Interakce záření s látkou – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Interakce záření s látkou

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Interakce záření s látkou

– přeměna energie záření => sekundární záření

– ionizace prostředí, vznik volných radikálů, tepelný účinek

 

– účinný průřez

– vyjadřuje pravděpodobnost interakce

– velikost, hustota částic, druh záření, …

 

– útlum záření = absorpce + rozptyl

I = I0*e-μx

                    – μ = lineární koeficient útlumu

– μ = τ+σ+π      τ,σ,π = koeficienty útlumu pro FEjev, C-rozptyl a e+-párů

– závisí na hustotě => hmotnostní koeficient útlumu = μ/ρ

– materiálová konstanta nezávislá na fázi

 

– fotonové záření (rentgenové, γ)

– pružný rozptyl

– atom absorbuje energii, excituje se, ihned deexcituje a vyzařuje stejné kvantum

– dochází k malé změně směru

 

– fotoelektrický jev

– foton vyrazí elektron z elektronového obalu a zaniká (absorpce)

– Einstenova rce pro fotoelektrický jev:  hf=W+1/2mv2             W = ionizační potenciál

– hmotnostní koeficient útlumu je závislí na energii

– útlumová maxima – optimální energie pro jednotlivé vrstvy

 

– atom se deionizuje => vznik charakteristického rentgenového záření

– rentgenové záření opět interaguje => další fotoelektrický jev s nižší energií, atd.

 

– Comptonův rozptyl

– při Ef>>W

– elektron je vyražen, ale foton nezaniká => vznik elektronu a fotonu o nižší energii

– hf1 = W+hf2+1/2mv2

– Comptonův posun = změna vlnové délky sekundárního fotonu

– neostrost rentgenových snímků

 

– tvorba elektron-pozitronových párů

– celé kvantum energie se přeměňuje do hmotnosti a energie elektronu a pozitronu

– při vysokých energiích fotonů

– pozitron následně anihiluje s jiným elektronem => vznik 2 fotonů => další interakce

 

– částicové záření

– záření β (elektrony)

– tvoří brzdné a charakteristické rentgenové záření

– může proniknout do jádra a spojit se s protonem za vzniku neutronu

– ve vodě dosah mm

 

– záření α

– ionizují přímo, nárazem

– ve vodě dosah μm

 

– neutrony

– ionizace nepřímo

– pružné nárazy – u lehkých jader předání energie => vznik další ionizační částice

– nepružné nárazy – průnik do jádra => emise s nižší energií, emise jiných částic

Detekce ionizujícího záření


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!