Vývoj představ o složení atomu – otázka z chemie

 

   Otázka: Vývoj představ o složení atomu

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Edit

 

1) Démokritos – 5. století př. n. l.

– filosofická teorie: „hmotu nelze dělit donekonečna, neboť na nejnižší úrovni existují dále nedělitelné částice, které označil slovem atomos“

– vzniklá hmota je složená z různě uspořádaných atomů různého druhu, které jsou nedělitelné, přičemž je nelze vytvářet ani ničit

 

2) John Dalton – 19. století

-ATOMOVÁ HYPOTÉZA: „každý chemický prvek se skládá ze stejných atomů zvláštního typu, které nelze měnit ani ničit, ale lze je skládat do složitějších struktur (sloučenin)“

-> vysvětlení otázek Proč při chemických reakcích reagují vždy jednoduché poměry množství příslušných látek (viz zákon násobných poměrů slučovacích)

 

3) J. Thomson – 1897

– při studiu katodového záření objevil elektron- první subatomární částici

– Thomsonův model atomu (též pudinkový model)- předpokládal, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou kladně nabitou hmotou, ve které jsou (jako rozinky v pudinku) rozptýleny záporně nabité elektrony

 

4) Rutherford – 20. století

– hmota s kladným nábojem soustředěna do malého prostoru ve středu

– Rutherfordův model atomu- atom se skládá z kladně nabitého hutného jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony obdobně, jako planety obíhají Slunce= PLANETÁRNÍ MODEL ATOMU

– jádro atomu vodíku je nejjednodušším jádrem, které je tvořeno 1 částicí, tato částice je obsažena i v jádrech ostatních atomů = proton

 

5) James Chadwick– 1932

– objevil neutron, který se nachází také v jádře

– nedostatky planetárního modelu- Elektricky nabité těleso (e) obíhající po kruhové nebo eliptické dráze by muselo vysílat elektromagnetické záření, tím by ztrácelo energii a po krátkém čase by se elektrony spirálovitě zřítily do atomových jader

– tento problém vyřešila kvantová teorie = elektromagnetické záření je vysíláno a pohlcováno po nedělitelných množstvích = KVANTECH

 

6) Bohr – 1913

Bohrův model atomu (založený na kvantové teorii)- elektrony obíhají atomové jádro jen na některých dovolených drahách, přičemž nemohou vyzařovat a spirálovitě padat do jádra, protože mezilehlé dráhy nejsou možné a vyzařování energie není spojité, mohou pouze za určitých podmínek jednorázovými změnami „přeskočit“ z jedné energetické hladiny do jiné.

 

7) Moderní kvantově mechanický model atomu

– de Broglie- teorie částicových vln

Scrödingerova rovnice- elektron není popisován jako hmotný bod, ale jako vlnová funkce definující pravděpodobnost výskytu elektronu v různých místech prostoru

Heisenbergovy relace neurčitosti- eliptické dráhy Bohrova modelu byly opuštěny a nahrazeny neostře definovanými oblastmi, ve kterých se elektron nachází = ORBITALY

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!