Fylogeneze člověka = antropogeneze

 

   Otázka: Fylogeneze člověka = antropogeneze

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Ronnie120

 

 

 

 

1859- Darwin O vzniku druhu přírodním výběrem

1871-Darwin O původu člověka (Původ člověka přírodní výběr)

–        aplikuje věci z 1.díla na vývoj člověka

–        člověk a opice měli své společné předky

–        teorie přijata s rezervou, řada odpůrců

–        přijata pozitivně Ernest Haeckel, další se zaměřili na hledání chybějících článků- koster mezi opicí a člověkem

–        vytipované oblasti- Afrika, Indonésie

 

–        Eugen Dubois- nachází na Jávě kosterní pozůstatky tvora- Pithecanthopus erectus  (Opočlověk vzpřímený)

–        začaly být přehodnocovány další nálezy- 1856 nález u Neanderthalu

–        existují doklady o vývoji člověka:

1. důkazy antropologické- kosterní pozůstatky

2. důkazy biologické- pozůstatky na těle člověka- rudimenty a atavismy

 

Odlišnosti na těle člověka

Znak

Savci (antropoidní opice)

Člověk

Páteř

Obloukovité prohnutí páteře

2×esovitě prohnutá- lordóza (dopředu) a kyfóza (dozadu) → tlumí nárazy na lebku

Hrudník

Zploštělý ze stran

Dorzoventrální zploštění → uvolnění předních končetin

Horní končetina

Chůze

Velká pohyblivost v ramenním kloubu

Ruka

Palec ve stejné řadě s ostatními prsty

Palec je v opozici vůči ostatním prstům → uchopovací schopnost; velká pohyblivost prstů

Pánev

Pánevní k.nejsou prohnuté, pánev není uzavřená

Pánevní k. miskovitě prohnuté, pánev uzavřená → nese váhu vnitřních orgánů

Dolní končetina

Stehenní k.- prohnutá, delší jsou bérce

Stehenní k.- rovná, nejdelší

Chodidlo

Palec v opozici- uchopovací schopnost; ploché, není klenba

Palec ve stejné řadě s ostatními prsty; dvojí klenba- podélná a příčná

 

Odlišnosti na lebce člověka

Znak

Savci (antropoidní opice)

Člověk

Týlní otvor

Směřuje dozadu

Směřuje dolu

Týlní kost

Místa úponů zádových svalů

3 šíjové čáry- upíná se trapézový sval

Čelo

Ubíhá šikmo dozadu

Kolmé

Část obličejová

Převažuje, vystupuje dopředu

Vtlačená pod část mozkovou → zmenšení čichových dutin

Čelní kost

Nadoboční valy

Nadočnicové oblouky

Očnice

Směřují do stran

Blíž k sobě → hl.smyslem zrak → překrývá se zorné pole → prostor. vnímání

Nos

Placatý

Vystupuje z obličeje

Bradový výběžek

Není

Typický lidský znak

Zdvihače hlavy

Velice slabé svaly

Spánková k.- bradavkové výběžky- upínání zdvihačů hlavy

Čelisti

Protažené, parabolické

Kratší, eliptické

 

Biologické rozdíly na těle současného člověka

  1. Rudimenty– orgány a části těla vyskytující se pravidelně → zakrnělé, bez funkce- pozůstatky po předcích

–        kostrč

–        slepé střevo (zde štěpena celulosa)

–        svaly ušního boltce

–        platysma (tenký plochý pokožní sval)

–        Downův hrbolek (špičaté uchoú

–        epifýza (vyměšování → tlumí množení)

–        M3– stolička

–        meziobratlové plotény (pozůstatky chordy)

–        3 víčko (mžurka- vnitřní koutek oka)

–        morfologické znaky zárodku- žaberní oblouky a štěrbiny, ploutvičkovité končetiny, lanugo, ocásek

–        3.plodový obal- alantois

 

  1. atavismy– orgány a části těla vyskytující se u části populace, nepravidelně; pozůstatky vývoje

