Členovci – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Členovci (Arthropoda)

Předmět: Biologie

Přidal(a): TS

 

Obsah

 • tělní segmentace
 • typ tělní dutiny
 • tělní povrch a jednotlivé soustavy (Sv.S., CS, DS, TS, VS, NS, Sm.S., HS, PS a vývoj)
 • podkmeny, jejich typické znaky a zástupci

 

KMEN ČLENOVCI (Arthropoda)

 • nejpočetnější živočišný kmen
 • většinou suchozemští
 • tělní dutina: v několika předních článcích mixocoel (spojením pseudocoelu s coelomem)
 • tělní segmentace: různocenně (nestejnocenně) článkované tělo, včetně končetin
 • tělní povrch: pokožka vylučuje pevnou vrstvu zvanou KUTIKULA
 • kutikula je z látky chitinu = látka podobná celulóze

 

VNĚJŠÍ KOSTRA (exoskelet)

 • kostra neroste, tělo roste jen při svlékání staré kutikuly, než ztvrdne kutikula nová = tzv. SKOKOVÝ RŮST
 • vnější kostra je těžká a tak jsou členovci ve své velikosti omezeni

 

Sv.S.:

 • NOVINKA: PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ SVALY = pohyb končetin, upínají se zevnitř na kostru
 • + i HLADKÁ svalovina

 

C.S.:

 • OTEVŘENÁ
 • hemolymfu (krvomízu) pohání hřbetní srdce = pulzující céva s bočními otvory (ty nasávají)

 

D.S.:

 • žábry
 • celý povrch těla
 • plicní vaky
 • tracheje

 

T.S.:

TRUBICOVITÁ

 • dvoudílný žaludek: svalnatý a pak žláznatý žaludek
 • trávicí žlázy: slinné a hepatopankreas (slin.-j.ž.)
 • tukové těleso = metabolická a zásobní funkce
 • TYPICKÉ PŘEMĚNĚNÉ ÚSTNÍ KONČETINY PRO JEDNOTLIVÉ PODKMENY

 

V.S.:

 • metanefridie a jejich různé modifikace:
 • např. tykadlové žlázy korýšů, Malpigiho žlázy u hmyzu

 

N.S.:

 • GANGLIOVÁ žebříčkovitého typu
 • největší ganglia v hlavové části

 

Sm.S.:

 • jednoduché i složené oči
 • smyslové brvy – dotyk, chvění
 • chemoreceptory – např. feromony, baroreceptory

 

P.S.:

 • gonochoristé s vnitřním oplozením
 • vývoj přímý i nepřímý, také partenogeneze

 

Systém

Podkmeny:

 • klepítkatci
 • korýši
 • šestinozí
 • stonožkovci
 • trilobiti

 

A) podkmen: KLEPÍTKATCI

 • tělo složeno většinou z hlavohrudi (srostlá hlava s hrudí) a ze zadečku
 • hlavové končetiny:
  • klepítka (chelicery) = první pár, slouží k lovu
  • makadla (pedipalpy) = druhý pár, zpracování potravy a hmat
 • čtyři páry končetin (8)
 • bez tykadel
 • na zadečku nejsou končetiny

 

Systém:

 • Třída HROTNATCI
 • Třída PAVOUKOVCI

 

Třída: PAVOUKOVCI

 • sací ústní ústrojí
 • čtyři páry nohou
 • patří sem: štíři, štírci, pavouci, roztoči a sekáči (podtřídy)

 

a) Štíři

 • makadla přeměněna v klepeta
 • jedovatý trn na konci zadečku (čím jedovatější, tím menší klepeta)
 • predátoři s noční aktivitou
 • kutikula v UV světle září
 • samice se stará o potomky, vozí je

 

b) Štírci

 • velikost v mm
 • predátoři
 • vyústění jedu na konci klepítek
 • bez hrotu na zadečku

 

c) Sekáči

 • tělo jeden celek
 • dlouhé štíhlé nohy

 

AUTOTOMIE = sám si oddělí část těla

 • po oddělení, sekavé pohyby k odvedení pozornosti od unikajícího sekáče
 • predátoři

