Pohlavní systém ženy – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Pohlavní systém ženy

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Pohlavní systém ženy

 

Pohlavní systém ženy

 • zahrnuje: pánev, vnitřní genitále, zevní genitálie a ostatní orgány pánve (močové, trávicí orgány a nervy)

 

 Vaječníky

 • = ovaria
 • párový žlázový orgán s vnitřní sekrecí a zásobou oogoni
 • velikost různá dle věku a funkčnosti
 • velikost švestky – Měří 4x2x1 cm
 • hmotnost 6-10 g
 • povrch – do puberty hladký, potom hrbolatý a jizevnatý
 • v pozdním věku se změní na 1/4
 • tuhé, šedorůžové, citlivé
 • mění barvu během cyklu
 • fixovány mezovariem – úpon s hladkou svalovinou
 • při vyšetření přístupné přes stěnu pochvy
 • Rozlišujeme volnou část a hilus, v místě hilu je zavěšeno mesovariem k širokému vazu. Je uloženo intraperitoneálně v dutině břišní.V dětství je povrch hladký, ve fertilním věku hrbolatý.
 • Řez: na povrchu je bílá tuhá slupka (tunica albuginea), zevní vrstvu tvoří kůra s folikulárním aparátem a oocyty, vnitřní vrstvu dřeň s vazivem, cévami, nervy aj.
 • stavba:
  • na povrchu – jednovrstevný, plochý a kubický epitel, přechází na mezovarium
  • korová vrstva – vazivová,
   • tunica albuginea – neobsahuje folikuly v různém stupni vývoje od narození nezralé oocyty
   • 1. fázy redukčního dělení = probíhá meioza, ale stále mají mají 46 chromozomů
   • 2. fáze probíhá v pubertě vlivem hormonů adenohypofýzi – folitropin a lutropin a nastává ovulační cyklus (opakovaně dozrávají vajíčka se svými obaly a končí mezi 40-50 lety věku)
  • dřeňová vrstva – z vaziva, hladké svaloviny, vedou k ní četné cévy a vegetativní nervy
 • v ovariu je založeno 7 milonů vajíček a postupně zanikají a při narození jich je 700 000 a v pubertě 350 000
 • při meioze vzniká 1 zralá pohlavní buňka a druhá polovina přechází v pólové tělísko a to zaniká
 • primární folikuly – 30-40 mikro m, uprostřed je vaječná buňka a kolem je ochranný plášť z folikulárních buněk – výživa buňky
 • folikulární buňky se množí až vznikne dutina vyplněná liguorem folikulí s estrogeny
 • postupně se blíží k povrchu až je těsně pod povrchem = grafuv folikul, měří 1,5-2 cm
 • vyklenuje se na povrch ovaria, uzrálý tlakem tekutiny praská = ovulace
 • vajíčko je vyplaveno ven
 • může vytéct i trochu krve, ale jen málokdy těžké krvácení
 • po prasknutí stěny zkolabují a vzniká žluté tělísko
 • žluté tělísko = corpus luteum
  • od tuku a pigmentu žlutá barva
  • produkce progesteronu
  • uvnitř vzniká liquor s progesteronem
  • nedošlo k oplodnění – žluté tělísko po 10-12 dnech zaniká = corpus luteum menstruacionis a mění se ve vazivovou jizvu bílé barvy = corpus albigans
  • došlo k oplodnění – žluté tělísko roste až na 3 cm = corpus luteum graviditatis (produkce progesteronu) a takto velké je do 4. měsíce těhotenství, poté se zmenšuje a na konci těhotenství zaniká, po porodu se mění v corpus albigans

 

 Ovariální cyklus

 • 1. fáze = folikulární – uzrání folikulu k ovulaci
 • 2. fáze = luteální – trvá do zániku žlutého tělíska
 • pravidelně se vaječníky střídají
 • 14. – 15. den po menstruaci je ovulace vyvolaná folikulstymulujícím hormonem
 • estrogeny – ovlivňuje cyklické změny děložní sliznice, vliv na vznik sekundárních pohlavních zanků, na děložní sliznici vyvolává proliferační fázi
 • luteinizační hormon – udržuje žluté tělísko
 • progesteron – sekreční fáze dělohy, snižuje dráždivost děl. svaloviny – udžuje těhotenství, podporuje růst mléčné žlázy, brzdí zrání grafova kolikulu

 

 Vejcovod

 • = tuba uterina
 • párová trubice odstupující od děložních rohů
 • 10-15 cm délka
 • 0,5 cm tloušťka
 • 2 části – ostium abdominale, ostium uterinum
 • ostium abdominale – nálevkovitě rozšíření vaječníků = infundibulum a řasami = fimbrie
 • Rozšiřuje se směrem od rohu laterálně.
 • Rozlišujeme čtyři části (intramurání, isthmická, ampulární ,infundibulum, fimbriální).
 • Tuba probíhá v horním okraji širokého vazu a je k němu připojena mesosalpinxem.
 • stavba stěny:
  • 1 mm silná
  • sliznice – 1 vrstený epitel kubický až cilindrický s řasinkami (kmitají směrem k děloze), žasy jsou podélné, obsahuje žlázky
  • svalovina – cirkulárně, spirálně a podélně uspořádaná
  • vazivo – přechází z širokého vazu a obaluje vejcovod
 • prodělává cyklické změny:
  • před mestruací ubývá řasinek a zvyšuje se sekrece
  • před ovulací zduří fimbrie a přiloží se k ovariu
  • vlivem pohybu svaloviny se vajíčko pohybuje – trvá 3-5 dní
  • u ústí do dělohy je svěrač a ten se uzavře při menstruaci
 • jemné, tenké, měkké
 • nelze nahmatat

 

