Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou

 

   Otázka:  Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

 

Anatomie a fyziologie

Játra = hepar, jsou největší žlázou trávicí trubice, váží 1500g

 • jsou uložena pod pravou klenbou brániční a rozdělena na
 • pravý lalok lobulus dexter
 • levý lalok lobulus sinister
 • lalok čtvercový lobulus quadratus
 • lalok ocasatý lobulus caudatus
 • základní stavební jednotkou je jaterní lalůček
 • krevní zásobení vrátnicová žíla vena portae a jaterní tepna arteria hepatica

 

Funkce

 • Sekreční – tvorba a vylučování žluči
 • Metabolická – podílejí se na metabolismu cukrů, bílkovin i lipidů.
 • Tvorba tepla – při metabolických pochodech v játrech se část uvolněné energie přeměňuje na tepelnou
 • Detoxikační – schopnost odbourávat produkty metabolismu a další látky, které by organismus poškodily
 • Skladovací – skladování glykogenu (zásobárna cukrů), vitamínů D, E, K, A, železa, zásobárna krve.

 

Charakteristika onemocnění jater

 • Záněty jater akutní nebo chronické (hepatitis A, B, C, D, E)
 • Jaterní cirhóza – dochází k přeměně funkční tkáně jater ve vazivo a zhoršují se jaterní funkce, končí selháním jater s nutností jejich transplantace a je doprovázená portální hypertenzí.
 • Jaterní selhání – jaterní koma je stav, kdy játra nemohou plnit své funkce, a tím dochází k vnitřnímu rozvratu v organismu.
 • Rakovina jater – maligní nádor – nejčastější hepatocelulární karcinom, který vzniká často v souvislosti s hepatitidou C a jaterní cirhózou

Charakteristika onemocnění

 • Difuzní proces, který způsobuje nekrózu jaterních buněk
 • Dochází k vazivové přestavbě jater (je zničená architektonika jaterních lalůčků, žlučového i cévního řečiště)
 • Narůstá překážka pro průtok krve játry a vzniká portální hypertenze(portální krev odvádí žilní krev z žaludku, střeva, slinivky a sleziny přes v.porte do jater ke zpracování a detoxikaci)
 • Pokud krev nemůže probíhat přes játra vyhledává jiné cesty- vznikají jícnové varixy, hemeroidy, kolaterální oběh podkožních žil břicha-caput madusae

Nefunkční jaterní buňky -netvoří srážlivé faktory, žluč, nedetoxikují jedy vč. amoniaku

 

Příčiny

 • chronický alkoholismus
 • nevyléčená virová hepatitida B, C,
 • onemocnění žlučových cest,
 • pravostranné srdeční selhání (kardiální cirhóza, není ale portální hypertenze), některá metabolická onemocnění

 

Příznaky

 • cirhóza – asymptomatická– u 20% případů
 • cirhóza – kompenzovaná
 • minimální
  • dyspepsie-nauzea, zvracení, průjem, zácpa, meteorismus
  • únava, nevýkonnost
  • krvácivé projevy, hepatospnenomegalie
  • icterus
 • cirhóza – dekompenzovaná
  • ikterus (jaterní), subikterus, lehké zvýšení hladiny bilirubinu v séru
  • únavnost
  • dyspepsie
  • hubnutí
  • nespavost
  • jaterní encefalopatie-změny osobnosti, apatie, dezorientace
  • ke krvácení do kůže, z GIT, hematurie
  • petechie, hematomy
  • erytém na dlaních
 • portální hypertenze

 

Důsledky portální hypertenze:

 • jícnové varixy – kolaterální oběh
 • ascites – volná tekutina v dutině břišní
 • encefalopatie – zhoršení psych. i motorických funkcí poškození mozkových bb. Amoniakem
 • pavoučkovité névy
 • splenomegálie – zvětšená slezina
 • otoky dolních končetin
 • renální insuficience – selhání ledvin
 • flapping tremor – zvláštní druh třesu rukou připomínající pohyby křídel, při rozvoji encefalopatie

 

Vyšetřovací metody

Anamnéza

 • abúzus alkoholu
 • onem. jater v minulosti

 

Fyzikální vyšetření

 • pohled (icterus, acscites), pohmat

 

Laboratorní vyšetření:

