Mechanické operace s tuhou fází

chemie-léčiv

 

Otázka: Mechanické operace s tuhou fází

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Rozdrobňování, stupeň rozmělnění, parametry sypkých materiálů

 • Zmenšování velikosti částic
 • Zahrnuje drcení a mletí, vzrůstá účinný povrch, aplikace suchou i mokrou cestou
 • Volba metody rozmělňování podle materiálu:
  • 1) Tažné materiály
   • Výrazná plastická deformace
   • Snižování velikosti částic
    • Řezání
    • Strouhání
  • 2) Křehké materiály
   • Snižování velikostí částic
    • Drtiče
    • Mlýny

 

Mechanismy rozdrobňování

 • Třením, roztíráním (síly působí soustavně a současně shora a z boku)
 • Rozmačkáváním, tlakem (síla působí z jedné strany trvale)
 • Nárazem,úderem (síla působí z jedné strany krátce ale opakovaně)
 • Štípáním, řezáním, sekáním, střihem (síla působí na ostré pracovní plochy)

 

Rozmělňování

 • drcení
 • mletí

 

Podle stupně rozdrobení

 • hrubý prášek
 • středně jemný prášek
 • jemný prášek
 • velmi jemný prášek

 

Parametry sypkých materiálů

 • 1) granulometrické složení (zrnitost)
 • 2) střední prosevný průměr ds
 • 3) stupeň zdrobnění Si
 • 4) specifický povrch a
 • 5) sypnou (objemovou) hustotu ρV
 • 6) hustotu (kompaktního materiálu bez mezer) ρs
 • 7) mezerovitost ε0
 • 8) účinnost mletí η
 • 9) sypný úhel α.

 

Mísení sypkých materiálů

 • předpoklad dokonalého smísení jsou stejně velké částice
 • a) konvekční mísení, b) střihové (smykové) mísení, c) difúzní (disperzní) mísení
 • a) mísiče sypkých hmot, b) mísiče s posuvem hmot

 

Síťová analýza a její vyhodnocení

 • Provádí se na zkušené sadě sít, která je normovaná
 • Osíváme za mokra

 

Sítování

 • propad
 • zůstatek
 • hodně jemné materiály => prosévání za mokra

 

Vyhodnocení

 • a) procenty
 • b) součtovými křivkami
 • c) histogram
 • d) výpočet průměrné velikosti částic

 

Granulace – postup, pevné lékové formy (druhy)

= Způsob výroby granulátu

 • Granulát = soubor hrubších, tuhých, suchých zrn dostatečně odolných proti mechanickému namáhání
 • Granulátové zrno = soudržný shluk pevných částic
 • Částice = základní stavební jednotka granulátového zrna, dostatečně pevné krystaly, krystalická drť, amorfní mikro nebo makrokrystalické látky
 • Granulovina = směs účinných a pomocných látek vhodná pro zrnění, meziprodukt pro výrobu zrněných prášků

 

Granulace

 • Suchá granulace = vytvoření větších shluků a pak rozmělnění, bez použití rozpouštědla
 • Vlhká granulace = formování pomocí kapalné fáze
 • Fluidní granulace

 

Pomocné látky pro granulaci

 • Plniva – doplňují účinnou látku na zpracovatelné množství a usnadňují zpracování – laktóza, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, uhličitany (Ca, Mg)
 • Pojiva – lepivými vlastnostmi stmelují prachové částice – želatina, škrob a jeho deriváty, syntetické makromolekulární látky
 • Vlhčiva – kapaliny umožňující vznik granulátu – čištěná voda, organická rozpouštědla
 • Rozvolňovadla – umožňují rozpad stmelené hmoty na původní částice – škrob, karboxymethyletherškrobu, syntetické vysokomolekulární látky, koloidní SiO2
 • Kluzné látky – snižují tření při lisování, zlepšují sypnost – mastek, stearany (Ca, Mg)
 • Ostatní – stabilizátory (antioxidancia, baktericidní látky), látky upravující smyslové vjemy (ochucovadla, barviva)

 

