Virologie – maturitní otázka

 

   Otázka: Virologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): noupka24

 

 

VIROLOGIE

VIRY

 • nebuněčné intracelulárně parazitické struktury velikosti desítek nm
 • mimivirus – 800 nm …největší (parazit améb – prvok)
 • viry …prvně označeno na začátku 20.století => 1.popsaný byl virus tabákové mozaiky
 • vir = taxonomická skupina
 • virion = konkrétní částice
 • virus = populace virionů

 

STAVBA

 • NK – může obsahovat jak DNA tak RNA
 • kapsid – z bílkovin (kapsomery) – chrání NK
 • obal – vzniká při výstupu z napadené buňky
 • glykoproteiny – cukry, látky – navázané na výběžcích
 • enzymy – uvnitř kapsidu (může mít své nebo je získá z buňky, kterou tím využívá)

 

VIRION

 • izometrický
 • anizometrický = nepravidelný tvar
  • např. bakteriofág (napadá bakterie)
  • když se skrčí probodne buňku

 

TYPY VIRŮ DLE DĚDIČNÉ INFORMACE

 • ssDNA; dsDNA; ssRNA; dsRNA
 • ds – double stranded – dva řetězce
 • ss – single stranded
 • to jaký je pak charakterizuje životní cyklus
 • lineární – volné konce DNA
 • cirkulární – stočené do kruhu (jako u bakterií)

 

FÁZE VIROVÉ INFEKCE

 • absorpce – přichycení virionu na buňku – zapadnou do ebe jako klíč a zámek
 • penetrace – skrz cytoplazmatickou membránu projde skrz
 • fáze eklipsy – uvolnění NK z kapsidu uvnitř hostitelské buňky
 • replikace NK – NK se dostane do jádra kde se kopíruje
 • proteosyntéza – na ribozomech se vytváří nové bílkoviny, ty obalí NK vystupující z jádra
 • maturace – vir dozrává
 • eluce – vir opouští buňku

 

FORMY VIROVÉ INFEKCE

 1. lytický cyklus – po rapidním namnožení virionů dochází ke zničení buňky (prasknutí – lýze)
 2. lysogenní cyklus – množení buněk se začleněným genomem viru, virus začleněn do buňky, buňka přežije
 3. latence – virus je neaktivní v buňce ve formě tzv. proviru -> klidové stádium
 4. perzistence – namnožený virus setrvává uvnitř buňky
 • u latence a perzistence imunitní systém neví, že jsme nakaženi

 

ROSTLINNÉ VIRY

 • RNA viry; omezují růst rostlin, způsobují nezdravý vzhled
 • přenášeny hmyzem nebo při rozmnožování, nemohou napadnout živočichy
 • virus tabákové mozaiky

 

ONEMOCNĚNÍ

DNA viry RNA viry
neštovice chřipka
opar zarděnky
bradavice – onkoviry vzteklina
mononukleóza spalničky
příušnice

 

ZPŮSOBY NÁKAZY A PŘENOSU

 • přímo
  • kapénkami (chřipka)
  • kontaktem – kůží, krví, sliznicí
 • nepřímo
  • infikovanými předměty (jehly, usazené kapénky)
  • alimentárně (dětská obrna)
  • přenašečem (encefalitida)
  • přes placentu (HIV – jeden ze způsobů)

 

PRIONY

 • specifické infekční proteiny (bez příměsi nukleové kyseliny – ani RNA, ani DNA!)
 • kódované strukturním genem hostitelského organismu, vyrábí si ho tedy sám hostitel (gen leží u člověka na 20. chromozómu)
 • přenosní patogenní činitelé v buňkách savců a nižších hub (možná i další hostitelé)
 • původci skupiny podobných chorob, tzv. TSE (transmisibilní spongiformní encefalopatie)
  • přestavba struktury mozkové tkáně
  • smrtelné choroby – člověk a (domestikovaná) zvířata
  • postižené buňky postupně vakuolizovány
 • v buňkách postupně ukládán protein amyloid
  • abnormální protein vznikající specifickou přeměnou normálních proteinů na proteiny defektní (alfa-helixy se mění na beta-listy)
  • dochází ke konformační přeměně prionového proteinu PrPC na PrPSc (nápadně se zvyšuje podíl molekul PrPSc)
  • oproti normálu pouze posttranslační modifikace, gen je jinak zcela standardní
 • prionové choroby člověka
  • všechny velmi podobné příznaky, liší se jen stupni závažnosti jednotlivých příznaků, stejná molekulární patogeneze
  • vznik prionových chorob
   • infekční: přenos proteinu PrPSc z infikovaného jedince téhož druhu (zvířata i mezidruhově!)
   • familiální: jen u lidí (10–15 %), mutace genu
   • sporadické: bez souvislosti infekční i genetické
  • Creutzfeldtova-Jakobova choroba: postupná demence s poruchami všech psychických funkcí, usmrcuje do 3 měsíců (> 65 let), existuje i nová varianta (19–39 let, smrt do 13 měsíců)
  • Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom: usmrcuje do 1 roku od nástupu
  • kuru: třes svalstva, nekoordinovanost pohybů, ochrnutí, smrt do 4–24 měsíců
  • fatální familiární nespavost: smrt do 1 roku
 • prionové choroby zvířat
  • změna chování, abnormální (často nekoordinovaný) pohyb, třes, postupující sešlost
  • klusavka ovcí a koz (scrapie), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), encefalopatie norků (TME), spongiformní encefalopatie koček (FSE), chronická vysilující choroba jelenovitých (losů) (CWD), exotická encefalopatie kopytníků/antilop (EUE)

 

VIRY BAKTERIE
STAVEBNÍ STRUKTURA Neživá struktura/částice Tvořena prokaryotní buňkou   -> živý organismus
ROZMNOŽOVÁNÍ Potřebují buňku Dělení, konjugace (výměna organel)
VÝZNAM Původci nemocí, ničí buňky Mohou ale nemusí být prospěšné
VÝSKYT Nejsou schopni dlouho žít mimo buňky Mohou se i rozmnožovat mimo buňky
PŘENOS                                                              Žádný rozdíl – závisí na určité skupině

Maturitní otázka bakteriologie: https://biologie-chemie.cz/bakteriologie-maturitni-otazka

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!