Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzí

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzí

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Hypertenze a srdeční selhání

 • Hypertenze je vysoký krevní tlak.
 • Jedná se o psychosomatické onemocnění.
 • Jedná se o civilizační onemocnění, je často spojováno s obezitou a vysokým věkem.
 • Může být na genetickém podkladu.
 • Hypertenze způsobuje narušování a destrukci malých cév, přispívá ke vzniku křečových žil a hemeroidů.
 • Podle WHO je hypertenze hodnocena od krevního tlaku 145/95 a výše.

 

Hypertenzi dělíme

 • Primární (esenciální)- příčina neznámá, známe pouze rizikové faktory (kouření, obezita, stres,…)
 • Sekundární- postihuje 2-5% hypertoniků, vzniká na podkladu jiného onemocnění (ledvin), různí endokrinní onemocnění (nadledvin)
 • Poléková hypertenze
 • Gestační- u těhotných
 • Koarktace aorty- vývojová vada, zúžení aortálních oblouků→ velký rozdíl tlaku na horních a dolních končetinách.

 

Příčiny

 • syndrom bílého pláště
 • stres
 • steroidy
 • kortikoidy

 

Příznaky (může probíhat asymptomaticky)

 1. stupeň- hypertenze bez orgánových změn na oběhovém ústrojí, očním pozadí, ledvinách, tlak bývá zvýšen přechodně, objevují se občasné bolesti hlavy, neurotické potíže, návaly horka, zmatenost, epistaxe.
 2. stupeň- trvalé zvýšení krevního tlaku, patrné změny, které postihují srdce, ledviny a oční pozadí
 3. stupeň- dochází k funkčním poruchám na jednotlivých orgánech, na srdci-ICHS, infarkt myokardu, srdeční selhání, poškození CNS, CMP, může dojít k ischemii, poté retinopatie a nefropatie.
 4. stupeň- orgánové selhání a funkční selhání srdce, ledviny a nastává smrt

 

Diagnostika

 • 3x za sebou naměřený tlak (ve stoje, vleže, v sedě)
 • anamnéza
 • Holter
 • selfmonitoring

 

Léčba

a) systémová opatření

 • snížit hmotnost
 • nekouřit, nepít
 • omezit sůl, kávu
 • dostatek pohybu

b) farmakologie =Antihypertenziva

 • centrálně působící antihypertenziva (DOPEGYT, TENAXUM, CYNT)
 • betablokátory-(TRIMEPRANOL, BETALOG, SANDONORM, VAZOKARDIN, CONCOR, LOKREN, TENORMIN)
 • diuretika- ( FUROSEMID, FURON) šetřící kalium- (VEROSPIRON, LORADUR)
 • blokátory calciového kanálu- (PLENDIL- NORVASC, LOMIR, LUSOPRESS, ISOPTIN, DIACORDIN)
 • ACE inhibitory- (CAPOTEN, TENZIOMIN, CAPTOPRIL,ENAP, TRITACE)

 

Ošetřovatelská péče o nemocného se selháváním srdce

 • Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže přečerpávat krev v takové míře, jaké to vyžaduje organismus.
 • Stoupá tlak v pravé a levé komoře →krev začne městnat v plicích nebo ve velkém oběhu
 • Krevní oběh není schopen zajistit přívod kyslíku a živin tkáním a odvod kyslíku uhličitého a zplodin metabolismu z tkání.

 

Dělíme je na:

 • podle místa
  • pravostranné
  • levostranné
 • podle času
  • akutní
  • chronické
  • kompenzovanou
  • nekompenzovanou

 

LEVOSTRANNÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ CHRONICKÉ

 • dochází k vzestupu tlaku levé komory
 • postupnému městnání v plicích
 • snížení minutového objemu( MV= systolický objem x frekvence)

 

Příčiny

 • stavy po infarktu myokardu
 • chlopenní vady
 • systémová hypertenze

 

Příznaky

 • zpočátku bez příznaků- srdce kompenzuje hypertrofii levé komory a tachykardií
 • příznaky vyplývají z hypoxie (snížení minutového objemu)- špatná koncentrace, neklid, zmatenost, porucha paměti a spánku, v noci může být přímo Chejno-Stokkesovo
 • dochází k městnán krve v plicním oběhu→ dušnost, kašel
 • tachykardie
 • hypertrofie levé komory
 • nykturie, malnutrice
 • malabsorbce-špatné vstřebání živin

 

Diagnostika

 1. RTG srdce a plic
 2. EKG
 3. ECHO- ejekční frakce
 4. ABR

 

Léčba

a) režimová opatření

 • snížená pohybová aktivita
 • snížený objem krve- omezit sůl, dieta č. 10, zákaz pití minerálek

b) farmakologická

 • vazodilatancia
 • nitráty- rozšiřují koronární tepny
 • AC inhibitory
 • betablokátory
 • diuretika
 • kardiotonika(Digoxin)

 

LEVOSTRANNÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ AKUTNÍ

 • náhlé zvýšení plicního tlaku levé komory
 • má 2 formy: astma kardiále a plicní edém

 

Příčiny

 • rozsáhlý akutní infarkt myokardu
 • hypertenzní krize
 • insuficience chlopní
 • stenóza

 

Příznaky

a) astma kardiále

 • noční záchvatovitá dušnost
 • zrychlené dýchání
 • ortopnoická poloha
 • srdeční původ

b) plicní edém

 • expektorace zpěněného růžového sputa,
 • vtahování podklíčkových jamek
 • plicní sklípky jsou plné tekutiny
 • může končit smrtí

 

Diagnostika

 • RTG srdce a plic
 • EKG
 • ECHO- ejekční frakce
 • ABR

 

Léčba

 • hospitalizace koronární JIP
 • monitorace fyziologických funkcí
 • přísný klid na lůžku
 • poloha ortopnoická, Fowlerova
 • nekrvavá venepunkce (podvaz 3 končetin do 15 minutách střídáme ve směru hodinových ručiček)
 • farmakologická: (vše i.v.)
  • nitráty
  • oxygenoterapie
  • diuretika-Furosemid
  • opiáty
  • antiarytmika

 

OSE péče

 • dle stavu pacienta
 • strava neslaná, šetřící
 • JIP
 • Vyprazdňování:
  • -moc netlačit
  • -prevence zácpy

 

PRAVOSTRANNÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ CHRONICKÉ

 • zvýšení plicního tlaku pravé komory
 • městnání krve v systémovém oběhu
 • snížení minutového objemu

 

Příčiny

 • onemocnění plic (CHOPN, TBC, pneumokonióza, drobné plicní embolizace) →plicní hypertenze
 • stav po infarktu myokardu
 • levostranné srdeční selhání

 

Příznaky

 1. snížení minutového objemu-hypoxie orgánů, únava, slabost
 2. městnání krve v povodí horní a dolní duté žíly
 3. městnání horníspavost, neklid, zmatenost, zvýšená náplň krčních žil, přítomnost Hepatoyugulární reflex-po půlminutovém zatlačení na játra se zvýší náplň krčních žil
 4. městnání dolníotoky kolem kotníků, hepatosplenomegálie- zvětšení jater a sleziny, ascites, anasarka-celkový otok těla, snížená diuréza během dne, zvýšená nykturie, nechutenství, nauzea, kachektičtí pacienti, zácpa

 

Diagnostika

 1. RTG srdce a plic
 2. EKG
 3. ECHO- ejekční frakce
 4. ABR

 

Léčba

 • režimová opatření
 • snížení pohybové aktivity
 • snížení hmotnosti u obézních, dieta č. 8
 • snížení soli, dieta č. 10
 • farmakologie-VIZ LS

 

PRAVOSTRANNÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ AKUTNÍ

 • náhlý vzestup plicního tlaku pravé komory
 • akutní respirační insuficience

 

Příčiny

 • plicní embolie
 • astmatický stav
 • rozsáhlý pneumotorax
 • rozsáhlý akutní infarkt myokardu(srdeční tamponáda)

 

Diagnostika

 • RTG srdce a plic
 • EKG
 • ECHO- ejekční frakce
 • ABR

 

Ose péče

 • JIP, ARO
 • Fowlerova poloha
 • Kyslík
 • periferní žíla
 • v. podání léků
 • oxygenoterapie
 • monitorace fyziologických funkcí, kašel, odkašlávání
 • bilance tekutin, sledování váhy (ascites)
 • měření obvodů břicha, kotníků
 • sledování psychického stavu
 • výživa, omezení soli (dieta č.2)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!