 Děloha

 • = uterus
 • dutý, svalový orgán
 • tvar hruškovitý
 • v poloze mezi močovým měchářem a konečníkem
 • části dělohy: corpus uteri (tělo), cervix uteri (hrdlo), fundus uteri (dno)
 • cervix – obsahuje cervikální kanál
 • istmus – 0,5-1 cm mezi cervix a corpus, během těhotenství zaniká a je součástí těla = dolní děložní segment
 • váží 40-50 g,na konci těhotenství 1000gr
 • kapacita asi 3 ml
 • v klimakteriu ze zmenšuje
 • slouží k přijetí a vývoji embrya a na konci těhotenství k jeho vypuzení.
 • Děloha je v anteverzi a anteflexi. Osa těla a pochvy svírá 70 – 100°, osa cervixu a těla 160 – 170°.
 • kolem děložního hrdla je úpon pochvy hrdlo čnící do pochvy = děložní čípek
 • děložní čípek – hladký, narůžovělý, uprostřed otvor = ostium uteri = zevní branka děložní
 • fornix vagine – klenba poševní, prostor kolem čípku v pochvě
 • děložní dutina – cavum uteri
 • v hrdle je canalis cervicalis uteri
 • dutina děložní – trojhranná, rohy děložní (ústí vejcovodů)
 • stavba stěny:
  • síla až 15 mm
  • na hrdle slabší
  • sliznice – endometrium
   • síla bazální vrstva – 0,5cm, funkční vrstva do 1 cm
   • Histologicky jde o cylindrický žlázový epitel, který přechází na čípku v mnohovrstevný, dlaždicový epitel.
   • sliznice šedorůžová z cilindrického epitelu s řasinkami – kmitají k ostiu uteri
   • obsahuje žlázky
   • cyklické změny – menstruační cyklus
    • 1. fáze menstruační – 1.-4. den cyklu, odloučení poničené sliznice s krví, trvá 4 dny, končí vasokonstrikcí a začíná regenerace epitelu
    • 2. fáze proliferační – 5.-14. dne cyklu, roste epitel, zvyšuje se do cylindrického, odpovídá vývoj zrání grafova folikulu, končí ovulací, nejvyšší hladina estrogenu a luteinizačního hormonu
    • 3. fáze sekreční – 15.-28. den cyklu, sliznice je prosáklá, připravená na nidaci oplozeného vajíčka, největší rozšířené žlázky, na vaječníku vznik žlutého tělíska, roste koncentrace progesteronu, zaniká žluté tělísko a klesá hladina progesteronu
    • 4. fáze ischemická – 28. den, rozpadá se zliznice, prudký pokles progesteronu, vzestup oxitocinu, stažení arteriol a dojde k ischemii epitelu a ta degeneruje
   • hrdlo děložní – nemá tyto změny v sekreční fázi se vylučuje více hlenu
   • při oplodnění – stoupá progesteron, estrogen, roste žluté tělísko, roste sliznice, stoupá HCG
  • sval – myometrium
   • největší část stěny dělohy
   • ze svalových snopců prostoupených vazivem
   • hladký sval s velkým podílem vaziva. Vrstva je silná 1 – 1,5 cm. Svalové vrstvy a vlákna v těhotenství hypertrofují.
   • spirálovitě uspořádaná – vychází z děložních rohů -> umožňuje velké zvětšení dělohy, přechází na krček
   • cervix zůstává klidný, pevný a otvírá se na začátku porodu
  • vazivo – perimetrium
   • vazivo, které přechází na okolí po stranách dělohy v široký děložní vaz
   • vazy – 2 ks – jsou duplikatury perimetria ligamentum latum uteri
   • přirůstá ke stěně malé pánve
   • přední a zadní list upevňuje vaječník, tuby, cévy, nervy
   • Vpředu ve výši isthmu přechází na močový měchýř a tvoří zde řasu a prostor – vesicouterinní. Vzadu přechází na rectum až ze zadní poševní klenby. Tvoří se zde Douglasův prostor. Od děložních hran přechází na široký vaz.
  • parametrium
   • vazivo mezi listy širokého vazu děložního
   • řídké
   • snadno se šíří infekce
   • vazy – závěsný aparát dělohy
   • v těhotenství vazy přitahují dělohu k zadní stěně pánve
 • Čípek (cervix)
  • je zúžená válcovitá část dělohy měřící 3 cm.
  • Úpon pochvy cervix rozděluje na:
  • A/ Vaginální část – vyčnívá do pochvy – rozlišujeme přední a zadní pysk čípku. Uprostřed je zevní ústí cervikálního kanálu je kruhovité nebo štěrbinovité.Tvar čípku je ovlivněn věkem a paritou. U nerodivších je konický po porodu válcovitý.
  • B/ Supravaginální část – nad úponem pochvy.
  • Osou čípku vede cervikální kanál ústící do dutiny těla děložního.Ve sliznici cervikálního kanálu je řada žlázek tvořících cervikální sekret.
 • Tělo (corpus)
  • anatomicky se skládá s přední a zadní stěny, hran, rohů a zaobleného fundu.
  • Uvnitř těla je dutina (cavum) dělohy, která má trojúhelníkový tvar a přechází v rozích v dutiny vejcovodů.
  • Děložní stěna se skládá ze tří vrstev:
  • a/ endometrium – sliznice vystýlající dutinu děložní s částí basální a funkční, má sílu 2-10 mm
  • b/ myometrium – vrstva z hladkého svalu síly 1-1,5 cm.
  • c/ perimetrium – serosní povrch části dělohy zasahující do dutiny břišní, tvoří ho peritoneum pevně srostlé s dělohou.
  • Poměr délky těla a čípku dělohy je u dospělé ženy 2:1.
  • Děloha je ohnutá v anteflexi (úhel 160-170st).
 • Isthmus
  • 6mm dlouhá zúžená část mezi cervixem a corpusem.
  • Anatomicky patří k cervixu, v těhotenství se rozšiřuje a stává se součástí dutiny těla, jako dolní segment dělohy.

 

 Pochva

 • = vagina, colpos
 • Je to 8-10 cm dlouhý vazivově-svalový rourovitý orgán, který spojuje dělohu se zevními rodidly.
 • Je součástí měkkých porodních cest.
 • plní více funkcí (kopulační, odvod menstr.krve, porodní kanál).
 • Vlhkost je zajištěna produkcí cervikálního hlenu, hlenových žlázek vulvy a transudací přes stěny.
 • Vpředu sousedí s uretrou a měchýřem, vzadu s rektem.
 • vchod – ostium vagine, leží za zevním ústí močového měchýře, ozavírá blánou = hymem (v ní je otvor)
 • poševní klenba
  • kolem čípku
  • Kraniálně obkružuje děložní čípek a tvoří poševní klenby – přední, zadní a postranní
  • Zadní klenba sousedí kraniálně s Douglasovým prostorem
  • Kaudálně je poševní vchod a poševní předsíň s hymenem
  • Přední a zadní poševní stěny jsou k sobě přiloženy (na řezu tvar H)
  • hromadí se zde sperma
 • délka 8 cm
 • šířka 2,5 -3 cm
 • stavba stěny:
  • silná 4 mm, pružná, měkká, prokrvená
  • sliznice – s řasami, narůžovělá, těhotné fialové
  • epitel – dlaždicobuněčný – hodně glykogenu
  • neobsahuje žlázky
  • sekret jde z děložního hrdla
  • kyselé pH, antimikrobiální
  • změny během menstruačního cyklu
  • ze stěru – vag. cytologie
  • svaly – spirálovitě uspořádané (možno roztáhnout)
  • vazivový obal – parakolpium

 

 Vazy a závěsný aparát

 • Vnitřní genitálie jsou v malé pánvi síťovitě zavěšeny a podepřeny pomocí vazů, pánevního dna a peritonea (závěsný a podpůrný aparát).
 • Orgány mají stabilní polohu, ale také potřebnou pohyblivost.
 • parametria (závěsný aparát) – mají důležitý podíl na udržení normální topografie.
 • Vazivové struktury se táhnou od pánevních stěn do středu pánve.
 • Zajišťují pružné zavěšení. Patří sem:
 • Parametria fixující dělohu
  • Ligamentum cardinale – postranní parametria, nejmohutnější. Jsou v bazi širokého vazu.
  • Lig.sacrouterinum – fixuji cervix v oblasti vn.branky směrem ke křížové kosti, přičemž obkružují rektum.
  • Lig.vesicouterinum – směrem k pubické kosti. Je slabší.
  • Lig.uteroinquinale (syn.lig.teres uteri, oblý vaz) – vazivový „provazec“ od rohu děložního, laterálně do tříselného kanálu.
 • Parametria fixující adnexa
  • Lig.ovarium proprium – od ovaria k rohu dělohy
  • Lig.suspensorium ovarii – laterálně od ovaria ke stěně pánve.
 • Peritoneální závěsy
  • Lig.latum uteri (široký vaz) – je tvořen dvěma listy peritonea, které jdou od hran dělohy laterálně. Mezi nimi je řídké vazivo, v bazi jsou lig.cardinalia a také cévy a nervy.
  • Mesosalpinx – závěs tub na širokém vazu.
  • Mesovarium – závěs ovarií. Upíná se k hilu ovaria- ovaria jsou jinak volná.

 

 Zevní pohlavní orgány

 • velké a malé stydké pysky
 • glandula vestibuláres
 • topořivá tělesa
 • Zevní rodidla (vulva) – jsou lokalizována v urogenitální krajině.
 • Jsou ohraničena hypogastriem, perineem a genitofemorálními rýhami.
 • Jsou uložena kolem vestibulum vaginae.

 

 Tukový polštář

 • Mons veneris (mons pubis, hrma) – tukový polštář, který je pokrytý silnou kůží s ochlupením (pubes) s potními a mazovými žlázkami.
 • Typ ochlupení patří k typickým sekundárním pohlavním znakům (ženský a mužský).

 

 Velké pysky

 • = labia majora
 • zevní strana – všechny znaky kůže – pigment, potní a mazové žlázky, od puberty kryta ochlupením
 • vnitřní strana – vzhled sliznice
 • délka 8 cm
 • obsahuje vazivo, tukové buňky, hladkou svalovinu
 • – kožní řasy, které nahoře přecházejí do mons veneris, ohraničují pudendální rýhu a ve tvaru U tvoří dorsálně zadní komisuru. Jsou kryty kůží a ochlupením.

 

 Malé pysky

 • = labia minora
 • uvnitř velkých
 • dlouhé 3-4 cm
 • povrch – sliznice
 • zakryty velkými pysky
 • obsahují: vazivo, mazové žlázky, dlaždicobuněčný epitel, bez tukových buněk
 • obklopují poševní předsíň (vestibulum vaginae) ve tvaru obráceného V. Vpředu se spojují a tvoří preputium clitorisu. Labia obsahují vazivo, jsou kryty sliznicí a nemají ochlupení, jen mazové žlázky.

 

 Glandula vestibulares

 • = Bartoliho žláza
 • párová
 • po stranách poševního vchodu
 • produkují sekret – zvlhčuje vchod do pochvy

 

 Topořivá tělesa

 • = klitoris
 • nad poševním vchodem
 • nad ústím močového měchýře
 • má podobný charakter jako topořivá tělesa penisu
 • žilní topořivé těleso, které je dvěma rameny přichyceno ke stydké kosti a pod symfysou tvoří tělo zakončené glans clitoridis.
 • Glans je částečně kryt preputiem z malých pysků, je bohatě inervován.
 • Měří 8cm, ale viditelný je 1cm.

