Druhá třída kationtů – důkazy

chemie

 

   Otázka: Druhá třída kationtů – důkazy

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): boban

 

2.A –  Cu2+, Cd2+, Hg2+, Bi3+

2.B –  Sn2+, 4+, As3+, 5+, Sb3+, 5+

 

Důkaz Cu2+

Cu + S → CuS (hnědočerná)

2Cu + HCl → Cu[CuCl4] (zelená)

Cu + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (modrá)

Cu + 2OH → Cu(OH)(světle modrá)

Cu + 2I → 2CuI2 (světle žlutá)

2CuI2 → 2CuI + I2

2Cu + [Fe(CN)6] → Cu2[Fe(CN)6] HATSCHETOVA MĚĎ

 

Důkaz Cd2+

Cd + S → CdS (žlutá)

Cd + 2OH → Cd(OH)2

Cd + 4NH3 → [Cd(NH3)4]

[Cd(NH3)4] + S → CdS + 4NH3

 

Důkaz Hg2+

Hg + S → HgS (červená)

HgS + 8HNO  + 2HCl → HgCl2 + H2SO4 + 8NO3 + 4H2O

Hg + 2OH → Hg(OH)2HgO + H2O

Hg + 2OH → Hg(OH)Cl → HgO + HCl

HgI2 + 2KI → K2[HgI4] (oranžová)

2HgCl2 + SnCl2Hg2Cl2 + SnCl4

 

Důkaz Bi3+

Bi + S → Bi2S3 (hnědočerná)

Bi + 3OH → Bi(OH3) → BiO(OH)

Bi + 3I → BiI3 (černá)

BiI3 + I → [BiI4]

 

Důkaz As3+, As5+

2As3+ + 3S → AsS3

2As5+ + 5S → As2S5

As2O3 + (NH4)2Sx

As2O5 + (NH4)2Sx + 3S

 

Marsch-Liebigova zkouška

As2O3 + 12H → 2AsH3 + 3H2O

2AsH3 2As + 3H2

 

Důkaz Sb3+, Sb5+

2Sb3+ + 3S → Sb2S3

2Sb5+ + 5S → Sb2S5

Sb2S5 + 10HCl → 2SbCl3 + 5H2S + 2Cl2

 

Důkaz Sn2+, Sn4+

Sn2+ + S → SnS

Sn4+ + S → SnS2

SnS + HCl → SnCl2 + H2S

Sn2+ + 2OH → Sn(OH)2OH [Sn(OH)4]

SnCl2 +2HgCl2SnCl4 + 2Hg2Cl2

Hg2Cl2 → Hg + HgCl2

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!