Popáleninová poranění – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Popáleninová poranění

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Popáleninová poranění

 

Popáleninová poranění

 • ˘ působení tepla, nebo světla na povrch těla
 • ˘ teploty vyšší než 50 stupňů C

 

Popáleniny

 • Mechanismus:
  • “ přímý dotek – plamen, horké předměty, nebo tekutiny
  • “ sálavá energie – slunce, ionizační záření
  • “ elektrický proud
 • Účinek:
  • “ lokální = popálenina
  • “ celkový = popáleninová nemoc
 • Faktory:
  • “ Rozsah popálení:
   • Pravidlo 9
   • – hlava = 9%
   • – trup = 2×18%
   • – HK = 2×9%
   • – DK = 2×18%
   • – Genitál = 1%
   • X děti: hlava větší %, DK menší %
   • Ruka pacienta = 1%
  • Definitivní rozsah dle tabulek Lunda a Browdera
  • Hrozba popáleninového šoku = nutná hospitalisace
  • – dítě nad 10%
  • – dospělý nad 15%
  • “ Hloubka popáleniny:
   • I.stupeň = povrchové – zarudnutí – 3-6 dní
   • II.stupeň = epidermis + dermis – puchýře
   • – II.A – povrchovější – živá spodina
   • – II.B – hlubší – spodina tmavě červená s výbledy – vhodná necrectomie a transplantace kůže
   • III.stupeň = celá kůže i s adnexy – suchá, tvrdá, žlutobílá až hnědočerná
   • IV.stupeň = i podkoží, svaly až kosti
  • “ Příčina popáleniny – mechanizmus působení tepla:
  • “ Přímý kontakt
   • – opařeniny – spíše povrchové
   • – plamen – hluboké
   • – tření
   • – dotek
  • “ Poleptání – chemické
  • “ Radiační změny
  • “ Elektrický proud – ztrátová poranění, hluboká
  • “ Lokalizace popáleniny – Závažné – hlava, dýchací cesty, genitál, ruce, nohy
  • “ Zdravotní stav a věk postiženého:
  • Kritický věk- pod 2 roky, nad 60 let
  • “ Průběh:
   • I.fáze = ŠOKOVÁ ( 24 hod – 14 dní )
    • Rozvoj oligemického popáleninového šoku – vazodilatace, zvýšená permeabilita kapilár, únik tekutin do intersticia, dle rozsahu popáleniny lokalizovaný, nebo generalizovaný otok
    • Včas zahájit dostatečnou náhradu tekutin + lokální péče – chlazení
   • II. fáze = POPÁLENINOVÁ NEMOC
    • “ Vstřebávání toxických látek rannou plochou
    • “ Poruchy metabolizmu
    • “ Ztráty bílkovin a erytrocytů
    • “ Infekce ranných ploch
    • Necrectomie a náhrada kůže transplantáty
   • III. fáze = REKONSTRUKČNÍ
    • Rehabilitace
    • “ Komplikace:
    • “ selhání ledvin, oběhu, dýchání, jater
    • “ krvácení do GIT – popáleninový vřed
 • LÉČBA POPÁLENIN:
  • Obecně :
   • ˘ chladit včas a dostatečně
   • ˘ dodržovat sterilitu – oplachování, sterilní krytí ranných ploch
   • ˘ tišení bolesti – opiáty i.v.
   • ˘ náhrada tekutin
  • Ambulantně
   • – povrchové do 5%
   • – hluboké do 2%
  • “ Lokální terapie:
   • ˘ oplachování ranných ploch antiseptickým roztokem
   • ˘ snesení puchýřů
   • ˘ necrectomie – necrotom, Humbyho nůž – 3.- 5. den – II.B + III.st. – dosáhnout kapilárního krvácení, hned krýt transplantátem
   • ˘ escharotomie – cirkulární popáleniny, riziko kompartment sy.
   • ˘ krytí ranných ploch – mastné krytí s absorbčním obvazem, antiseptikum – Dermazin ( argentosulfadiazin )- obličej a genitál bez obvazu
   • ˘ transplantace kůže – MESH – větší plocha, odtok sekretu, minimální svráštivost
   • – autotransplantáty
   • – alotransplantáty
   • – xenotransplnatáty
  • “ Celková terapie:
   • ˘ Analgesie – opiáty i.v.
   • ˘ Náhrada tekutin – i.v.
   • 3 x % popáleniny x hmotnost v kg ( nad 50% plochy je % = 50 )
   • = množství krystaloidů ( Ringer laktát, Hartman ) za prvních 24 hod
   • 1/2 za prvních 8 hodin, zbytek ve 2 dávkách za dalších 16 hodin
   • od 2. dne přidat koloidy- lépe se udrží v oběhu
   • ˘ Další
   • – ATB
   • – Gamaglobulin
   • – Vitaminy
   • – Heparin do 30000j/24 hod.
   • ˘ Rehabilitace

 

Přehřátí

 • “ ÚPAL
  • “ horké provozy s vysokou vlhkostí, fyzická námaha
  • “ zrudnutí, pocení, bolesti hlavy, žízeň, nevolnost, teplota až 43 stC, až zástava dechu
  • ˘ Chlazení
  • – studená koupel
  • – chladné nápoje
 • “ ÚŽEH
  • “ působení slunečních paprsků na hlavu
  • “ bolesti hlavy, zvracení, centrální dráždění, křeče, bezvědomí
  • ˘ Terapie – zabránit účinku slunečních paprsků a dále obdobná jako u úpalu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!