Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): JD

 

 

 

 

A) VÝVOJOVÉ TYPY ROSTLINNÉHO TĚLA, ROSTLINNÁ PLETIVA

Thallus

·         Stélka, která může být jedno i mnohobuněčná

·         Nejsložitější je stélka mechorostů- pletivná

·         Nemá vodivá pletiva ani tělo rozlišeno na orgány

·         Je tvořena především z parenchymu a mezenchymu

Cormus

·         Tělo, které je vždy mnohobuněčné

·         Obsahuje všechny typy pletiv

·         Rozlišeno na orgány:

o   Vegetativní (vyživovací) orgány- radix (kořen), caulon (stonek), fylon (list)

o   Generativní (rozmnožovací) orgány- flos (květ), fructus (plod), senen

Rostlinná pletiva

·         Studuje je histologie

·         Je to soubor buněk stejného tvaru, původu a funkce, mají stejnou funkci jako tkáně u živočichů

·         Dělení

o   Podle způsobu vzniku

§  Pletiva pravá- vznikly opakovaným dělením buněk, tedy meiózou nebo mitózou

§  Pletiva nepravá- vznikají druhotným seskupením buněk a je to především pseudoparenchym a plektenchym u hub a lišejníků

o   Podle schopnosti dělení

§  Pletiva dělivá (meristematická)

·         Mají trvale nebo dočasně zachovánu schopnost dělení

·         Prvotní (primární) meristém- je ve vegetačních vrcholech kořenů, stonků i listů

·         Druhotné (sekundární) meristémy- vznikl obnovením dělivé funkce trvalých pletiv- kambium, felogen

§  Pletiva trvalá

·         Funkčně rozlišené buňky, které ztratily schopnost dělení

o   Podle tvaru buněk

§  Parenchym

·         Palisádový parenchym- list- protáhlé buňky naplněné chloroplastem

·         Intraceluláry pro vodu

·         Mezenchym- dřeň kořene a stonku

§  Kolenchym

·         Ztloustlý v rozích

·         Řapík a stonek

§  Sklerenchym

·         Plasmodesmata a lumen

·         Rovnoměrně ztloustlý

§  Aerenchym

·         Buňky hvězdicovitého tvaru

·         Typické pro vodní rostliny

·         Trojúhelníkové celuláry

o   Podle funkce

§  Pletiva krycí

·         Pokrývají povrch orgánů- chrání rostliny před vnějšími vlivy a poškozením

·         Pokožka

o   Pokožka nadzemních orgánů- epidermis

o   Pokožka kořene- rhizodermis

o   Je tvořena jednou vrstvou buněk, které k sobě těsně přiléhají a neobsahují chloroplast

·         Kutikula

o   Je pouze na nadzemních orgánech rostliny

o   Tvořena kutinem- voskovitá vrstva, která chrání rostlinu před vysycháním, tloušťka závisí na druhu rostliny, nejlépe můžeme kutikulu pozorovat u kaktusů

·         Trichomy (chlupy)

o   Mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné a mají rozmanitý tvar

o   Krycí trichomy

§  Slouží k ochraně

§  Mají hvězdicovitý tvar

§  Papily (růže)

o   Žláznaté trichomy

§  Slouží k vyměšování látek- éterické oleje

§   Meduňka, oregano

o   Žahavé trichomy

§  Odlomením koncové části vede k uvolnění pálivé tekutiny (kopřiva)

·         Borka

o   Druhotná kůra na povrchu

·         Korek

o   Druhotné krycí pletivo

o   Pokožka se trhá a je nahrazována mnohovrstevným korkovým pletivem

o   Buňky odumírají a postupně jsou vyplněny vzduchem

§  Pletiva provětrávací

·         Umožňují výměnu plynných látek při fotosyntéze a dýchání

·         Zprostředkovávají spojení rostlinných pletiv s okolím

·         Důležitá funkce intracelulár, které prostupují celé tělo

·         Průduchy (stomata)

o   Na listech, mladých zelených stoncích nejvyšších rostlin

o   Dvouděložné na spodní straně listu

o   Jednoděložné na obou stranách listu

o   Vodní na svrchní straně listu

·         Lenticely

o   Protrhnou původní pokožku

o   Větší než průduchy (makroskopické)

o   Na kmeni břízy a na větvích černého bezu

o   Na zimu se uzavírají vrstvou zkorkovatělých buněk, ale v létě jsou trvale otevřeny

o   Pletiva vodivá

§  Umožňují transport vody a v ní nerozpuštěných látek

§  Dřevo (xylém)

·         Vede transpirační proud- od kořene k listu

·         Proud vedou cévy a cévice

o   Cévy (tracheje)- krytosemenné rostliny

o   Cévice (tracheidy)- nahosemenné rostliny

o   Mnohou fungovat i více let

o   Tvořeny parenchymem a sklerenchymem

§  Lýko (floém)

·         Vede asimilační proud- od listů ke kořeni

·         Proud vedou sítkovice, které se po jednom vegetačním období ucpou kalozou (polysacharid)

·         Fungují jako živé

§  Typy cévních svazků

·         Soustředné

o   Hadrocentrické (dřevostředné)

o   Leptocentrické (lýkostředné)

o   Kapradiny, plavuně (prvohorní)

·         Bočné

o   Kolatelární- dvouděložné

o   Bikolatelární- jednoděložné

·         Paprsčité (radiální)

o   Příčný průřez kořenem

o   Zpevňovací pletiva

§  Sklerenchym, kolenchym

o   Základní

§  Vyměšovací, nektaria, mléčnice, chlorenchym

 

B) VEGETATIVNÍ ROSTLINNÉ ORGÁNY

·         Kořen

o   Podzemní orgán

o   Funkce: nasávací, vodivá, mechanická, syntetická

o   Postrádá kutikulu, průduchy a fotosyntetická barviva

o   Založen již v zárodku semen

o   Modifikace

§  Haustoria (jmelí)

§  Kořenové hlízy (orsej)

§  Bulvy (řepa, celer)

§  Vzdušné kořeny

§  Příčepivé kořeny (břečťan)

·         Stonek

o   Nadzemní orgán cévnatých rostlin

o   Spojení mezi kořeny a listy

o   Optimální poloha

o   Vodivá a mechanická pletiva

o   Lodyha, stvol, stéblo

o   Nody- místo přisedání listu ke stonku

o   Internodia- články

o   Větvení stonku

§  Vidličnaté

·         Vzrostný vrchol se rozdělí na 2 (jmelí)

·         Hroznovité- postraní větve nepřerůstají hlavní stonek (smrk, borovice)

·         Vrcholičnaté  postraní větve mají převahu nad hlavním stonkem (jabloň)

o   Metamorfózy

§  Brachyblast

§  Kolce (stonkové trny)

§  Oddenky (sasanka, kosatec)

§  Šlahouny

§  Oddenkové hlízy

§  Stonkové hlízy (kedlubna)

§  Stonkové úponky (vinná réva)

·         List

o   Postraní zelený orgán cévnatých rostlin, omezeného vzrůstu

o   Fotosyntéza, transpirace

o   Skladba- čepel, řapík, palisty

o   Souměrnost listů

§  Souměrné (lípa)

§  Nesouměrné (jilm)

§  Různolistost (topol)

o   Listy jednoduché nebo složené

§  Složené jsou buď licho nebo sudozpeřené

o   Postavení listu na stonku

§  Střídavé

§  Vstřícné

§  Přeslenité

§  Křižmostojné

o   Metamorfózy

§  Jehlice

§  Zdužnatěly list (cibule)

§   Listový úponek (hrách)

§  Trny

Další podobné materiály na webu: