Jádro atomu – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Jádro atomu

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Jádro atomu

– nukleony = protony+neutrony

– 99,9% hmotnosti atomu, r=10-15m

– stabilní útvar x nestabilní (radionuklidy) se přeměňuje => radioaktivita

– nuklid = atom o shodném složení jádra

– určující čísla jádra: protonové číslo Z, neutronové číslo N, nukleonová číslo A

– elektrický náboj = e*Z

– e=1,602*10-19C (elementární náboj)

– izotop

– stejné Z, ale jiné N

– identické chemické vlastnosti, možnost separace

 

– izobar

– stejné N, jiné Z

– stejná hmotnost, ale jiné chemické vlastnosti

 

– izomer

– stejné N i Z, ale jiný energetický stav jádra

– např. Tc a radioaktivní Tc

 

– hmotnostní defekt jádra (Δm)

– uvolnění vazebné energie při vzniku => m jádra je menší než součet hmotnosti nukleonů

– Δm=(ZmP+NmN)-mj

– mj = změřená hmotnost jádra

– větší Δm>větší uvolněná energie => větší stabilita

– největší u středně těžkých jader (=> rozpad těžkých a fúze lehkých uvolňuje energii)

 

– spin

= mechanický moment hybnosti

– Se= +-1/2*h/2π = Diracova konstanta

– sudý počet protonů i neutron => S=0

– sudý počet nukleonů => S=(2k)Se

– lichý počet nukleonů => S=(2k+1)Se

 

– magnetický moment

– nukleony => i jádra atomů s nenulovým spinem

– NMR

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!