 

d) Pavouci

 • na klepítkách ústí JEDOVÁ ŽLÁZA
 • makadla podobná kratším končetinám
 • u samců někdy výrazně větší – kopulační
 • Tělo rozděleno na:
  • Hlavohruď
   • Tenká stopka
  • Nečlánkovaný zadeček
 • velmi úzký ústní otvor, proto MIMOTĚLNÍ TRÁVENÍ
 •  do kořisti vstříknou trávicí šťávy a zkapalněnou hmotu nasávají
 • jedová žláza na klepítkách
 • zadečkové SNOVACÍ BRADAVKY.
  • *vlákno je pevnější než ocelové vlákno srovnatelného průměru
 • na končetinách hřebínek, kterým několik vláken spřádají do jednoho svazku
 • vlákno k lovu, tvorbě obydlí a kokonu s vajíčky
  • *sítě tkají v noci = ráno jsou připraveny na nápor much
 • D.S.:
  • PLICNÍ VAKY (v zadečku podobu dutiny s listy)
 • Sm.S.:
  • 6–8 jednoduchých oček, hmat
 • Pohlavní dvojtvárnost
  • = samice větší, občas kanibalismus ze strany samice
  • u některých nejextrémnější varianta rodičovské péče – samice svolá svá mláďata a nechá se jimi pozřít
  • přímý vývoj
 • Zástupci:
  • Sklípkani
   • největší (rozpětí končetin až okolo 30 cm)
   • chloupky se lámou a mohou způsobit alergie
   • v subtropech a tropech
  •  Křižák
   • staví typické pavučiny
  •  Pokoutník
   • loví i bez pavučin, pavučiny jsou vodorovné v rozích místnosti (po koutech)
   • velký, hnědý, chlupatý
  • Třesavka
  • Běžník
   • nestaví sítě, loví díky svému maskování – dokáže částečně měnit barvu – loví v květech
   • jeho mláďata na podzim vytváří dlouhá vlákna, která slouží k přenosu větrem = babí léto
  •  Vodouch (stříbřitý)
   • obývá bublinu vzduchu pod vodou.
  •  Zápřednice jedovatá
   • nejbolestivější kousnutí z našich pavouků

 

e) Roztoči

 • drobní až mikroskopičtí
 • tělo tvoří jeden celek (hlavohruď srůstá se zadečkem)
 • prostředí: nejvíce roztočů žije v půdě
 • potrava: rozmanitá, významní parazité
 • = úzké bodcovité ústní ústrojí
 • nepřímý vývoj
 • škůdci: znehodnocování potravin, alergie, nemoci
 • *akarióza je nemoc způsobená roztoči, časté alergie na roztoče
 • Zástupci:
  • KLÍŠTĚ
   • vlhčí biotop
   • na vrcholcích rostlin, identifikují kořist mj. podle kyseliny máselné z potu
   • vývoj nepřímý – z vajíčka šestinohá larva
   • *po 1. svlékání se mění v osminohou nymfu, která má 1–3 vývojové stupně
   • při odstraňování stačí vykývání a dezinfekce
   • klíště je přenašečem např. encefalitidy, boreliózy (erythema migrans)
  • ZÁKOŽKA SVRABOVÁ
   • vyžírá chodbičky v kůži
   • nemoc svrab se silným svěděním = pupínky
  • TRUDNÍCI
   • v chlupových váčcích a v mazových žlázách v oblasti obočí a nosu
   • trudovitost
  • ČMELÍK
   • saje krev ptáků
   • častí v hnízdech
  • ­*Luptouš žere peří
  • *Vodule roztoč žijící pod vodou
  • *Sametka parazitický roztoč výrazné barvy

 

B) podkmen KORÝŠI

 • prostředí: vodní, výjimečně suchozemští
 • DS:
  • žábry
 • Tělní pokryv:
  • krunýř (zpevněný CaCO3) nebo dvě chlopně uzavírající tělo (jako u mlžů)
 •  Typický znak: rozeklanné končetiny většího počtu – k plavání, lezení, přihánění a filtrování potravy a mohou být na nich žábry
 • Tělní celky:  hlavohruď a zadeček
 • Hlava:
  • tykadla
  • kusadla
  • dva páry čelistí
 •  Vývoj: přímý (např. u raků) i nepřímý (např. perloočka, přes larvu zvanou nauplius a u mořských desetinožců zoëa)

 

TŘÍDA LUPENONOŽCI:

(Řád žábronožky)

 • Žábronožka
  • brzy na jaře v periodických tůních

(Řád listonošky):

 • Listonoh
  • výskyt viz žábronožka, podobný trilobitu

 (řád Diplostraca):

 • podřád perloočky:
 • tzv. vodní blechy = zooplanktonní drobní korýši např. hrotnatky (dafnie) množí se partenogeneticky tzn. velké množství
 •  Plankton = drobné organismy pohybující se mezi hladinou a dnem

 

TŘÍDA RAKOVCI:

1) řád desetinožci:

 • Mořští rakovci:
  • HUMR
  • KREVETA – ze stran zpoštělé tělo, nemají tvrdý krunýř
  • LANGUSTA – silný krunýř, dlouhá tykadla
 •  Sladkovodní rakovci:
  • RAK
   • noční aktivita, v případě rychlého pohybu použije ocasní ploutvičky a poskočí dozadu
   • potrava masitá i rozkládající se
   • podléhají tzv. račímu moru, jehož přenašečem jsou introdukované druhy raků např. rak pruhovaný
    • INTRODUKOVANÉ DRUHY = člověkem zavlečené

 2) řád různonožci:

 • Blešivec
  • studánky

 

3) řád stejnonožci:

 • Stínka, svinka
  • suchozemské druhy žijící ve vlhku
 •  *beruška vodní

 

TŘÍDA MAXILLOPODA:

podtřída kapřivci

 • sají krev ryb

 podtřída KLANONOŽCI

 • řád buchanky:
  • také patří do planktonu
  • pohyb pomocí tykadel, jedno oko
  • nauplius

 

c) podkmen ŠESTINOZÍ (dříve vzdušnicovci)

 • nejpočetnější podkmen členovců
 • většinou suchozemští
 • přeměnou kousacího ústního ústrojí (mravenci, vosy, brouci) vzniklo:
  • ú. ú. lízavě sací (moucha)
  • ú. ú. sací (motýl)
  • ú. ú. lízací (včela)
  • ú. ú. bodavě sací (komár)
 • tělo tvoří hlava, hruď a zadeček
  • Hruď
   • tvořena třemi články
   • z každého článku pár končetin
   • ze dvou článků vyrůstají křídla
  • Křídla
   • = vychlípeniny pokožky, obsahující vzdušnice, nervy a kolem nichž proudí do křídel i hemolymfa
   • *vzdušnice – výztuž křídel, tvoří žilnatinu
  • Zadeček
   • článkovaný, bez končetin
   • dýchací otvory
 • DS:
  • vzdušnicemi (tracheje) = trubicovité vychlípeniny pokožky dovnitř těla, kde se větví a zásobují orgány kyslíkem
 • Sm.S.:
  • 1 pár tykadel – fce hmatová, čichová, ochutnávací
   • složené oči – vytváří mozaikovitý obraz složený ze zrakových políček, která vytvářejí jednotlivá očka omatidia
   • jednoduchá očka (na temeni, nebo po stranách hlavy) slouží k vnímání směru a intenzity světla – dobré pro orientaci
 • hmyz dokáže vnímat teplotu, chvění, zvuk, magnetické pole…
 • TS:
  • ústní ústrojí, hltan, jícen, dva žaludky, střeva
 • VS:
  • Malpigické trubice – ústí do střeva

 

Systém:

TŘÍDA HMYZ

PODTŘÍDA šupinušky – řád rybenka

PODTŘÍDA křídlatí (skupiny starokřídlí a novokřídlí)

TŘÍDA SKRYTOČELISTNÍ – řád CHVOSTOSKOCI

 

a) Třída HMYZ

 • pět milionů druhů

 

KŘÍDLATÍ S PROMĚNOU NEDOKONALOU

Proměna nedokonalá

 • = larvy (nymfy) mají základy křídel a jsou podobné dospělci (imaga), stejné úst. ústrojí a nohy
 • CHYBÍ STADIUM KUKLY!

 

Řád jepice

 • – ústní ústrojí dospělců je redukováno; nepřijímají potravu a žijí jen několik hodin či dnů
 • – jsou u vody, kde se vyvíjejí larvy
 • – v klidu křídla složená nad tělem (vývojově primitivnější, protože se hůře skryjí)
 • – zadeček zakončen 3 cerky (štěty)
 • – jsou indikátory čistoty vod

 

Řád vážky

 • – imága i nymfy jsou predátoři
 • = přizpůsobení: velké složené oči a rychlý let
 • – nymfy loví pod vodou pomocí vymrštitelné masky (viz vetřelec) spodního pysku
 • *motýlice
 • – barevná křídla, pomalý let, u řek

 

Řád pošvatky

 • – křídla objímají tělo
 • – zadeček je u dospělců i larev zakončen dvěma štěty
 • – larvy jsou bioindikátory vod

 

Řád Švábi

 • – tělo je shora zploštělé, hlava stočena dolů, tužší první pár křídel
 • – synantropní (= v blízkosti lidí), mohou pasivně přenášet infekce a znehodnocují potraviny

 

