Klepítkatci a korýši – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Klepítkatci a korýši (členovci)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Adri

 

 

Klepítkatci a korýši (členovci)

 • nejpočetnější skupina živočichů
 • heteronomní segmentace (nestejnoměrně článkované tělo) – liší se tvrem i velikostí a neobsahují stejné orgány, články často srůstají ve větší celky
 • tělo se skládá z hlavy, hrudi a zadečku (někdy hruď splývá s hlavou = hlavohruď)
 • z těla vybíhají článkované výběžky – končetiny, někdy tykadla, makadla a jiné orgány

 

 • pokožka s kutikulou vyztužená chitinem a vytváří silný chitinový krunýř = exoskelet
  • krunýř slouží k ochraně těla i jako opora těla
  • při svlékání krunýře členovci rostou (krunýř jim růst neumožňuje) – využity dva hormony: svlékací – ekdyzon
   juvenilní – neotenin

 

 • pohyb zajišťují svaly, které se zevnitř upínají na vnější kostru – rychlý a pružný pohyb

 

 • trávicí soustava:
  • trávicí soustava je rozdělena do nněkolik úseků
  • vyvinuty trávicí žlazy
  • u ústního otvoru přeměněné končetiny -> ústní ústrojí (u hmyzu dokonalé)
   • základní typ kousací
   • odvozené – sací (motýli)
   • lízací (včely
   • bodavě sací (komáři)
  • suchozemnští mají slinné žlázy pro příjem suché potravy
  • zárodky členovců coelomové váčky -> přemění se na nečleněnou druhotnou dutinu tělní = mixocoel

 

 • dýchací soustava:
  • mohou mít všechny tři typy:
   • žábry: u korýšů (také u trilobitů a hrotnaců)
   • plíce (plicní vaky): u pavoukovců)
   • vzdušnice: hustě rozvětvené chitinové trubičky (zasahují do všech částí těla)
    • otvory na zadečku nasávají vzduch a rozvádějího přímo k jednotlivým orgánů
    • u tohoto dýchacího orgánu se tělní tekutina nepodílí na transportu dýchacích plynů
    • hlavně u hmyzu, ale také u stonožek a mnohonožek
    • (výjimečně i povrchem těla)
   • vylučovací soustava: dva typy:
    • metanefridie – ústí na hlavě, vodní členovci (korýši)
     • liší se od kroužkovců – zajišťují lepší udržování vody (nálevky uzavřeny drobnými váčky coelomového původu)
    • malpighiho žlázy (trubice) – trubicové žlazy, ustí do střeva
     • nasávají hemolymfu, do těla se vracejí užitečné látky a odpadní látky odtékají do střeva (šetři to vodu- přežití v suchém prostředí)
     • pavoukovci, stonožkovci a hmyz
    • nervová soustava:
     • gangliová, žebříčková, umístěna v břišní části těla
     • centrum – tříčlenné mozkové ganglium
     • nestejně velké uzliny
    • smysly:
     • tykadla (čichová a hmatová funkce) nebo makadla (chuťová funkce)
     • oči
      • jednoduché očka (princip jamkovitého oka)
      • především složené oči – tvořené z několika set základních funkčních jednotek = omatidií (facet) – obraz se skládá až ve zrakovém laloku nervového centra (mozaikový obraz)
     • smyslové brvy (senzily) – funkce mechanických, chemických, tlakových nebo tepelných čidel
    • cévní soustava:
     • otevřená, tělní tekutina je hemolymfa
     • centrum- trubicové hřbetní srdce s bočními párovými otvůrky (ostiemi)
      • pumpuje hemolymfu ze zadní části těla dopředu směrem k hlavě
     • rozmnožování:
      • pohlavní
      • gonochoristé
      • nepřímý vývoj
      • pohlavní dvojtvárnost
     • význam:
      • opilování rostlin
      • potrava (i pro člověka)
      • produkce medu, vosku, hedvábí
      • podíl na tvorbě půd
      • bioindikátory znečištěných vod
      • ektoparazité
      • přenašeči chorob

 

Podkmen: KLEPÍTKATCI

 • tělo = hlavohruď a zadeček
 • hlavohruď nese 6 párů končetin
  • první pár – přeměněn na ústní orgány, podoba klepítek, drápků nebo bodců = klepítka – chelicery
  • druhý pár = makadla – smyslová funkce, slouží k lovu potravy
  • zbylé 4 páry mají funkci kráčivých nohou
 • gonochoristé

 

            Třída: HROTNATCI

 • žili na zemi už s trilobity
 • dodnes žijí ostrorepi (jinak vyhynulí)
  • tvarem připomínají trilobity
  • hlavohruď a zadeček kryty velkými štíty
  • poslední článek zadečku = dlouhý plochý hrot
  • oči jednoduché i složené
  • drobné klepítkovité chelicery
  • 5 párů nohou (4 zakončeny klepety)
  • nohy zadečku přeměněny na lístkové útvary a nesou žábry
  • mořští

 

            Třída: PAVOUKOVCI

 • převážně suchozemští
 • jednoduché oči
 • hlavohruď nese:
  • pár chalice
  • pár makable
  • 4 páry kráčivých nohou
 • z žaber vyvinuty plicní vaky a vzdušnice

 

                        Řád: Štíři

 • nejpůvodnější pavoukovci
 • na hlavohrudi a zadečku lze rozlišit jednotlivé články
 • chelicery i makadla jsou ukončeny klepítkem
 • na přední částu zadečku vyúsťuje pohlavbí otvor a otvory 4 párů plicních vaků
 • zadní část zadečku je úzká, trubicová a zakončena jeovatým hrotem
 • žijí v suchých oblastech tropů a subtropů
 • noční dravci – loví hmyz (usmrcení vbodnutí jedovatého hrotu nebo klepety makadel)
 • některé druhy ohrožují člověka
 • odolní proti vlastnímu jedu
 • páření – tzv. zásnubní tance (samci uchopují samice a zdánlivě s nimi smýkají – spermie do pohlavních cest samice)
 • jsou vejcoživorodí nebo živorodí
 • samice pečují o mláďata (nosí je na hřbetě až do prvního svlékání)
 • zástupci:
  • štír středomořský
  • veleštír obrovský

 

                        Řád: Štírci

 • drobní živočichové
 • žijí na našem uzemí
 • mají drobné klepítkovité chelicery
 • makadla zakončena klepety – jedové žlazy
 • zadeček článkovaný a široce oválný
 • dýchají vzdušnicemi
 • žijí pod kůrou, v dutinách stromů – ve vlhčím prostředí
 • loví drobný hmyz
 • zástupci:
  • štírek obecný

 

                        Řád: Pavouci

 • žijí naprosto všude (ano i ve vzduchu)
 • hlavohruď spojena se zadečkem úzkou stopkou
 • chelicery – podoba mohutných dvoučlenných drápků – jedovatá žláza
 • makadla se podobají kráčivým nohám (kratší)
 • orientace předevsím hmatem
 • 8 nebo 6 jednoduchých očí
 • na břišní straně zadečku
  • vyúsťují zde 2 páry dýchacích orgánů, pohlavní a anální otvor
  • leží zde snovací bradavky – vyústění snovacích žláz
   • produkují pevné pavoučí vlákno
  • dravci – hmyz a jiné drobné živočichy
  • loví na zemi, pavučinovými sítěmi, přepadávají ze zálohy nebo skokem
  • živočicha usmrcují jedem svých chelicer, poté do něj vpraví trávicí šťávy – ztekutí a natráví tkáně kořisti = mimotělní trávení
  • pavučinová síť slouží mimo chycení kořisti i jako úkryt nebo doupě, nebo jako přemisťování
  • páření – tzv. zásnubní chování – samice větší (pohlavní dimorfismus), někdy samce usmrtí a sní
   • před pářením dá samec svůj spermatofor (shluk spermií) do orgánu na makadlech
   • při páření vsouvají spermatofor do pohlavního otvoru samice pomocí makadel
   • samice vytvoří kokon – upevní na rostliny, do úkrytů nebo nosí na těle
   • pečují o mláďata – chrání, někteří i obstarávají potravu (slíďáci je nosí na zádech)
  • význam: hubí škodlivý hmyz, který ničí rostliny
  • zástupci:
   • křižáci
    • výrazná kresba na oválném zadečku
    • robustní
    • dvourozměrná kruhová síť
   • poutníci
    • vodorovné sítě s trubicovitým úkrytem
    • žijí s člověkem
   • snovačky
    • trojrozměrné sítě
    • podobní křižákům (rozdíl zadečky samiček)
    • tropické snovačky jedovatě (snovačka jedovatá = černá vdova)
   • vodouchovití
    • žijí ve vodě
    • vzduch nabírají na hladině do hustého ochlupení těla
   • slíďáci
    • nestaví sítě
    • kokon připevněný pod zadečkem
   • běžníci
    • nestaví sítě
    • podobní krabům
    • mláďata – pavoučci babího léta
   • skákavky
    • štíhlé tělo a krátké nohy
    • dobře rozvinuté zrakové schopnosti
    • kořist přepadávají skokem
   • sklípkani
    • žijí v zemních doupatech
    • nemají nebezpečný jed
    • mohutné silné chelicery
    • žijí v tropech a subtropech
    • živí se drobnějšími ještěrkami, žábami a ptáky

 

            Řád: Sekáči

 • hlavohruď a zadeček tvoří jeden souvislý celek
 • zadeček zřetelně článkovaný
 • nemají jedové žlázy, nemají snovací žlázy (netvoří pavučiny)
 • dlouhé tenké nohy
 • žijí mezi bylinkami, v opadance, pod kameny, někteří i u lidí
 • loví drobný hmyz a roztoče
 • zástupce:
  • sekáč domácí

 

