Rostlinná histologie – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Rostlinná histologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TK

 

 

 

 

Pletivo rostlin

= histologie

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí

 

Rozdělení (podle stupně vývoje):

1) pletiva dělivá

= meristémy

= umožňují růst rostliny po celý život – jdou v tzv. vzrostných vrcholech – jsou ve stonku tak i v kořeni

 

2) pletiva trvalá

= tvořena buňkami, které jsou přizpůsobené určitým funkcím a dále se už nedělí

 

 

Rozdělení podle tvaru, stavby, funkce a tloušťky BS:

1) parenchym – tvoří živé buňky, BS neztloustla -oválný tvar buněk, tenká buněčná stěna, velké mezibuněčné prostory = interceluláry

2) prosenchym – více hmoty na ztluštění BS -> buňky dřeva – protáhlý nekulatý tvar buněk, nejsou interceluláry, v cévních svazcích

3) kolenchym – výrazné ztluštění BS, nerovnoměrně, hlavně v rozích  – pevnost a pružnost

– stonek hluchavky, v řapíku listu (stopce)

4) sklerenchym – ztloustlé stěny à ochranná funkce, oválný tvar buněk – jednotlivé buňky = sklereidy (hruška), rovnoměrně tlusté mezibuněčné stěny  – mezi nimi kanálky

– pecka, peckoviny, konopí, len, stonky přadných rostlin, sklerenchymická vrstva kolem dřeva

aenchym-

 

  

Rozdělení podle funkce:

Pletiva: dělivá, krycí, provětrávací, nasávací, vyměšovací, vodivá, zpevňovací, asimilační, zásobní

 

1) PLETIVA DĚLIVÁ (meristémy)

= v místech intenzivního metabolismu a růstu

= konec stonku a kořene

= sekundární dělivá pletiva

= u rostlin tzv. druhotně tloustnoucích (dřevin) se vytvářejí tzv. druhotná dělivá pletiva= patří tam kambium a felogen, z kambia à dřevo, lýko

àborka= odumřelý korek

= mají vytrvalou schopnost dělení, tvořené parenchymem, drobná buňka a velká jádra

= umožňují růst rostliny po celý život – jdou v tzv. vzrostných vrcholech – jsou ve stonku tak i v kořeni

 

 

2) PLETIVA TRVALÁ:

– pletiva krycí

= chrání rostlinu před škodlivými vlivy prostředí ( vysoušení, mráz, bakterie, viry,..), před průnikem infekcí a před okusem (herbivoři, fytofágové), zprostředkovávají výměnu vody, minerálních látek, plynů mezi rostlinou a prostředím

 

 • epidermis: nachází se na povrchu primárních stonků, listů a reprodukčních orgánů, deriváty epidermis – chlupy (trichomy), průduchy (stomata)
 • rhizodermis- nachází se na povrchu kořene, nasává a zadržuje vodu

= povrch listu, plodu, na povrchu pokožky (=epidermis)

 

Pokožka:

= neobsahuje chloroplasty, je slabá

= vytváří tenkou vrstvu vosku- kutikula-(vnější kostra hmyzu)

= zadržuje vody, nepropustí ji, ani plyn s výjimkou O2

= původem pokožkyà CHLUPY (TRICHOMY), různá podoba

 • trichomy krycí= ochranné, snižují přehřátí
 • trichomy žláznaté= vylučují, máta, pryskyřice, oleje
 • trichomy žahavé= kopřiva, kyselina mravenčí
 • trichomy trávící
 • trichomy drsné, příchytné
 • u růží trichomy- na ostny (trny), dají se odstranit

=dle počtu buněk 1) jednobuněčné, 2) mnohobuněčné, 3) papily, 4) emergence

 

= vrstva korku

= 1 část rostliny- několik funkcí

– Pletiva provětrávací

= slouží k výměně důležitých látek (CO2, O2, H2O) mezi rostlinou a prostředím

= interceluláry- mezibuněčné prostory

 1. a) průduchy (stomata)- jsou součástí pokožky)

à chloroplasty, činnost ovlivňují- světlo, obsah H2O

à většinou jsou na spodní straně listů

 

 1. b) čočinky= lenticely- nahrazují část průduchů

– Pletiva nasávací

= příjem H2O a v ní rozpuštěných živin

= hlavní nasávací orgán= kořenové vlásky

= haustoria= přeměněné kořeny u parazitických rostlin (jmelí), rostlina zavádí do dřevní části

– Pletiva vyměšovací

 1. a) hydatody- vydávání vody v podobě vody

= u jahodníku

 1. b) medníky- žlázy květů

= vylučují- cukerné roztoky, aby je včely opylovaly

 1. c) mléčnice- latex

– rostliny hvězdicovité, mákovité, zvonkovité

– Pletiva vodivá

= cévní svazkyà z KAMBIA- tvoří letokruhy

àdřevní část- cévy, cévice, lýková část- sítkovice, buňky lýka- len provary

à4 základní druhy:

 • radiální- paprsčité:
 • koncentrické- dřevostředný, lýkostředný, soustředný:
 • bočné:
 • dvoubočné

= voda v ní a rozpuštěné látky

 

 1. a) dřevo

=první vodivá látka= XYLÉM à vedení vody a rozpuštěných anorganických látek z kořenu do listu a květu (transpirační proud)- výdej vody v podobě páru

 

 1. b) lýková část= FLOÉM

´= vede vyrobené produkty fotosyntézou z listu- stonek, kořen (asimilační proud)

 

– Pletiva zpevňovací (mechanická)

= buňky jsou sklerenchymatické

= mají dřevní část, mech. funkci

– Pletiva asimilační

= pletiva osvětlených částí rostlin obsahující chloroplasty – tvorba asimilátů fotosyntézou

= nejvýznamnější: mezofyl listů

 

= fotosyntetické buňky plné chloroplastu

= list

 

= skládá se z parenchymatických buněk

– Pletiva zásobní

= ukládá nějaké látky do zásoby

= C, T, B

= v semenech rostlin, v plodech, v kořenech

= sukulenty (=kaktusy)

= tučnice

= netřesk, rozchodník

 

Části pletiv funkce:

 • cévní svazky-lýko, dřevo- najdeme u vodivých pletiv
 • průduchy- pletivo provětrávací
 • pryskyřičný kanálek- patří mezi pletiva základní-vyměšovací


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!