Řád rovnokřídlí

 • stridulace (cvrčení)
 • dva štěty na zadečku
 • Kobylka
  • predátoři, dlouhá tykadla, samice s dlouhým kladélkem, sluchový orgán na nohách
 • Cvrček
  • dva štěty
 • Krtonožka
  • hrabavýma nohama dělá chodby, nížiny
 • Saranče
  • tykadla krátká, býložravci
  • sluchové orgány po stranách zadečku, samečci stridulují třením stehen o křídla nebo zadeček
 • Saranče stěhovavá
  • obrovská hejna likvidují úrodu

 

Řád škvoři

 • na zadečku klešťovité štěty – u samců mohutnější, všežravci, samice pečují o vajíčka i nymfy

 

řád Phthiraptera

 • *veš dětská– ve vlasech, vajíčka hnidy
 • *veš šatní – ve spodním prádle, tyfus
 • *veš muňka – žije v ochlupení v oblasti genitálií – tzv. filcky

 

ŘÁD: POLOKŘÍDLÍ

 • (spojuje dřívější řády stejnokřídlí a ploštice)
 • bodavě savé ústní ústrojí

 

Zástupci:

podřád ploštice

 • první pár křídel je plochý, zpevněný
 • tato skupina zahrnuje např.:
 • Vodoměrky
  • na chodidlech chloupky se vzduchem umožňují chodit po hladině – loví na hladinu spadlý hmyz
 • Znakoplavky
  • žijí ve vodě, plavou na znak
 • Ruměnice
  • sají rostlinné šťávy
  • Následující polokřídlí nepatří mezi ploštice:
 • Pěnodějka
  • ochrana larev
 • Cikáda
  • striduluje chvěním hřbetní destičky, teplé oblasti
 • Štěnice
  • saje krev, noční aktivita, v matracích
 • Mšice
  • partenogeneze, sají rostlinné šťávy a výkaly jsou sladké a mravenci sbírané = mravenci je za to chrání
  • přenášejí nemoci rostlin

 

Proměna dokonalá = larvy (housenky) nemají základy křídel a nejsou podobné dospělci (imaga)

STADIUM KUKLY!

 

Řád: síťokřídlí

 • Mravkolvi
  • dospělci s hustou žilnatinou na blanitých křídlech
  • larvy zahrabány do důlku v písku a čekají až spadne do důlku kořist (mravenec)

 

Řád: dvoukřídlí

 • 1 pár křídel, druhý pár je přeměněn v kyvadélka
 •  Komáři
  • krev sají pouze samičky
  • larvy žijí ve vodě a dýchají trubičkou na zadečku
  • přenáší malárii i encefalitidu
 • Tiplice
  • jako velký komár, ale naprosto neškodné
 • Ovádi
  • hovada
  • létá až 39 km/hod
 • Pestřenky
  • mimeze = napodobování (vosy)
  • (larvy jsou dravé – žerou mšice)
 •  Octomilky
  • drobné mušky létající okolo odpadků = živí se zkvašenými šťávami
  • využívají se v genetice
 •  Mouchy
  • mohou přenášet nemoci
 • Masařky
  • larvy se živí rozkládajícím se masem

 

Řád: blanokřídlí

 • 2 páry blanitých křídel složených na zadečku
 • Lumci
  • samička má dlouhé kladélko na zadečku, klade vajíčka do těl jiných živočichů
 • Vosy
  • sociální hmyz
  • žvýkají dřevo – kaši použijí na stavbu hnízda
  • zimu přežívají jen budoucí královny, potravou larev je hmyz
 • Čmeláci
  • dlouhý sosák, opylují – zimu přežívají jen budoucí královny
 • Mravenci
  • vytváří společenství se 3 kastami:
   • 1) samičky (královny)- snáší vajíčka, která oplodnil při zásnubním letu sameček
   • 2) samečci – okřídlení, po páření zemřou
   • 3) dělnice – bez křídel a makají nebo mají větší kusadla a pomáhají a chrání, živí se hmyzem – užiteční
 • Včely
  • dávají: med, vosk (vylučují spodní stranou zadečku), propolis
  • významní opylovači
  • žijí ve velkých společenstvích se 3 kastami:
   • 1) matka – páří se jen jedenkrát a je oplodněna na celý život, žije 3-5 let
   • 2) trubci – samci – výskyt začátkem léta, větší než dělnice
   • 3) dělnice

 

Řád: blechy

 • bez křídel, třetí pár nohou ke skákání
 • bodavě sací ústní ústrojí – živí se krví ptáků a savců – vydrží až 1 rok bez potravy
 • přenašeči infekcí – mor

