Poruchy vzdušnosti plic, embolie – obecná patologie (VŠ)

Téma: Poruchy vzdušnosti plic, embolie

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Poruchy vzdušnosti 

 • atelektáza
 • kolaps
 • emfyzém plic – plicní rozedma
  • alveolární – centroacinózní + panacinární + bulózní
  • intersticiální

 

Atelektáza a kolaps jsou nemoci se sníženou vzdušností plic.

Atelektáza

 • je vrozená – plíce se (nejčastěji pro nezralost u předčasně narozených dětí) nerozepne – chybí surfaktant – látka snižující povrchové napětí.

Kolaps

 • vzniká z původně normálně vzdušné plíce – např. stlačením plíce výpotkem, nádorem, nebo vyrovnání negativního tlaku při pneumothoraxu.

Emfyzém je zvýšená vzdušnost plíce.

 • Může být v alveolech nebo v septech.
 • Dýchací cesty jsou dilatovány distálně od respiračního bronchiolu – dochází k destrukci intraalveolárních sept.

 

Embolie

 • je vmetení, zaklínění vmetku (embolu) v cévách vedoucí k jejich ucpání a následné nedokrevnosti (ischemii) příslušné části těla (mozek, plíce, končetina)

 

Druhy embolií

Celulární embolie

 • přichází často při rozsevu zhoubných nádorů (ale může i jindy)
 • bezprostředně se může uplatnit např. při embolii plodové vody (je to následek infuze většího množství plodové vody během porodu do děložních žil a vmetávání do plicních kapilár)

 

Tuková embolie

 • Vzniká, když se do periferních vén dostávají kapénky tuku
 • nejčastěji tomu bývá při zlomeninách dlouhých kostí, tupém poranění podkoží tukové tkáně a při popáleninách
 • v plicích nacházíme tukové kapénky, které vyplňují kapiláry (část kapének se protlačuje kapilárami do velkého oběhu, takže při rozsáhlejší tuk.em. nacházíme tukové kapénky též v kapilárách mozku)
 • větší rozsah může být příčinou smrti pro ložiskovou nedokrevnost (ischemii) mozku

 

Vzduchová embolie

 • Vznikne, jakmile se do periferních nebo plicních žil dostane vzduch
 • do periferních žil se vzduch nejčastěji dostává při operaci strumy
 • je-li vniknutí vzduchu větší, působí náhlou smrt za známek oběhového selhání

 

Tromboembolie

 • Krevní sraženina
 • Vznik – hyperkoagulačním syndromem (kuřáci s antikoncepcí, dlouhé upoutání na lůžko, sedavý životní styl)

 

Embolie plic

 • je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě(ucpání) obstrukce a. pulmonalis nebo její větve. Nejčastěji se jedná o trombembolickou obstrukci, méně často o embolii tukovou, embolii plodovou vodou, vzduchem nebo nádorovými buňkami.
 • Zdroj embolie je trombóza femoralní nebo iliakální žíly.
 • Způsobují pravé srdeční selhání – smrt
 • Příčina – kouření, ateroskleróza, životní styl


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!