 

 Poševní předsíň

 • Vestibulum vaginae (poševní předsíň) je kryta malými stydkými pysky.
 • Do vestibula ústí: Ostium vaginae s hymenem (slizniční řasa tvaru – anularis, semilunaris, cribriformis, septus, carunculae myrtiformes, intacta, defloratus, carnosus..).

 

 Zevní ústí uretry

 • Ostium uretrae – vyústění močové roury, 2 cm od clitoris.
 • Dále sem ústí malé (Skeneho) a velké (Bartholiniho) žlázky, které produkují hlen a zajišťují zvlhčování sliznice

 

 Bulbus vestibuli

 • párové erektilní těleso ve spodině velkých stydkých pysků, měří 3x2cm.
 • Podkladem jsou žilní pleteně.
 • Je analogem cavernosního tělesa penisu.

 

 Hráz

 • = Perineum
 • navazuje na zevní rodidla dorsálně mezi zadní komisurou stydkých pysků a řitním otvorem.
 • Tvoří ji část pánevního dna zesílená zevním řitním svěračem.

 

 Pobřišnice – peritoneum

 • Pelveoperitoneum je součástí peritonea abdominální dutiny.
 • Zajišťuje vlhkost, hladkost a posunutelnost orgánů a struktur uvnitř peritoneální dutiny, která je nutná pro měnící se objemy a tvary orgánů (měchýř, střevo, děloha…).
 • Pleveoperitoneum pokrývá pánevní stěny a orgány pánve.
 • Široký záhyb pokrývá dělohu (perimetrium), vejcovody a vytváří dva listy širokého vazu (lig.latum), který přechází na pánevní stěny.
 • Vpředu kryje močový měchýř, vzadu rektum.
 • Vytváří řasy a prostory (vesicouterinní a Douglasův).
 • Peritoneum je pevně srostlé s měchýřem, dělohou a tubami, jinak je proti spodině pohyblivé.

 

 Pánevní dno

 • Pánevní dno tvoří svalově-vazivová deska konkávní směrem do dutiny břišní.
 • Uzavírá břišní dutinu, vyrovnává nitrobřišní tlaky, podílí se na pružné, ale stabilní topografii orgánů pánve a je součástí vnějších úseků uretry, rekta a měkkých porodních cest.
 • Je uchyceno uvnitř ke kostře pánve.
 • Systém je střechovitě uspořádaný. Skládá se ze tří částí:
  • Diaphragma pelvis – tvoří ji mohutný sval m. levator ani , který má část iliaca a pubica. Pars pubica obkružuje hiatus urogenitalis. V diafragmě jsou dva otvory: vpředu je hiatus urogenitalis (3 cm široká štěrbina pro uretru a vaginu) a uprostřed hiatus rectalis (pro rectum). Mezi oběma otvory je vazivově zpevněná část – centrum perineale.
  • Diaphragma urogenitale- tenká trojúhelníková svalově-vazivová plotna uzavírá z vnější strany hiatus urogenitalis.Vede napříč mezi dolními rameny stydkých kostí . Je tvořena drobnými svaly: m.transversus a sfinkter uretry.
  • Zevní vrstva uzávěrových svalů – patří sem drobné svaly zevního genitálu (m.ischio a bulbocavernosus a zevní svěrač (sphincter) konečníku.

 

 Přední břišní stěna

 • Ohraničuje vpředu velkou pánev.
 • Tvoří ji párově uspořádané svaly břišní (přímé – recti, příčné – transversi, a šikmé – obliqui).
 • Svaly se překrývají a spolu s fascií tvoří pevnou stěnu. Další vrstvy – nástěnné peritoneum, podkoží a kůže.