 

Řád: brouci

 • první pár křídel přeměněn v krovky , druhý pár = blanitá křídla

 

a) masožraví (velká kusadla)

 • Vírníci
  • vodní brouci, oko rozděleno příčně a horní polovina je jinak zakřivena než spodní – aby se na hladině mohli koukat bez zkreslení pod vodu i nad vodu (jiný lom světla)
  • drobní černí v kalužích
 • Střevlíci
 • Potápníci
  • larvy užívají mimotělní trávení

 

b) všežraví

 • Roháči
  • naši největší, obývají staré duby
 • Hrobaříci
  • živí se na uhynulých zvířatech, zahrabávají je pod zem
 •  Mandelinka bramborová
  • introdukovaný druh škodící žírem na listech bramboru
 • Chrousti
  • 3 roky jako larva (ponrava) pod zemí živí se kořeny, dospělec se živí listím stromů a má typický bílý zuby na spodní straně zadečku
 • Zlatohlávci
  • častí na růžích, žerou pyl
 • Chrobáci (hovniválové)
  • potrava výkaly, naši netvoří kuličku
 •  Slunéčka
  • žerou mšice
 • Kovaříci
  • protažené tělo, když se vyruší dělají mrtvé, umí se vymrštit z lehu na zádech
  • larvy – drátovci jsou škůdci kořenů rostlin
 • Tesaříci
  • housenky žerou dřevo, dlouhá tykadla
 •  Červotoč
  • škodí dřevu – chodbičky
 • Lýkožrout (kůrovec)
  • žije pod kůrou, kde vyžírá lýko
  • rychle se množí a může zlikvidovat rozsáhlé lesní porosty
  • obrana:
   • 1) feromonové lapače (feromony)
   • 2) Smíšené lesy
   • 3) Pryskyřice
 • Potemník
  • hnědý, larvy v obilí a ve vločkách – dodávají jim bílkoviny (hovínka…)
 •  Světlušky
  • světélkují (látka luciferin)
  • samičky bez křídel lákají světlem létající samečky

 

Řád: motýli

 • imága sací ústní ústrojí (sají nektar)
 • housenky se živí listy (kousací ústní ústrojí)
 • velká křídla umožňují prudké změny směru letu
 • na křídlech šupinky (pel) = umožňují let (turbulence) a snadno se setřou (nebrat do ruky)
 • barva křídel je kromě barviv dána rozptylem světla na rýžkách šupinek
 • zástupci
  • Bourec morušový
   • larvy produkují hedvábí
   • *kokon je tvořen jediným nepřerušeným hedvábným vláknem (300–900 m)
  • Klíněnka
   • larvičky vyžírají listy kaštanů
  • Mol
   • larvičky žerou textil
  • BĚLÁSCI
  • MODRÁSCI
  • ŽLUŤÁSCI
  • HNĚDÁSCI
  • OHNIVÁČCI
  • OKÁČI
  • PÍĎALKY
  • OTAKÁRCI
  • BABOČKA PAVÍ OKO
  • BABOČKA KOPŘIVOVÁ
  • BABOČKA ADMIRÁL
  • PŘÁSTEVNÍK
  • LIŠAJ

 

Třída SKRYTOČELISTNÍ

 • CHVOSTOSKOCI
 • Drobní v mm, v hrabance a půdě, skáčou pomocí vidličky vyrůstající ze zadečku.

 

d) podkmen STONOŽKOVCI (dříve vzdušnicovci)

 • tavba těla: hlava a trup
 • trup je článkovaný

 

TŘÍDA STONOŽKY

 • žádná stonožka nemá sto nohou= vždy lichý počet párů nohou (podle druhu od 30 do 382 nohou)

 

Stonožka

 • z každého článku vyrůstá jeden pár končetin, první pár končetin přeměněn v kusadlové nožky, trup je dorzoventrálně zploštělý
 • přes den ukryta pod kameny, dravá

 

TŘÍDA MNOHONOŽKY

Mnohonožka

 • z každého článku vyrůstají dva páry končetin, trup je na dorzální straně kulovitě ohnutý, schopnost stočení těla, býložravá

 

e) podkmen TRILOBITI

 • vymřelí prvohorní mořští živočichové (cca 500–300 mil. let)
 • tělo podélně i příčně na tři části
 • velikost byla několik cm, výjimečně až 70 cm
 • dýchají žábrami
 • typičtí živočichové pro barrandien (geologický útvar v Čechách)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!