Urychlovače částic – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Urychlovače částic

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Urychlovače částic – zdroje vysokoenergetického ionizačního záření – megavoltážní terapie

 

– betatron

– kruhová trubice mezi pólovými nástavci elektromagnetu

– elektrony jsou přiváděny do magnetického pole => krouží v trubici => kruhový vodič

– střídavé magnetické pole indukuje napětí => elektrony jsou pří růstu napětí urychlovány

– při maximálním zrychlení jsou vychýleny z trajektorie a odváděny

– přímé ozařování x svazek dopadá na wolframovou destičku a emituje tvrdé rentgenové záření

 

– cyklotron

– duanty – 2 duté polokruhové elektrody („rozříznutá prázdná plechovka“)

– uzavřeny v magnetickém poli a připojeny ke generátoru střídavého napětí

– částice jsou přiváděny doprostřed => opisují kruhovou dráhu v magnetickém poli

– střídavé elektrické napětí duantů vytváří pole mezi nimi, které částice navíc urychluje

– polarita se periodicky mění s frekvencí, ale je vždy opačná => každý průlet štěrbinou urychlí

– částice se zrychlují a zvětšují poloměr své dráhy => nakonec odváděny výstupní štěrbinou

– frekvence spirálového pohybu: f=qB/2m; (q=náboj, B=indukce pole)

– s rychlostí se zvyšuje hmotnost => synchrocyklotrony – mění postupně frekvenci

– drahé, v medicíně se nevyužívají

– přímé ozařování, příprava radionuklidů urychlenými deuterony

 

– lineární vysokofrekvenční urychlovač

– klasické

– evakuovaná trubice s dutými válcovými elektrodami v ose

– elektrody buzeny střídavým proudem s opačnou fází sousedních

– v mezerách dochází k urychlování

– všechny elektrody se stejnou frekvencí => každá další musela být delší

– moderní

– válcový dutinový rezonátor buzený vysokofrekvenčním proudem

– tvoří mikrovlnou stojatou nebo postupnou vlnu, která urychluje elektrony

– rychlosti blízké rychlostem světla

– dopad na kovový terčík => brzdné vysokoenergetické záření


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!