–        zesílené svaly u ušního boltce

–        3.prsní bradavka

–        kožní ocásek- záhyb

–        lanugo v dospělosti (místa)

–        nadměrné ochlupení (vlčí lidé)

–        3.stolička- v budoucnosti

 

Datace antropologických (archeologických) nálezů

  1. podle vůdčích zkamenělin

např.: prvohory- trilobiti

  1. podle doprovodných nálezů= artefaktů

keramika, provrtání kosti, lidské výrobky

  1. radio-karbonová metoda- princip

 

SYSTÉM:

doména: EUKARYA

říše: Živočichové (Animalia)

TRIBLASTICA

α- řada: druhoústí (Deuterostomia)

kmen: strunatci (Chordata)

podkmen:obratlovci (Vertebrata)

třída: savci (Mammalia)

podtřída: živorodí (Theria)

nadřád: placentálové (Placentalia, Eutheria)

řád: primáti= nehetnatci (Primates)

1.podřád: poloopice Prosimiae– makiové, lemurové, outlouňové, komby,…

2.podřád: vyšší praví primáti Simiae

• 1.skupina: ploskonosí= opice Nového světa– J Amerika- malpy, chápaní, kosmani, tamaríni, chvostani,…

• 2.skupina: úzkonosí= opice Starého světa– Afrika- kočkodani, paviáni, makakové, hulmani,..

nadčeleď: hominoidi (Homonoidea)

1.čeleď: gibonovití (Hylobatidae)

2.čeleď: lidoopovití (Pongidae)– Šimpanz bonobo, východní, čego; Gorila horská, nížinná

3.čeleď: hominidi (Homonidae)–  Ramapithecus, Australopithecus, Paranthropus, Homo

 

Hominizace a sapientace

1)      Hominizace= polidštění

–        probíhá ve 3 fázích- tzv. hominizační komplexy

  1. hominizační komplex- hruník a horní končetiny- dorzoventrální zploštění hrudníku a volný ramenní kloub

–        nadčeleď: Homonoidea

  1. hominizační komplex- pánev a dolní končetina- chůze po dvou, miskovité prohnutí pánevních k., prodloužení stehenní k. a její narovnání

–        čeleď: Homonidae

  1. hominizační komplex- lebka a ruka- tvětšení mozk.části, zmenšení části obličejové, zvětšení pohyblivosti prstů, palec v opozici → schopnost práce

–        rod: Homo

 

2)      Sapientace= zmoudření

–        v rámci rodu Homo pokračuje proces zdokonalování mozku= zkvalitnění myšlení a zadokonalování ruky= schopnosti pracovat

 

Pojmenování nálezů- vývojová řada

–        18.stol. Carl Linné– dvojslovné názvosloví                         Rodové+druhové

–        platí pravidlo priority– první použití a publikování druhového jména je navždy platné, nedá se změnit, i když se zjistí, že je chybné (rodové ano)

PITHECANTHROPUS ERECTUS

(opočlověk vzpřímený → jasný člověk, vzpřímení i před ním)

HOMO ERECTUS

 

–        vývojová řada: ve vývojové řadě postupně ubývá zvířecích znaků a přibývá znaků lidských

• Druhohory

–        75 mil– začínají se vyvíjet primáti z nejprimitivnějších svaců- hmyzožravců

–        řád: Tany– stromoví, denní živočichové; velké oči, výborné smysly, relativně dobře vyvinutý mozek

• Třetihory

–        50 mil– první primáti- poloopice

–        35 mil– první vyšší primáti

Aegyptopithecus– lidoop, zubní vzorec: M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1

–        předchůdce všech lidoopovitých, možná i předchůdce hominidů

–        Afrika, Asie, Evropa

–        pozůstatky i na J Slovensku

–        20 milProkonsul– připomíná šimpanze- společný předek lidoopovitých a hominidů

