Spektrofotometrie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Spektrofotometrie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Spektrofotometrie

– stanovení koncentrace látek absorbujících nebo vyzařujících viditelné nebo UV záření

– nepřímo i studium struktury

 

– emisní spektrofotometr

– zdrojem světla je analyzovaná látka

– rozprašuje se do plamene

– přítomna v elektrodách => “hoří“ elektrický oblouk

– hranol nebo mřížka => rozklad světla

– získaný obraz je celé vyzařované spektrum

– v medicíně příliš nevyužívané

 

– absorpční spektrofotometr

– zdroj světla → kondentor (spojka) → zrdacdlo

– monochromátor

– vstupní štěrbina (vymezení úzkého paprsku) → kolimátorový objektiv

– odrazová optická mřížka (rozklad světla) → objektiv

– výstupní štěrbina

– optická mřížka je posouvatelná => volba vlnové délky

– místo pro vkládání vzorku

– detektor světla – fotoelektrický (fotočlánek, fotonásobič) + zesilovač

– displej

– porovnání s rozpouštědlem => jedno x dvoupaprskové (postupně x zaráz)

 

– čtečky mikrodestiček

– destička s větším počtem jamek se vzorky

– automatické vyhodnocení

 

– Lambert-Beerův zákon:

I = I0*10εcx

I = intenzita měřeného světla

I0 = původní intenzita světla

x = tloušťka měřené vrstvy

ε = absorpční koeficient (konst.) – ε = f(λ)

c = koncentrace látky

 

– absorbance:        

A= log(I0/I)= εcx

I/I0 = transmitance (vyjádření transparence)

 

– absorpční křivka

– graf závislosti absorbance na vlnové délce záření = charakteristická pro danou látku


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!