 • rozvoj hemisfér koncového mozku
 • šedá hmota je z valné většiny uvnitř hemisfér
 • zrakové laloky středního mozku
 • mozeček je malý – horší koordinace, pohyb
 • mozek je již obalen dvěma mozkovými plenami

 

plazi

 • obrovský rozvoj mozkových hemisfér a mozečku, objevuje se neokortex
 • vyvíjí se hypothalamus a thalamus
 • na středním mozku vznikají sluchové laloky
 • někteří ještěři mají parietální oko (temenní, primitivní světlorozpoznávající orgán)

 

ptáci

 • rozvoj hemisfér koncového mozku – sluchová a zraková centra
 • velké zrakové centrum je v tectu
 • pro koordinaci pohybu při letu – rozvoj mozečku
 • čichové centrum redukované

 

savci

 • 3 mozkové pleny
 • koncový mozek – smyslová centra, neokortex


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!