Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva

 

Otázka:  Vývojové typy rostlinného těla, rostlinná pletiva

Předmět: Biologie

Přidal(a): JD

 

A) VÝVOJOVÉ TYPY ROSTLINNÉHO TĚLA, ROSTLINNÁ PLETIVA

Thallus

 • Stélka, která může být jedno i mnohobuněčná
 • Nejsložitější je stélka mechorostů- pletivná
 • Nemá vodivá pletiva ani tělo rozlišeno na orgány
 • Je tvořena především z parenchymu a mezenchymu

Cormus

 • Tělo, které je vždy mnohobuněčné
 • Obsahuje všechny typy pletiv
 • Rozlišeno na orgány:
  • Vegetativní (vyživovací) orgány- radix (kořen), caulon (stonek), fylon (list)
  • Generativní (rozmnožovací) orgány- flos (květ), fructus (plod), senen

 

Rostlinná pletiva

 • Studuje je histologie
 • Je to soubor buněk stejného tvaru, původu a funkce, mají stejnou funkci jako tkáně u živočichů

Dělení

 • Podle způsobu vzniku
  • Pletiva pravá- vznikly opakovaným dělením buněk, tedy meiózou nebo mitózou
  • Pletiva nepravá- vznikají druhotným seskupením buněk a je to především pseudoparenchym a plektenchym u hub a lišejníků
 • Podle schopnosti dělení
  • Pletiva dělivá (meristematická)
   • Mají trvale nebo dočasně zachovánu schopnost dělení
   • Prvotní (primární) meristém- je ve vegetačních vrcholech kořenů, stonků i listů
   • Druhotné (sekundární) meristémy- vznikl obnovením dělivé funkce trvalých pletiv- kambium, felogen
  • Pletiva trvalá
   • Funkčně rozlišené buňky, které ztratily schopnost dělení
 • Podle tvaru buněk
  • Parenchym
   • Palisádový parenchym- list- protáhlé buňky naplněné chloroplastem
   • Intraceluláry pro vodu
   • Mezenchym- dřeň kořene a stonku
  • Kolenchym
   • Ztloustlý v rozích
   • Řapík a stonek
  • Sklerenchym
   • Plasmodesmata a lumen
   • Rovnoměrně ztloustlý
  • Aerenchym
   • Buňky hvězdicovitého tvaru
   • Typické pro vodní rostliny
   • Trojúhelníkové celuláry
 • Podle funkce
  • Pletiva krycí
   • Pokrývají povrch orgánů- chrání rostliny před vnějšími vlivy a poškozením
   • Pokožka
    • Pokožka nadzemních orgánů- epidermis
    • Pokožka kořene- rhizodermis
    • Je tvořena jednou vrstvou buněk, které k sobě těsně přiléhají a neobsahují chloroplast
   • Kutikula
    • Je pouze na nadzemních orgánech rostliny
    • Tvořena kutinem- voskovitá vrstva, která chrání rostlinu před vysycháním, tloušťka závisí na druhu rostliny, nejlépe můžeme kutikulu pozorovat u kaktusů
   • Trichomy (chlupy)
    • Mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné a mají rozmanitý tvar
    • Krycí trichomy
     • Slouží k ochraně
     • Mají hvězdicovitý tvar
     • Papily (růže)
    • Žláznaté trichomy
     • Slouží k vyměšování látek- éterické oleje
     • Meduňka, oregano
    • Žahavé trichomy
     • Odlomením koncové části vede k uvolnění pálivé tekutiny (kopřiva)
   • Borka
    • Druhotná kůra na povrchu
   • Korek
    • Druhotné krycí pletivo
    • Pokožka se trhá a je nahrazována mnohovrstevným korkovým pletivem
    • Buňky odumírají a postupně jsou vyplněny vzduchem
  • Pletiva provětrávací
   • Umožňují výměnu plynných látek při fotosyntéze a dýchání
   • Zprostředkovávají spojení rostlinných pletiv s okolím
   • Důležitá funkce intracelulár, které prostupují celé tělo
   • Průduchy (stomata)
    • Na listech, mladých zelených stoncích nejvyšších rostlin
    • Dvouděložné na spodní straně listu
    • Jednoděložné na obou stranách listu
    • Vodní na svrchní straně listu
   • Lenticely
    • Protrhnou původní pokožku
    • Větší než průduchy (makroskopické)
    • Na kmeni břízy a na větvích černého bezu
    • Na zimu se uzavírají vrstvou zkorkovatělých buněk, ale v létě jsou trvale otevřeny
  • Pletiva vodivá
   • Umožňují transport vody a v ní nerozpuštěných látek
   • Dřevo (xylém)
    • Vede transpirační proud- od kořene k listu
    • Proud vedou cévy a cévice
     • Cévy (tracheje)- krytosemenné rostliny
     • Cévice (tracheidy)- nahosemenné rostliny
     • Mnohou fungovat i více let
     • Tvořeny parenchymem a sklerenchymem
   • Lýko (floém)
    • Vede asimilační proud- od listů ke kořeni
    • Proud vedou sítkovice, které se po jednom vegetačním období ucpou kalozou (polysacharid)
    • Fungují jako živé
   • Typy cévních svazků
    • Soustředné
     • Hadrocentrické (dřevostředné)
     • Leptocentrické (lýkostředné)
     • Kapradiny, plavuně (prvohorní)
    • Bočné
     • Kolatelární- dvouděložné
     • Bikolatelární- jednoděložné
    • Paprsčité (radiální)
     • Příčný průřez kořenem
  • Zpevňovací pletiva
   • Sklerenchym, kolenchym
  • Základní
   • Vyměšovací, nektaria, mléčnice, chlorenchym

