Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Oremové

osetrovatelstvi

 

Otázka: Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Oremové

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Ošetřovatelská dokumentace podle teorie Oremové

 • teorie deficitu sebepéče
 • cílem je obnovení a udržení maximální možné úrovně sebepéče a zdraví jedince

 

1/ Osobní údaje

 • Jméno:
 • Příjmení:
 • Rodné číslo:
 • Pojišťovna:
 • Věk:
 • Stav:
 • Vzdělání:
 • Povolání:
 • Zaměstnavatel:
 • Anamnéza současného stavu:
 • Anamnéza předcházejících onemocnění:
 • Rodinná anamnéza
 • Farmakoterapie:

 

2/ Univerzální schopnosti postarat se o sebe

 • Vzduch => subjektivní
  • problémy s dýcháním
  • kouření
  • kolik denně
  • kdy začal
  • kdy skončil
  • délka kouření
 • Dýchání => objektivní
  • frekvence
  • rytmus
  • hloubka
  • šelesti
  • kašel
  • stav cirkulace
  • P
  • TK
  • cyanósa
 • Tekutiny => subjektivní
  • kolik a jaký druh tekutin přijímáte denně
  • změnil se v poslední době příjem tekutin
  • ztráty tekutin
 • Tekutiny => objektivní
  • kožní tugor
  • vlhkost kůže a sliznic
 • Potrava => subjektivní
  • stravovací návyky
  • pravidelnost
  • počet jídel denně
  • oblíbená jídla
  • neoblíbená jídla
  • změny hmotnosti
  • problémy s příjmem potravy
  • chuť k jídlu
  • stravování
 • Potrava => objektivní
  • výška
  • hmotnost
  • tělesný vzhled
 • Vyprazdňování => subjektivní
  • stolice
  • frekvence
  • denní čas
  • konzistence
  • problémy
  • regulace vyprazdňování
  • => objektivní
  • peristaltika
  • příměsi ve stolici
  • moč
  • frekvence močení
  • kolikrát za den
  • problémy při močení
  • => objektivní
  • popis moči, barva, zápach
  • pH
  • příměsy v moči
 • Bezpečí => subjektivní
  • kontakt s infekcí v poslední době
  • kožní problémy
  • zvýšený sklon ke krvácení
  • hygienické návyky (kde a jak často)
 • Bezpečí => objektivní
  • TT
  • příznaky infekce
  • narušení celistvosti kůže: obezita, stáří, špatná výživa, celní onemocnění
  • pozorování
 • Aktivita a odpočinek
  • změna činnosti v průběhu choroby
  • činnosti během dne
  • problémy se spánkem
  • projevy problémů během dne
  • prostředky na spaní
 • Samostatnost, sociální interakce => subjektivní
  • od koho očekávám emoční podporu při řešení problému
  • posouzení rodiny
  • jsem spokojený s řešením problémů v rodině
  • s projevy náklonnosti
  • se společně stráveným časem
  • s akceptováním mokách přání
  • s pomocí rodiny při mokách problému
  • sociální aktivity
  • víra
 • Samostatnost, sociální interakce => objektivní
  • identifikace člena rodiny
  • uspořádání rodiny
  • kontakt se vzdálenými příbuznými
  • jazykové bariéry => subjektivní
  • mateřský jazyk
  • jazykové bariéry => subjektivní
  • komunikace
  • senzomotorické bariéry => subjektivní
  • problémy zrak, chuť, čich, sluch, hmat
  • senzomotorické bariéry => objektivní
  • pomůcky

 

3/ Vývinová schopnost

 • Nynější život
 • Tělesná image
  • Změny vzhledu, schopností, které ovlivnili vaši představu o vás samých
 • Pohlavní rozmnožování
  • změna v pohlavní činnosti
  • porody, potraty
  • menstruace
  • sociálně ekonomické aspekty
  • bytové podmínky
  • finanční situace
  • zdravotní postižení
  • prevence
  • zaměstnání členů rodiny
  • zapojení do společenských a místních organizací
 • Krizové situace
  • krizové situace
  • obvyklá reakce na stresovou situaci

 

4/ Terapeutické požadavky

 • vědomí os vém zdr. stavu
 • potřeby dalších informací – Jakých
 • vědomosti o následcích
 • působení rizikových faktorů
 • názor na zdraví v rodině
 • cíl týkající se zdraví
 • pomoc v domácím prostředí

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!