Péče při onemocnění žlučníku a žlučových cest

 

   Otázka: Péče při onemocnění žlučníku a žlučových cest

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie a fyziologie

Žlučové cesty:

 • Žluč odtéká do pravého nebo levého jaterního vývodu ductus hepaticus dexter et sinister
 • které se pak spojí ve společný jaterní vývod – ductus hepaticus communis
 • ke kterému se připojuje vývod žlučníku – ductus cysticus
 • Do dvanáctníku teče žluč žlučovodem – ductus choledochus
 • který ústí společně s vývodem pankreatu na Vaterské papile na dvanáctníku – duodenum

 

Žlučník vesica fellea

 • je vakovitý orgán
 • uložený na spodní ploše jater
 • Žluč, která se tvoří v játrech, se ve žlučníku skladuje a zahušťuje

 

Žluč:

 • je řídká žlutozelená tekutina
 • složená z vody, žlučových kyselin, cholesterolu a bilirubinu
 • neobsahuje žádné enzymy
 • žlučové kyseliny tuky emulgují (velké tukové kapénky mění na malé) a umožňují jejich rozptýlení ve vodě
 • bez žluči se tuky nemohou štěpit ani resorbovat a odcházet stolicí.

 

Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním žlučníku

Charakteristika onemocnění žlučníku

 • zánět žlučníku – CHOLECYSTITIS
 • zánět žlučovodů – CHOLANGOITIS
 • žlučové kameny – konkrementy – CHOLELITHIASIS
 • kameny ve žlučníku – CHOLECYSTOLITHIASIS
 • kameny ve žlučových cestách – CHOLEDOCHOLITHIASIS

 

Komplikace onemocnění žlučníku

 • hydrops žlučníku – při ucpání kamenem dochází k nahromadění obsahu ve žlučníku
 • empyém žlučníku – při infekci obsahu žlučníku se tvoří hnis
 • perforace žlučníku – proděravění
 • píštěle mezi žlučníkem a trávicí trubicí
 • pankreatitida zánět – slinivky břišní

 

Příčiny

 • dietní zvyky – zvýšený příjem tuků, přepálené, smažené a mastné jídlo, vejce, čokoláda
 • poruchy přeměny cholesterolu a žlučových kyselin – hyperlipoproteinémie
 • stagnace žluči
 • genetické a hormonální vlivy 3x vyšší u žen
 • obezita
 • věk nejčastěji mezi – 60.
 • Diabetes mellitus

 

Příznaky

 • asymptomatický průběh – u cholecystolitiázy tzv. němá cholelitiáza
 • u choledocholithiázy jsou vždy potíže – příčinou je pohyb konkrementu s následným spasmem hladké svaloviny
 • biliární dyspepsie – pocit plnosti, říhání, tlak v epigastriu – nadbřišek, nebo v pravém podžebří, plynatost, říhání, nesnášení tučných jídel
 • biliární kolika – krutá, náhle vzniklá bolest v pravém podžebří či epigastriu, vyzařuje pod pravou lopatku, zvracení, třesavka, zimnice, subfebrilie
  • Provokujícím momentem bývá často tučné jídlo – kachna, čokoláda, vejce, stres, rozčilení, námaha
  • příčinou je pohyb konkrementu s následným spasmem hladké svaloviny.

 

Příznaky choledocholithiasy

 • ikterus
 • tmavá moč (přítomnost žlučových barviv)
 • světlá – acholická stolice (neobsahuje žluč)

 

Vyšetřovací metody

Anamnéza

 • začátek obtíží, závislost na jídle, bolest, potíže s vyprazdňováním

 

Fyzikální vyšetření břicha

 • poklep, pohmat, poslech, poklep, per rectum

 

Fyziologické funkce

 • TK, P, TT, D

 

Vyšetření krve

 • FW, KO, JT – bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, AF, hemokoagulační testy, amylázy v séru, HBsAG (k vyloučení hepatitis B), vyšetření moče – moč+ sediment, amylázy

 

Další přístrojové vyšetření

 • sono
 • RTG nativní snímek nebo s kontrastní látkou – cholecystografie, cholangiografie
 • CT, NMR

 

ERCP  – ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATIKOGRAFIE

 • většinou se neprovádí v akutním stadiu (při biliární kolice). Vždy rozhoduje lékař,lze provést za účelem diagnostickým nebo terapeutickým (extrakce konkrementu).
 • Je kombinovaná metoda endoskopická a rentgenová, sloužící k vyš. pankreat. vývodu a žlučovodů
 • Flexibilní endoskop se zavádí přes dutinu ústní, k ústí Vaterské papily
 • Kontrastní látka se podává cévkou, plní se pankreatické vývody a žlučovody. Provádí se z důvodu lokalizace překážky ve žlučových cestách, možno kombinovat s výkonem terapeutickým (extrakce konkrementu košíčkem). U nádorů je možno zavést stent.

 

 • Příprava:
  • psychická
  • odběr krve – biochemie – amylázy v séru a moči, jaterní testy, APTT, QUICK, KO
  • lačný

 

 • Sledování po vyšetření:
  • FF
  • odběry – KO, amylázy v séru – nic per os do výsledků odběrů!!!
  • klid na lůžku,
  • bolesti
  • zvracení
  • pacient hospitalizován – riziko vzniku pankreatitidy vyvolané kontrastní látkou

 

Léčba

A)     Konzervativní

 • zpočátku nic per os, infuzní terapie, tišení bolesti – opiátová analgetika Dolsin
 • úlevová poloha
 • po zklidnění záchvatu čaj, suchary, pokud je nemocný snáší, přechod na D4/S a D4
 • farmaka – choleretika – Isochol, Ursofalk – částečně rozpustí kamének
 • spasmolytika – Algifen, Nospa
 • ATB pokud léčíme zánět

 

B)     Endoskopická – ERCP,  litotripse pomocí litotriptoru

 

C)     Chirurgická – cholecystektomie – CHCE

 • v celkové anastezii = odstranění žlučníku pro cholecystolitiázu nebo zánět
 • k plánovanému operačnímu zákroku pacient přichází až po zklidněnní a přeléčení akutního stavu.

 

Operace žlučníku

 • laparoskopie – s využitím videotechniky – miniinvazivní operace – jednodušší pooperační průběh a rychlejší rekonvalescence nemocného
 • laparotomie – otevření dutiny břišní, je nalezen žlučovod a otevřen = choledochotomie, odstraní se kámen, na konec operace se zavede do žlučovodů T drén k pooperační derivaci žluči = choledochostomie

 

Dlouhodobá předoperační příprava

 • plánovaný operační zákrok
 • laboratoř – viz vyšetřovací metody
 • vyšetření žlučníku a žlučových cest – viz vyšetřovací metody
 • Interní předoperační vyšetření: laboratorní hodnoty, RTG plic, EKG nesmí být starší 10-ti dnů
 • Anesteziologické vyšetření ordinace prepremedikace, premedikace, způsob anestezie
 • Diabetik má provedeno diabetologické vyšetření a je přijímán minimálně 24 hodin před operací

 

Ošetřovatelský plán

Příjem

 • nemocný přijímán na standardní jednotku chirurgického oddělení s výsledky předoperačního vyšetření

 

Předoperační péče

 • Krátkodobá předoperační příprava se provádí v odpoledních hodinách
  • oholení operačního pole
  • vyprázdnění střev
  • od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit
  • zavedení PŽK
  • diabetik nesmí lačnět, večer infuze glukózy vykryté inzulínem
  • u diabetika glykemický profil včetně moči C+A
  • informovanost klienta o všech rizicích
  • podpis informovaného souhlasu
  • informace o přeložení po operaci na JIP
  • sundat šperky
  • kontrola nehtů – nenalakované, umělé-jeden odstranit
  • večer podat prepremedikaci –Diazepam, aby nemocný klidně spal

 