 • krve
  • JT – bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP
  • KO, FW, APTT, QUICK
  • ELFO – ↓albumin
  • markery hep. B, C, transamilázy
 • moč

 

Zobrazovací metody

 • SONO jater – příprava psychická
 • CT jater (jen tehdy pokud SONO nález je nejasný)
 • NMR – nukleární magnetická rezonance
 • Endoskopie (esofagoskopie) k průkazu varixů
 • jaterní biopsie
 • gamagrafie jater (scintigrafie jater) – slouží k vyloučení metastáz

 

Léčba

Konzervativní

 • dietní opatření (4,4S) – abstinence!, nejíst tučná a ostrá jídla, luštěniny, zelí, kedlubny
 • po punkci ascitu- 5 (pac. ztrácí bílkoviny do ascitu), omezení tekutin
 • infuzní terapie – 10% glukóza s vitamíny B, C
 • hepatoprotektiva – podpoří jaterní buňky (Flavobion, Lipovitan, Essentiale)
 • vitamíny (komplex vit B, vit.K)
 • diuretika (Furosemid i.v.)
 • hemostyptika – prevence krvácení (Kanavit)
 • ATB – k potlačení bakterielní střevní flóry (Neomycin)
 • Laktulóza
 • punkce ascitu – max. 3litry při jednom vpichu

 

Chirurgická

 • transplantace jater – alkoholikovi mohou být transplantována játra, ale musí 2 roky prokazatelně abstinovat
 • pří operacích cirhotika riziko vykrvácení!!(porucha srážlivosti)

 

Komplikace

 • portální hypertenze
 • ascités
 • splenomegalie
 • krvácení z jícnových varixů – !!! v akutní fázi se zavádí trojcestná balónková sonda ke kompresi varixů!!!
 • jaterní selhání → jaterní kóma →až smrt
 • Renální selhání
 • nádor – Ca jater – hepatom

 

Ošetřovatelský plán

Poloha, pohybový režim

 • klient, který netrpí komplikacemi je přijímán na standardní jednotku interního oddělení
 • v případě krvácení např.z jícnových varixů se nemocný ukládá na JIP chirurgického oddělení
 • klient se ukládá do přirozené polohy
 • při ascitu poloha Fowlerova
 • zajisti, aby klient zaujímal pohodlnou polohu

 

Sledování

 • základní životní funkce
 • projevy krvácení (hematurie, meléna, petéchie)
 • stav otoků (denně váha)
 • obvod břicha při ascitu
 • alkoholiků možné známky deliria tremens, dezorientace
 • psychické projevy-jat.encefalopatie- zmatenost, dezorientace, poruchy chování, snížená pozornost
 • neurologické projevy-třes rukou, koordinace pohybů-abstinenční příznaky
 • možné projevy jaterního selhání -dech páchnoucí po amoniaku – myší dech,..

 

Hygiena

 • dle celkového stavu nemocného a jeho soběstačnosti
 • věnuj zvýšenou pozornost pokožce
 • bojuj proti vzniku opruzenin a dekubitů

 

Výživa

 • dieta č. 4, 5
 • úprava vařením a dušením
 • při ascitu omezení tekutin na 1l/24 hodin
 • úplné vyloučení alkoholu

 

Vyprazdňování

 • bojuj proti zácpě
 • sleduj množství a charakter moče a stolice

 

Spánek a odpočinek

 • nemocný často trpí spánkovou inverzí – pokus se jí odstranit
 • zaměstnání během dne
 • spát jen v noci, ne během dne

 

Psychosociální potřeby

 • zhodnoť psychiku nemocného
 • zajistit dostatečnou spolupráci klienta na léčbě
 • poskytni klientovi dostatek informací, které jsou ve tvé kompetenci o nemoci
 • dostatek informací o správné životosprávě
 • vhodné potraviny – maso telecí, drůbeží, ryby, králíka, obiloviny, netučné pečivo,
 • čerstvá zelenina, luštěniny ve formě kaší, ovoce)
 • zákazu alkoholu
 • nutnost pravidelně užívat léky

 

Domácí péče

 • dispenzarizace v gastroenterologické ambulanci
 • pravidelné užívání léků
 • dodržování správné životosprávy, diety, zákaz alkoholu
 • choroba často klienta invalidizuje
 • spolupráce s rodinou, agenturou domácí péče


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!