–        16 milDryopithecus– polovzpřímená postava, vývojová linie lidoopů

–        12 mil– Ramapithecus– nejstarší hominid- 2.hominizační komplex

–        metrový vzrůst, chodil pod vou, mozek 300 ml

–        3-1 milAustralopithecus– Afrika, JV Asie

–        Australopithecus afarensis– nejvýznamnější, přechodná forma mezi lidoopy a člověkem

–        významný nález: ♀ Lucy + kostra- 3-letého dítěte

–        130 cm, 40 kg, 500-600 ml

–        býložravci, travnatý terén; úkryt hledá na stromech, pod stromy, sklaní útvary

–        používali nástroje

–        existovali křehčí formy- Australopithecus africanus– možná vyráběl nástroje

–        existovali robustnější formy- A. robustus, A. boisei,  A. aetipicus (dříve Paranthropus)

 

• Čtvrtohory

–        starší- PLEISTOCÉN

–        mladší- HOLOCÉN (10 000)

–        2-1,4 milHomo habilis= člověk zručný

–        650 ml- vyráběl nástroje

–        Afrika- Olduvajská rokle, řeka Omo

–        130 cm, 40 kg; všežravci

–        3.hominizační komplex

–        1,9-1,4 mil– Homo ergaster= člověk dělný

–        JV Afrika, migrace na jiné kontinenty- Čína, Evropa

–        období horka a sucha- omezení srsti, vývoj nosu

–        všežravec, zpočátku mršiny, časem začínají lovit

–        masitá postava vede k rozvoji mozku- komunikace, vytváření souvislostí, primitivní řeč

–        vytváření pěstních klínů

–        1,2- 0,8 mil– Homo antecessor= člověk předchůdce

–        1000 ml

–        kanibal

–        jedním z prvních hominidů v Evropě

–        1mil-350 000Homo erectus

–        robustní- 170 cm, 80 kg, 800-1200 ml

–        lovec, sběrač, všežravec, využíval oheň, neměl stálá obydlí, city, abstraktní myšlení

–        Afrika, Asie, Evropa

–        nálezy různě pojmenovávány: Pinentropus erectus, Sinantropus pekinensis, Maureanthropus heidelbergensis

–        0,5 mil Homo heidelbergensis= člověk heidelbergský

–        považován za poddruh- nejspíš H.erectus

–        mozkovna 1100-1400 ml

–        180 cm, 100 kg

–        výborní lovci, první se začal oblékat

–        zžejmě první pohřbíval své mrtvé a dával pohřební dary

–        Afrika, Asie, Evropa

–        dostává se do 2 odlišných podmínek:

1. 300-350 tisíc- S Evropa- Homo neandertalensis (Neandertal- Německo)

–        oblast zalednění

–        menší vzrůst, 160 cm, krátké nožky, přizpůsoben studenému období- kožešiny

–        výborní lovci

–        podsaditější postavam silné kosti

–        rozdělení:

anteneandertálci

časní neandertálci– 150-120 tisíc- předpokládalo se, že se vyvinul H.sapiens

klasičtí neandertálci– 100-35 tisíc- slepá vývojová větev; velké stoličky a čelisti, silný krk, silné prohnuté stehenní k.

2. 40 tisíc– J Afrika- Homo sapiens= člověk rozumný

–        vyšší vzrůst- 170 cm

–        velká pigmentace

–        osídlili celý starý i nový svět- Amerika, Austrálie

–        historické členění:

–        člověk se vyvíjí v paleolitu:   starší- H.habilis, H.ergaster, H.erectus

střední- H.heidelbergensis, H.neandertalensis

mladší- H.sapiens– pravěký (mladopaleolitický) a současný

–        budoval různá obydlí, dočasná sídliště, nápadný rozvoj umění- sošky, malby, rytiny v kostech a klech

–        neexistovali rasy

–        typy:   Combe-Capelle– úzký obličej a hlava

                        Cro-Magnon– „kromaňonci“- široký obličej a hlava

 

–        10 000helocén= neolit „mladší doba kamenná“

–        existence ras, rozvoj zemědělství, pastevectví, trvalá sídliště, výroba keramiky, používání kopí