 • Bezprostřední předoperační příprava
  • asi hodinu před operací, diabetik bývá v operačním programu zařazen mezi prvními
  • v 5 hodin podat ranní chronickou medikaci
  • kontrola lačnění
  • FF
  • Diabetik – glukosa s inzulínem
  • zavést PMK
  • bandáž DKK
  • odstranit zubní protézu – zabalit do buničiny a sáčku a označit jménem
  • svléknout veškerý oděv, přikrýt nemocného
  • premedikace, podepsat podání v dokumentaci
  • doprovodit na sál
  • sbalit osobní věci, označit jménem a odnést na JIP

 

Pooperační péče

Poloha + pohybový režim:

 • nemocný je uložen na JIP nebo standardní ošetřovací jednotku chirurgie dle závažnosti stavu po operaci.
 • poloha na zádech

 

Sledování

 • FF – TK, P, D, vědomí – frekvence dle ordinace anesteziologa
 • nauzea, zvracení
 • bolest
 • operační rána a drény – redonovo sání u laparoskopie, u cholecystektomie a revize choledochu – T drén, u prosté cholecystektomie se zavádí cílený drén
 • sledujeme množství a barvu a průchodnost drénu
 • projevy krvácení
 • projevy infekce
 • močení do 6-8 hodin po operaci nebo PMK
 • střevní peristaltiku, obnovení do 48 hodin
 • bilanci tekutin
 • prevence TEN, bandáže, miniheparinizace, projevy krvácení
 • PŽK, infuze

 

Hygienická péče

 • první pooperační den – zhodnotíme celkový stav a věk nemocného
 • vstávání – pozor na ortostatický kolaps umýt jen zuby a obličej
 • nebo umývadlo k lůžku, posadíme nemocného s nohama přes pelest lůžka
 • pozor na drény, PMK, PŽK

 

Výživa

 • -1. den po operaci parenterální výživa dle ordinace lékaře
 • den po operaci čaj sledujeme nauzeu, zvracení
 • pokud snáší čaj, následuje hlenová polévka, suchary, piškoty
 • postupně přechod na D4S, D4 individuálně dle snášenlivosti – poučení dietní sestrou + leták o vhodné stravě

 

Vyprazdňování

 • bilance tekutin
 • sledovat vyprazdňování moče nebo PMK – barva, množství, frekvence, příměsi
 • sledovat odchod plynů
 • stolice 3 až 4 pooperační den, většinou po projímadle
 • informovat lékaře o všech problémech

 

Spánek

 • večerní toaleta
 • úprava lůžka a polohy
 • vyvětrat
 • zajistit klid a příjemné prostředí k odpočinku

 

Bolest

 • kontrolovat intenzitu bolesti
 • podávat dle ordinace lékaře analgetika, sedativa, hypnotika

 

Péče o operační ránu

 • aseptický postup při převazech – prevence infekce
 • Redonův drén – množství, podtlak, vzhled sekrece, odstraňuje se většinou 1. nebo 2. den po operaci, dle množství odváděné sekrece
 • T drén – množství, průchodnost, příměsi, barva – první dny světle žlutá, jaterní žluč, možnost příměsi malého množství krve, veď bilanci odtoku žluči

 

Rehabilitace prevence vzniku imobilizačního syndromu

 • nemocného vedeme k sebeobsluze již 1. pooperační den
 • naučit vstávat přes bok
 • zpevnění břišní stěny při kašli a vstávání
 • poučit o riziku zvýšeného nitrobřišního tlaku
 • dechové cviky prevence zánětu plic
 • prevence vzniku zánětu žil
 • na oddělení dochází fyzioterapeut

 

Edukace

 • doporuč pokračovat v úpravě životosprávy
 • minimalizovat živočišné tuky, nesmažit, nedoporučujeme pít kávu, alkohol, nadýmavá jídla, čerstvé pečivo, informační letáky o dietě, poučení nutričním terapeutem
 • následná péče u obvodního lékaře – kontrolní odběr krve a moči – jaterní funkce
 • lázeňská léčba – komplikované stavy – Karlovy Vary

 

Kontrolní otázky

 1. Co patří mezi jaterní testy?
 2. Kde ústí žlučové cesty?
 3. O je to ERCP?
 4. Co je to acholická stolice a kdy se může objevit?


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!