Pevné lékové formy

 • Tablety
  • Tuhé, pevné, tvarově určité, výlisk z práškových nebo granulovaných léčiv a pomocných látek
  • Výhoda: přesné dávkování, snadné užívání, dlouhodobá skladatelnost, dobře zvládnutá výroba, dobrá biologická dostupnost léčiva
  • Nevýhoda: děti, staří lidé, opožděný nástup účinku
  • Tabletovací lisy – rotační a výstředníkový lis
  • Výroba modifikovaných tablet:
   • Vícevrstevné tablety
   • Plášťové tablety
  • Hodnocení:
   • Zkouška rozpadavosti a rozpustnosti
   • Průměrná váha
   • Obsah léčiva
   • Mechanická odolnost
 • Kapsle/tobolky
  • Tělíska různého tvaru, objemu a velikosti naplněné jednou dávkou
  • Želatina, glycerol, sorbitol a voda
  • Výhody: rychlé uvolnění léčivých látek, snadné polykání, estetický vzhled
  • Dělení:
   • Tvrdé želatinové (tobolky)
    • Prášky, zrněné prášky, mikroformy, tablety
   • Měkké želatinové
    • Viskózní kapalné léčivé látky nebo jejich roztoky v oleji, polotuhé lipofilní hmoty s obsahem léčivých látek
  • Hodnocení:
   • Stejnoměrnost obsahu
   • Kontrola hmotnosti
   • Zkouška rozpadu
 • Pastilky
 • Čípky
  • Tuhé, tvarově specifické jednodávkové léky, které jsou tvarem, hmotností a konzistencí přizpůsobené k rektálnímu podávání
  • Čípkový základ + léčivo + pomocné látky
  • Výroba:
   • Odlévání do forem
   • Lisováním
  • Hodnocení:
   • Zkouška pevnosti čípků
   • Doba rozpadu
   • Doba deformace hydrofilních čípků
 • Zásypy
  • Léky složené z tuhých, nespojitých, suchých částic léčiv nebo léčiv a pomocných látek různé velikosti
  • Výroba – rozemletí na jemný prášek → homogenizace → sterilizace → sterilizace (ne vždy)
  • Hodnocení:
   • Velikost a tvar částic
   • Sypkost
   • Krycí schopnost
   • Přilnavost
  • Použití – s antibiotiky nebo sulfoamidy, desinfekční, obsahující enzymy, protisvědivé (kafr, mezokain)
 • Lékové mikročástice
  • peletky, nanočástice, liposomy

 

Tablety – druhy, výroba tablet

 • = Tuhé, pevné, tvarově určité, výlisky z práškových nebo granulovaných léčiv a pomocných látek (tabletoviny)
 • Pomocné látky + léčivo = tabletovina
 • Výhoda:
  • Přesné dávkování
  • Snadné užívání
  • Dlouhodobá skladatelnost
  • Dobře zvládnutá výroba
  • Dobrá biologická dostupnost léčiva
  • Umožňují maskovat nepříjemnou chuť a zápach účinných látek
 • Nevýhoda:
  • Problémy s aplikací u dětí, staří lidé
  • Opožděný nástup účinku
 • Pomocné látky při tabletování:
  • Plniva – laktóza, škrob
  • Rozvolňovadla – škrob a jeho deriváty, jedlá soda
  • Pojiva – mikrocelulóza, želatina, škrobový hydrogel
  • Kluzné látky – mastek, stearan, hořečnatý
 • Lisování závisí na:
  • Tvaru krystalů
  • Velikost částic a zrn
  • Pórovitost
  • Teplota tání
  • Vlhkost

 

 • Tabletovací lisy – rotační a výstředníkový lis
 • Adjustace – blistrování, plnění do lahviček

 

Výroba modifikovaných tablet:

 • Vícevrstevné tablety
 • Plášťové tablety

 

Hodnocení:

 • Zkouška rozpadavosti a rozpustnosti
  • Rozpad tablety v předepsané tekutině v předepsané době
  • Metoda míchadlová, košíčková, průtoková
 • Průměrná váha
  • Zjistí se průměrná hmotnost 20 tablet a pak odchylka hmotnosti každé tablety od průměru
 • Obsah léčiva
 • Mechanická odolnost
  • Pevnost v tlaku, zkouška lámavosti, zkouška opotřebení (oděru obsah popela – max. 3%)

 

Druhy tablet

 • Neobalené tablety
 • Obalené tablety
 • Šumivé tablety
 • Tablety pro přípravu roztoků
 • Tablety pro přípravu disperze
 • Perorální tablety dispergovatelné v ústech
 • Tablety s řízeným uvolňováním
 • Enterosolventní tablety
 • Orální tablety
 • Rektální tablety
 • Vaginální tablety


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!