 

B) VEGETATIVNÍ ROSTLINNÉ ORGÁNY

Kořen

 • Podzemní orgán
 • Funkce: nasávací, vodivá, mechanická, syntetická
 • Postrádá kutikulu, průduchy a fotosyntetická barviva
 • Založen již v zárodku semen
 • Modifikace
  • Haustoria (jmelí)
  • Kořenové hlízy (orsej)
  • Bulvy (řepa, celer)
  • Vzdušné kořeny
  • Příčepivé kořeny (břečťan)

 

Stonek

 • Nadzemní orgán cévnatých rostlin
 • Spojení mezi kořeny a listy
 • Optimální poloha
 • Vodivá a mechanická pletiva
 • Lodyha, stvol, stéblo
 • Nody- místo přisedání listu ke stonku
 • Internodia- články
 • Větvení stonku
  • Vidličnaté
   • Vzrostný vrchol se rozdělí na 2 (jmelí)
   • Hroznovité- postranní větve nepřerůstají hlavní stonek (smrk, borovice)
   • Vrcholičnaté  postranní větve mají převahu nad hlavním stonkem (jabloň)
 • Metamorfózy
  • Brachyblast
  • Kolce (stonkové trny)
  • Oddenky (sasanka, kosatec)
  • Šlahouny
  • Oddenkové hlízy
  • Stonkové hlízy (kedlubna)
  • Stonkové úponky (vinná réva)

 

List

 • Postranní zelený orgán cévnatých rostlin, omezeného vzrůstu
 • Fotosyntéza, transpirace
 • Skladba- čepel, řapík, palisty
 • Souměrnost listů
  • Souměrné (lípa)
  • Nesouměrné (jilm)
  • Různolistost (topol)
 • Listy jednoduché nebo složené
  • Složené jsou buď licho nebo sudozpeřené
 • Postavení listu na stonku
  • Střídavé
  • Vstřícné
  • Přeslenité
  • Křižmostojné
 • Metamorfózy
  • Jehlice
  • Zdužnatěly list (cibule)
  • Listový úponek (hrách)
  • Trny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!