Elektrochemická analýza, polarografie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Elektrochemická analýza, polarografie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

 

– rozdělení elektrod

– prvního druhu

– výměna iontů a elektronů mezi elektrodou a roztokem

– kationtové – nastává rovnováha mezi kationy a atomy

– kovové, amalgamové, vodíková, …

 

– druhého druhu

– kov + vrstva jeho málo rozpustné soli (hydroxidu) + roztok se společným anionem

– kalomelová, stříbrochloridová

 

– oxidoredukční

– ušlechtilý kov ve směsi oxidované a redukované formy látky

– iontově selektivní

– neporézní membrána, jejíž potenciál závisí na aktivitě daných iontů v roztoku

– např. skleněná selektivní pro H3O+

– enzymové

– enzymy štěpí měřený substrát na elektricky aktivní produkt

 

– vodíková elektroda

– platinová elektroda + platinová čerň + roztok vodíkových iontů nasycený plynným vodíkem

– srovnávací => potenciál konvenčně stanoven Φ=0

– potenciál každé elektrody = napětí článku této elektrody a vodíkové

– náročná na přípravu

 

– kalomelová elektroda

– rtuť + vrstva HgCl2 (kalomel) + KCl

– řídí se rovnovážnou koncentrací Cl => závisí na koncentraci KCl

– nasycená KCl = srovnávací elektroda v praxi

 

– skleněná elektroda

– iontově selektivní pro H3O+ => měření pH

– Ag-AgCl elektroda v prostředí o známém pH (NaCl) odděleném skleněnou membránou

– prakticky = koncentrační článek závislý na koncentraci H3O+

E = E° – 0,059pH   [V]

 

– polarografie

– určení koncentrace a typu neznámých elektrolytů v roztoku

– srovnávací (kalomelová) anoda a rtuťová kapková katoda

– měření závislosti elektrického proudu na napětí přiváděném na rtuťovou kapkovou elektrodu

– vylučovací napětí – na povrchu katody se vylučují kationy => vzrůst proudu

– katoda postupně odkapává => obnovování povrchu

– výsledek = polarogram

– rostoucí proud s napětím – schodový průběh

– tzv. půlvlnové potenciály (rozsah napětí při zvýšení proudu)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!