Cévní zásobení srdce – stavba a funkce cév

biologie

 

Otázka: Stavba a funkce cév, cévní zásobení srdce

Předmět: Biologie

Přidal(a): Luka88

 

Obecná struktura cév

Cévy jsou složeny ze tří základních struktur:

 • Tunica intima – vnitřní vrstva
  • Nejvnitřnější vrstva cévy, která se bezprostředně stýká s proudící krví
  • Tvoří ji vrstva endotelových buněk
 • Tunica media
  • Tuto vrstvu tvoří hladké svalové buňky, které produkují mezibuněčnou hmotu
  • Dále zde nalezneme elastická vlákna
 • Tunica adventitia
  • Vnější vrstva cév,, obaluje,, cévu a vedou v něm nervová vlákna
  • Je tvořena kolagenním vazivem

Lumen – vnitřek (průsvit)

 

Výživa a nervové zásobení cév

 • Výživa cév
  • Drobných cév zajištuje difuze živin a kyslíku z krve
  • Větší cévy mají vyvinutý ve stěnách vlastních cév
  • Tento systém se nazývá vasa vasorum a je uložen v tunica adventitia
 • Nervové zásobení cév (vazomotorická inervace)
  • Sít tvořena nervovými vlákny sympatiku
  • Nachází se ve stěnách většiny krevních cév, které obsahují hladké svalové buňky
  • Jejich chemickým mediátorem je noradrenalin, který při uvolnění způsobuje vazokonstrikci (zúžení)
  • Vazodilatace (rozšíření cév)

 

Tepny (arterie)

 • Jsou cévy, které vedou okysličenou krev směrem od srdce
 • Výjimku tvoří plicní tepny – do plic
 • Nejsilnější vrstva je tunica media
 • Arteriola je malá tepna, tepénka. Je pokračováním větší tepny a sama dále větví na kapiláry
 • Podle histologické stavy můžeme dělit arterie do dvou základních skupin:
 • Tepny svalového typu
  • Do této skupiny patří naprostá většina tepen periferního oběhu, tedy tepny střední velikosti např: a. radalis, a. femoralis
 • Tepny elastického typu
  • Se nachází pouze ve velkých tepnách v blízkosti srdce (oblouk aorty).
  • Jejich hlavní funkcí je převedení pulsního pohybu srdce do kontinuálního proudění krve v tepnách
  • Tunica media proto obsahuje velké množství elastických vláken

 

Žíly (venae)

 • Jsou cévy vedoucí krev směrem k srdci
 • Vény vedou odkysličenou krev
 • Výjimku tvoří 4 plicní žíly – okysličenou krev do levé srdeční síně
 • Venula je malá žíla, žilka. Navazuje na kapiláru
 • Venuly přechází do větších žil, které odvádějí krev do systému dolní a horní duté žíly
 • Stěna žil má méně zřetelnou stavbu a je většinou tenčí než stěna arterií
  • Tunica intima – V vnitřní výstelková vrstva (endotel) vytváří chlopně, jejíchž úkolem je pomáhat krvi dostat se k srdci
  • Tunica media – obsahuje velmi malé množství svalových buněk
  • Tunica adventitia – je nejsilnější vrstva žilních stěn

 

Chlopně

 • Mnoho žil, především na končetinách obsahují chlopně, které brání zpětnému proudění krve
 • Většinou se vyskytují jako dvě protilehlé poloměsíčité chlopně

 

Vlásečnice (kapiláry)

 • Jsou nejtenčí cévy
 • Přes ně probíhá výměna látek mezi buňkami a krví
 • Jsou tvořeny jednou vrstvou endotelových buněk
 • Tvoří oddíl mikrocirkulace krevního oběhu
 • Srdce – arterie – arteriola – sít kapilár – venula – vena -srdce
 • Funkce kapilár:
  • Permeabilita – kapiláry jsou prostupné pro dýchací plyny, substráty a metabolity, které přestupují bud z krve do buňky nebo naopak
  • Metabolická funkce– endotel kapilár je schopný metabolizovat některé látky (např. enzymy, signální molekuly)
  • Protisrážlivá funkce – nepoškozený endotel zamezuje kontakt destiček s hlubšími vrstvami stěn kapilár

 

Lymfatické cévy (mízní cévy)

 • Podobají se stavbou žilám
 • Stejně jako žíly mají chlopně
 • Lymfatické kapiláry – nejmenší a vedou podél tepen žil
 • V lymfatických cévách teče míza pasivně, čemuž napomáhá činnost svalů a pokles nitrohrudního tlaku při nádechu
 • Mízní cévy jsou přerušovány mízními uzlinami (nodus lymfaticus)
 • Větší mízní cévy se označují jako mízovody

 

Mízní uzliny

 • Fungují jako filtr pro mízu
 • Jsou bariérou proti šíření infekce
 • Na povrchu je vazivové pouzdro, které tvoří uvnitř přepážky.
 • Uvnitř je síťové vazivo s uzlíky, které obsahují lymfocyty
 • Do uzliny vedou přívodné mízní cévy a vychází z ní odvodné mízní cévy
 • Primárními lymfatické orgány jsou brzlík (thymus) a kostní dřen
 • Sekundární jsou slezina a mízní uzliny
 • Lymfatické uzliny dělíme podle uložení na:
  • Povrchové – se vyskytují nahromaděné v určitých oblastech, v regionech, které lze na těle nahmatat (v tříslech, podpaží, mandle)
  • Hluboké – hilové uzliny plic (v plicní brance)

 

Hrudní mízovod a pravý lymfatický mízovod

 • Všechny lymfatické cévy se spojují do dvou velkých kanálů. Hrudního mízovodu (ductus thoracicus) a pravého lymfatického míízovodu (ductus lymphaticus dexter), jež ústí do venae brachiocephalicae blízko srdce

 

Krevní oběh

 • Cévy jsou součástí kardiovaskulárního a lymfatického (mízního) systému
 • Prostřednictvím kardiovaskulárního systému je distribuován v organismu kyslík a nutriční látky ke tkáním a odpadní zplodiny metabolismu k exkrečním orgánům (ledviny, plíce, kůže)
 • Dále je zprostředkován transport hormonů k cílovým organům
 • Pomocí lymfatického systému se vrací do krevní cirkulace tekutina z mezibuněčných prostor
 • Tyto systémy tak přispívají k integraci funkce celého organismu
 • Cévy dělíme na:
  • Krevní
  • Lymfatické

 

Distribuce v oběhové soustavě

 • Rozlišujeme krevní malý (plicní) oběh a velký (tělní) oběh


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!