P2 prvky – IV.A skupina – otázka z chemie

 

   Otázka: P2 prvky – IV.A skupina

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Johana

 

IV.A skupina = p2 prvky

 • Prvky s valenčními elektrony v orbitalech s a p
 • Elektronová konfigurace ns2np2 – 4 valenční elektrony
 • A skupina, nepřechodné prvky
 • Do stabilnější konfigurace vzácného plynu
  • Přebývají 4 elektrony – zaujímají podobu kationtů
   • Reakce s prvky s vyšší elektronegativitou
  • Přebývají 4 elektrony – zaujímají podobu aniontů
   • Reakce s prvky s nižší elektronegativitou
  • Většinou tvoří kovalentní sloučeniny, ale i iontové sloučeniny (např. chloridy)
  • Patří sem:
   • Uhlík C
   • Křemík Si
   • Germanium Ge
   • Cín Sn
   • Olovo Pb
   • Císař Sicilský Germány Snadno Pobil

 

Vlastnosti

 • S rostoucím Z klesá
  • Stálost sloučenin s oxidačním číslem IV
  • Elektronegativita
  • Reaktivita
 • S rostoucím Z stoupá
  • Stálost sloučenin s oxidačním číslem II
  • Kovový charakter
 • C – nekov
 • Si, Ge – polokov
 • Sn, Pb – kovy

 

Křemík

 • Dvě modifikace (uměle připravované)
  • Hnědý prášek
  • Šedá krystalická látka
   • Struktura jako diamant X vazby méně pevné
  • Polovodič
   • Jeho vodivost stoupá s teplotou
  • Velmi málo reaktivní, reaguje za vysokých teplot
  • nejrozšířenější prvek zemské kůry (95%, po kyslíku)
   • Oxid křemičitý SiO2 = křemen
   • Hlinitokřemičitany
   • Křemičitany

 

Sloučeniny

Bezkyslíkaté sloučeniny

 • Silany SinH2n+2
  • Sloučeniny křemíku s vodíkem
  • Uměle připravené
  • Nestálé, reaktivní
 • Křemičité halogenidy SiX4
  • Těkavé
  • Fluorid křemičitý SiF4
 • Silicidy
  • Sloučeniny křemíku s kovy
 • Karbid křemičitý SiC
  • Brusný materiál

 

Kyslíkaté sloučeniny

 • Oxidační číslo křemíku +IV
 • Stabilní sloučeniny (pevná vazba Si-O)
 • Oxid křemičitý SiO2
  • Pevná látka
  • Velmi vysoká teplota tání
  • = křemen
   • Ametyst – fialová
   • Záhněda – hnědá
   • Citrín – žlutá
   • Růženín – růžová
   • Křišťál – čirý
  • Odolný vůči vodě i kyselinám, kromě HF

 

 • Křemičitany X2SiO3
  • Rozpustné ve vodě
  • Hlinitokřemičitany
   • Vznikají náhradou některých atomů křemíku v křemičitanech atomy hliníku
   • Živce
    • Na[AlSi3O8] = albit (sodný živec)
    • K[AlSi3O8] = ortoklas (draselný živec)
    • Zvětráváním živců = kaolinit (v kaolínu – porcelán)
   • Hlinitokřemičitan vápenatý – cementy
   • Technické suroviny
    • Křemenný písek
     • Výroba skla, porcelánu
    • Křemenné sklo
   • Kyselina tetrahydrogenkřemičitá H4SiO4
    • Vysušováním → polymerní sol → rosolovitý gel → silika gel
     • Silika gel – sušidlo plynů, odstraňovač pachů
    • Vodní sklo
     • Vodný roztok křemičitanů alkalických kovů
     • Výroba
      • Tavení písku se sodou nebo potaší
      • Konzervační, tmelící, impregnační prostředel
     • Polysiloxany = silikony
      • Organokřemičité polymerní látky (oleje, pasty, kaučuky, pryskyřice)
      • Chemicky a tepelně odolné, hydrofobní

Využití

 • Hutnictví – výroba slitin
 • Výroba silikonových polymerů
 • Výroba polovodičů a integrovaných obvodů
 • Sluneční baterie

 

Výroba skla

 • Tavením sklářského kmene
  • = křemenný písek + příměsi (uhličitany, různé oxidy)
  • Druhy skel
   • Tabulkové a lahvové
    • Příměs – NaO a CaO
   • Draselné (K2O) a křemenné sklo
    • Tepelně odolné sklo
   • Simax
    • Boritokřemičitá, odolná skla
   • Olovnatá skla
    • Příměs – B2O3
    • Optická zařízení
   • Barevná skla
    • Zelená Fe2+
    • Hnědá Fe3+
    • Červená Au+,3+
    • Modré Co2+
   • Vodní sklo
    • SiO2 + křemičitan alkalického kovu
    • Impregnace lepenky, vajec, lepidlo

 

Olovo

 • Šedomodrý, lesklý, kujný kov
 • Velká hustota
 • Měkký (lze válcovat na plechy)
 • Reaktivnější než cín, na povrchu vrstvička jeho oxidů
 • Olovnaté sloučeniny stálejší než olovičité
 • Pouze v anorganických sloučeninách
 • Sulfid olovnatý PbS
  • = galenit

 

Sloučeniny

 • Tetraethylplumbium (tetraethylolovo) Pb(C2H5)4
  • Organokovová sloučenina
  • Antidetonační přísada do benzínu
  • Spalováním jedovaté olovnaté sloučeniny
  • Zvyšuje oktanové číslo benzínu
 • Oxid olovičitý PbO2
  • Kladná elektroda v akumulátorech
 • Oxid olovnato-olovičitý Pb3O4 = minium = suřík
  • Výroba antikorozních nátěrových směsí – základové barvy

 

Využití

 • Výroba akumulátorů, tetraethylolova
 • Ochranné štíty rentgenových přístrojů, v jaderné technice (nepropustné pro rentgenové a radioaktivní záření)
 • Rybaření (olůvka)

 

Akumulátory

 • Olověný akumulátor = galvanický článek s elektrodami na bázi olova a elektrolytem (kyselina sírová)
 • Katoda = olovo
 • Anoda = oxid olovičitý (PbO2)
 • Elektrolyt = kyselina sírová (H2SO4) 35%
 • Vybíjením se elektrody přeměňují na síran olovnatý (PbSO4) a elektrolyt je ochuzován o kyselinu sírovou a obohacován o vodu
 • Při vybíjení ↓koncentrace elektrolytu a naopak při nabíjení ↑ koncentrace
 • Celková reakce vybíjení
  • Na záporné elektrodě
  • Na kladné elektrodě
   • PbO2 + 4H+ + (SO4)2− + 2e− → PbSO4 + 2H2O
  • Při nabíjení probíhají uvedené reakce opačným směrem

 

Slitiny

 • Tvrdé olovo + Sb, Sn, Ag
 • Měkká slitina pro pájení + Sn
 • Ložiskový kov + Sn (80 – 90 %) + Cu + Sb
 • Výroba broků + As


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!