            Řád: Roztoči

 • miniaturní velikost
 • tělo má 2 základní celky:
  • krátká hlava. nese bodcovité sblížené chelicery a makadla
  • hrudní články srůstají v jeden velký útvar – nese nohy
 • dychají vzdušnicemi nebo celým povrchem těla
 • tři páry nohou
 • jsou paraziti živočichů i rostlin
 • dravci (součástí edafonu, podílejí se na rozkladu organických zbatků v půdě)
 • zástupci:
  • klíšťatovitý
   • živí se krví obratlovců
   • klíště obecné
    • cizopasí u plazů, ptáků, savců i člověka
    • přenáši viry – klíšťová encefalitida
    • bakterie – boreliéza
   • zákožkovití
    • žijí v lidské pokožce
    • svrab – onemocnění kožní (vyvrtávají chodbičky)
   • trudníkovití
    • v mazovích žlázách savců
    • mohou se spolupodílet na vzniku trudoviny kůže
   • čmelík kuří
    • cizopasí na slepicích
   • kleštík včelí
    • cizopasí na včelách
    • vyžaduje likvidaci spálením
   • vodule
    • žijí ve vodě
    • dravci, býložravci
   • svilušky a vlnovníci
    • cizopasí na rostlinách

 

Podkmen: ŽABERNATÍ

 • vodní
 • 2 páry tykadel
 • dýchání žabrami

 

            Třída: KORÝŠI

 • tělo kryto krunýřem z chitinu a vápenatých solí
 • většinou se jejich těla skládají z hlavohrudi, volné články hrudi a zadečku – rozeklané končetiny
  • na hlavě – 2 páry tykadel (se smyslovými orgány), pár kusadel (mandibuly), 2 páry čelistí (maxily)
  • na hrudi – některé končetiny přeměněny v čelistní nožky (k přijmu potravy), ostatní k pohybu
  • na zadečku – pohyb, dýchání, někteří k rozmnožování
 • počet tělních článků se různí
 • kutikula protažena v záhyb krunýře nebo dvouchlopňové skořápky
 • složené i jednoduché oči
 • dvouvětevná končetina – u hrudních nohou plovoucích druhů, někdy na tykadlech
 • nohy zadečku mohou být přeměněné v lístkové útvary nebo úplně chybí
 • dýchají žábrami, někteří celým povrchem těla
 • gonochoristé, u některých dochází k partenogenezi = kladení a vývoj neoplozených vajíček (poze samičky se líhnou)
 • nepřímý vývoj – larva nauplius, vývoj přímý u raků

 

PERLOOČKY

 • důležitá skožka planktonu
 • bočně zploštělé tělo kryté úřehnutým krunýřem
 • první pár tykadel má smyslovou funkci
 • druhý pár umožňuje pohybovat se ve vodě
 • váčlovité srdce
 • rozmnožování partenogenezí a pohlavní rozmnožování
 • zástupci:
  • hrotnatky
  • nosatičky

 

KLANONOŽCI (BUCHANKY)

 • vejčitá a kapkovitá hlavohruď, štíhlý zadeček zakončený vidličnatým článkem
 • 3- 6 jednoduchých očí (naupliové oko)
 • dýchací orgány chybí
 • oběhová soustava redukovaná nebo chybí
 • některé dravé, mohou být mezihostiteli larev motolic a tasemnic
 • zástupci:
  • vznášivky – na zadečku jeden vaječný vak
  • buchanky – dva vaky

 

 • paraziti:
  • příchytky
  • kapřivky
 • beruška vodní
  • nemá krunýř, páry hrudních nohou stejně velkí, články zadečku srostlé
 • stínky
  • dýchají váčkovitými vzdušnicovytými plícemi
  • žijí na vlhkých místech pod kameny, padlými kmeny, v lidském obydlí
  • živí se rostlinnými zbytky
 • blešivci
  • bočně zploštělí
  • na zadečku různé typy noh

 

RAKOVCI

 • mohutný krunýř
 • oči na stopkách
 • za ústními orgány čelistní nožky
 • první pár kráčivých nohou s klepety
 • dlouhý zadeček zakončen ploutvičkou
 • samice si vajíčka nosí na zadečku
 • žijí pod břehy v dírách
 • mohou chodit po dně i plavat
 • živí se vodními bezzobratlými, rostlinami nebo zdechlinami
 • zástupci:
  • rak říční
   • u nás dnes vzácně
  • kreveta a granát
   • bočně zploštělé tělo
   • nevýrazná klepeta
  • langusta a humr
   • langusty nemají klepeta
   • humři mají na klepetách silné svaly
  • poustevníček
   • žije v opuštěných lasturách plžů
  • krabi
   • široce oválný plochý krunýř
   • mohutná klepeta
   • nohy orientované do stran
   • zkrácený zadeček (přimknut na spodní část hlavohrudi)
   • žijí na pobřeží moří, vystupují i na souš
   • živí se drobnými živočichy a zdechlinami
    • krab pobřežní
    • krab říční
     • žije ve sladkých vodách, ale rozmnožuje se v moři


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!