Termodynamické děje v plynech – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Termodynamické děje v plynech

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– stavová rovnice

– popisuje vztah stavových veličin

– ideální plyn: pV = nRT

– reálný plyn: van der Waalsova rovnice: [p+n2a/V2](V-nb)=nRT

a = konstanta zahrnující van der Waalsovy síly

b= konstanta omezující stlačitelnost plynu

 

– p-V diagram = graf závislosti p na V

 

– izotermický děj

– T = konst.

– Boyl-Mariottův zákon:   p.V = konst

– T = konst. => vn = konst. => U = konst. (ΔU = 0)

– izotermická expanze: plyn koná práci (W) a přijímá teplo (Q) => Q = W = -RT ln(V1/V2)

 

– izobarický děj

– p = konst.

– Gay-Lussacův zákon:     V/T = konst.

– izobarická expanze: plyn koná práci: W = pΔV

 

– izochorický děj

– V = konst.

– Charlesův zákon:           p/T = konst.

– plyn nemění svůj objem => W=0

 

– adiabatický děj

– v tepelně izolované soustavě (konstantní entropie)

– Q = 0 => ΔU = W

– Poissonův zákon: pVκ = konst.

κ = Poissonova konst. = Cp/Cv

Mayerova rce: Cp=Cv+R => κ>1

– adiabatická komprese – koná se práce, U se zvětšuje


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!