 

Naleziště u nás

• H.erectus- Bečov u Mostu, Přezletice u Prahy, Stránská skála (Brno)

• H.neadertalensis (klasičtí)- jeskyně Šipka (Štramberk), jeskyně Kůlna (Moravský kras), jeskyně Švédův stůl (Ochoz u Brna)

• Člověk mladopaleolitický- Dolní Věstonice, Pavlov, Červený kopec, Předmostí u Přerova, Býčí skála (Moravský kras)

 

Rasy

–        začaly se diferencovat v paleolitu před 35 000– přizpůsobování se přírodním podmínkám- intenzita světla, podnebí, necmoci, genový posun (změna četnosti alel vlivem náhody v malých populacích)

–        velká skupina lidí se společnými znaky (dědičně podmíněné)- liší se od ostatních ras

–        dříve od sebe ostře oddělené, vlivem migrace a míšením se rozdíly částečně stírají

–        biologický pojem, nelze o něm mluvit v sociologii, dějepisu,.. není synonymum slov jako stát, národ, jazyková skupina → dostáváme se do pozice rasismu

–        rasismus– nevědecká teorie, která rozděluje rasy na čisté a nečisté, vyšší a podřadné,..

–        prosazování nordické, árijské rasy- německý fašismus

–        termín nordický= antropologický typ; árijský= indoevropská jazyková skupina

 

–        rasy se liší: pigmentací (barva pokožky, vlasů, oční duhovky), míra tělesného ochlupení, utváření nosu, rtů a brady; tělesné proporce

–        u každé rasy najdeme znaky méně či více dokonalé

• 1. černá (negroidní)             10% lidstva     nejmladší- před 10 000

–        tmavá pigmentace

–        vlasy kudrnaté a krátké

–        široký obličej, plochý a široký nos, malá brada, vysoké čelo, široká oční štěrbina

–        vyšší postava, krátký trup, dlouhé končetiny

–        málo vyvinuté tělní ochlupení

• 2. bílá (europoidní)              40% lidstva     před 35 000

–        nadprůměrný rozvoj nosu

–        nadměrný rozvoj tělesného ochlupení

• 3. žlutá (mongoloidní)         50% lidstva

–        tmavá pigmentace- žlutohnědá pokožka, tmavé vlasy a oči

–        málo vyvinuté tělesné ochlupení

–        úzké oční štěrbiny, oči uložené o 10° šikmo

–        postava nízká, krátké končetiny, široké lícní kosti

–        jednotlivé rasy se mezi sebou mohou mísit → míšenci: Mestici – (europoidní+mongoloidní); Mulati – (europoidní+negroidní); Zambové – (negroidní+mongoloidní)

–        v rámci každé rasy se vyskytují velké skupiny lidí- antropologické typy– zbarvení pokožky, oční duhovky, barva vlasů, tělesné proporce

–        určení:

1. barevná sklíčka- oční duhovka

2. vzorkovník na vlasy

3. plastové kroužky na zbarvení pokožky

–        v Evropě 4 antropologické typy:

1. severský (nordický)- modré oči, světlé vlasy, světlá pokožka, vysoká štíhlá postava, úzký obličej, výrazně vystupující nos

–        Skandinávie, S Německa, Skotsko, S Ruska

2. východní (baltický)- postava nižší, obličej širší, světlá pigmentace, širší spodní čelist

–        Ukrajina, Rusko, Slovensko

3. jižní (dinárský)- tmavé vlasy, tmavé oči, vyšší a štíhlá postava, výrazný nos

–        Itálie, Balkán, J Francie

4. západní (alpinský)- tmavá pigmentace, postava střední

–        Francie, Německo, ČR

 

–        etnické skupiny– společné znaky

–        např. cikáni- pochází z přední Indie 10.stol

→ Malá Asie → Balkán → střední Evropa 14.stol

→ Arabský pol. → S Afrika → Pyrenejský pol. → střední Evropa

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!