 

 Ostatní orgány malé pánve

 • Mají těsný topografický vztah k reprodukčním orgánům i vzájemně.
 • Močový měchýř – je uložen retroperitoneálně za symfýzou. Od dělohy je oddělen vesicouterinní plikou.
 • Močová trubice (uretra) – je 3,5 – 5 cm dlouhá. Sousedí s přední stěnou pochvy a ústí do poševní předsíně.
 • Močovody (uretery) – vycházejí z ledvin retroperitoneálně do pánve a v basi širokého vazu se stáčejí k močovému měchýři. 2 cm od hrany cervixu se kříží s děložními tepnami (probíhají pod nimi).
 • Konečník (rectum) – probíhá ve vyhloubení křížové kosti kde má l0 cm dlouhou část pánevní (ampula) a prochází pánevním dnem 3 cm dlouhou perineální částí. Končí na kůží řitním otvorem (annus) s řitním svěračem (sfinkter).
 • Hluboký prostor mezi zadní děložní stěnou a rektem se nazývá Douglasův prostor. Na dně těsně sousedí se zadní poševní klenbou.

 

 Cévy a nervy v malé pánvi

 • Arterie a vény
  • Břišní aorta se ve výši 4. lumbálního obratle rozdvojuje na dvě větve z nichž každá pokračuje dále do dolních končetin (stehenní tepny) v průběhu v pánvi z nich vycházení pánevní tepny zásobující pánev a pánevní orgány. Hlavní je arteria iliaca interna z níž se odděluje děložní tepna-arteria uterina pro dělohu a řada dalších větví pro ostatní orgány a části pánve (vesikální, rektální, poševní).
  • Adnexa jsou dále zásobena krví ze dvou arterií ovariálních -pravá odstupuje přímo z aorty a levá z levé renální větve. Přes adnexa jsou ovariální tepny propojeny s větvemi tepen děložních.
  • Průběh tepen sledují žilní systémy.
  • Cévy tvoří hustou síť zásobující jednotlivé orgány a části pánve.
 • Mízní systém (cevy a uzliny)
  • Lymfatické cévy jsou v pánvi hojné, provází cévní systém a tvoří regionální uzlinové shluky (lumbální, sakrální, iliakální, cervikální…).
 • Inervace
  • Inervace pánevního dna a orgánů pánve je zajištěna řadou nervů motorických a vegetativních. Jednotlivé nervy se tvoří ve svazcích vycházejících z lumbální a sakrální části páteře. Vegetativní nervstvo tvoří pleteně podél cév – plexus uterovaginali a sacralis, které vycházejí ze segmentů Th, L a S.
  • Ze senzitivní nervů je důležitý nervus pudendus, n.ilioinquinalis a n. genitofemoralis.

 

 Oplození

 • dochází ve vejcovodu
 • spermie putují za zadní poševní klenbu až k abdominálnímu ústí vejcovodu
 • 12 hodin po ovulaci je možno dojít k oplození
 • 1 spermie pronikne do vajíčka – po oplození se hned začne dělit
 • posunuje se do dělohy 4-8 dní (žije ze svých zásob)
 • ve stadiu moruly se dostane do dělohy a více se difencuje – trofoblast -> chorion (plodový obal, placenta), embryoblast ->základ plodu, amnio -> amniová dutina, žloutkový váček -> zásoba energie
 • vajíčko zahnízdí -> mění se v blastocystu (nidace)
 • vzniká 3 vrstevnatý základ zárodku – ektoderm (zevní list) -> pokožka, potní a mléční žlázym, nervový systém , mezoderm (střední list) -> pojivové, svalové tkáně, cévy, močový a pohlavní systém, entoderm (vnitřní) -> trávicí a dýchací systém

 

 Vznik placenty

 • vyvíjí se dlouho
 • začínají z trofoblastu vyrůstat choriové znaky -> zanořují se do děložní sliznice
 • cévy – klky – cévy – výměna látek difuzí
 • vyvíjí se od nidace až do začátku 3. měsíce
 • plně vyvinutá 500 g, průměr 15-20 cm
 • funkce:
  • výměna látek a plynů
  • odchod zplodin z těla plodu
  • hormonální funkce – produkce HCG (choriogonadotropin) -> brání vzniku žlutého tělíska produkce progesteronu
 • ploch klků 14m2
 • nejvýkonější od 3.-6. měsíce
 • embryo 1.-2. měsíc
 • plod = fetus od 3. měsíce
 • děloha se rozepne na 5-7 litrů
 • délka těhotenství 272 dní
 • hmotnost se zvýší o 10 a více kg
 • zvyšuje se zátěž srdce, ledvin, kloubů

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!